Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος

 1. Επισκευή Στεγών σε Πέντε Κτίρια (1981)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 3. Εργασίες Συντήρησης Παρεκκλησίου Αγίας Σκέπης, Αρχονταρικιού και Μολυβδοσκεπής Καθολικού (1986)
 4. Επισκευή Κελιών Πτερύγων (1987)
 5. Επισκευή Χώρων Υγιεινής στη Βορειοδυτική Πτέρυγα (1987)
 6. Επισκευή Στέγης Σιταποθήκης (1988)
 7. Ενίσχυση Ανάρτησης της Μεγάλης Καμπάνας του Καμπαναριού (1989)
 8. Υποστύλωση Προπύλου Εισόδου (1990)
 9. Μελέτη Ενίσχυσης Λιμενοβραχίονα Αρσανά (1990)
 10. Επισκευή Στεγών:
  α) Κελιού Αγίου Στεφάνου και
  β) Παρεκκλησίου Αγίας Σκέπης (1991)
 11. Επισκευή Στέγης Ξενώνα (1992)
 12. Αποκατάσταση Στεγών Μηχανουργείου (1992)
 13. Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας – Α΄ Φάση (1992)
 14. Αποκατάσταση Στέγης Μαραγκούδικου 1993)
 15. Αποκατάσταση Λαμαρινοσκεπής και Τρούλου Παρεκκλησίου Μεταμορφώσεως (1993)
 16. Αποκατάσταση Τρούλων Παρεκκλησίου
  Αγίας Σκέπης (1993)
 17. Αποκατάσταση Τρούλων και Λαμαρινοσκεπής Παρεκκλησίου Αγίων Μοσχοβιτών Ιεραρχών 1996)
 18. Αποκατάσταση Λαμαρινοσκεπής Παρεκκλησίου
  Αγίας Σκέπης (1994)
 19. Επισκευή Κτιρίου Βοηθητικών Λειτουργιών στον Αρσανά 1996)
 20. Αποκατάσταση Δικτύου Υδροδότησης Κήπου 1996)
 21. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 22. Αποκατάσταση Λαμαρινοσκεπής και Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Παρεκκλησίου Αγίων Μοσχοβιτών Ιεραρχών – Β΄ Φάση (1996)
 23. Αποκατάσταση Τρούλων και Όψεων Καθολικού (1996)
 24. Αποκατάσταση Στέγης και “Τριώροφου” Εξώστη Λαδαριού (1997)
 25. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Αγίου Μητροφάνους (1997)
 26. Ανακατασκευή Βοηθητικών Αποθηκευτικών Χώρων στον Αρσανά (1998)
 27. Ανακατασκευή Στέγης, Εξώστη και Αποκατάσταση Ζημιών σε Κτίριο Παρεκκλησίου Προφήτη Ηλία (1998)
 28. Αντιμετώπιση Υγρασίας Ανατολικού Τμήματος Βιβλιοθήκης (1999)
 29. Αποκατάσταση Όψεων Τμήματος Βόρειας Πτέρυγας (1999)
 30. Ανακαίνιση – Αποκατάσταση Νοτιοδυτικής Πτέρυγας (2001)
 31. Αποκατάσταση και επέκταση Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Α΄ Φάση) (2001)
 32. Κατασκευή τσιμεντένιας διάβασης στο δρόμο μπροστά στον Ελαιώνα της Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμονος (2001)
 33. Αποκατάσταση Ζημιών από τις Βροχοπτώσεις Παραλιακού Δρόμου και Τοίχων Αντιστήριξης Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμονος (2001)
 34. Αποκατάσταση Εξωστών Νότιας Όψης Αρχονταρικίου της της Ι. Μ. Αγίου Παντελεήμονος (2002)
 35. Ανακατασκευή Νοσοκομείου – Γηροκομείου του Καμμένου Τμήματος της Νότιας Πτέρυγας (2003)
 36. Αποκατάσταση τμήματος Αρχονταρικίου (2003)
 37. Αποκατάσταση Εξωστών Νότιας Όψης Αρχονταρικίου (2004)
 38. Αποκατάσταση Παλαιού Πριστηρίου και Μετατροπή Τμήματός του σε Ξυλουργείο (2004)
 39. Επισκευές Λιμένος Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος (Αλιευτικό Καταφύγιο) (2004)
 40. Επισκευές Λιμένος Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος (Αλιευτικό Καταφύγιο). Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 41. Αντικατάσταση της υπάρχουσας αμυαντοκάλυψης με σκεπή από σχιστόπλακα στο Μελισσουργείο της Ι. Μονής (2006)
 42. Κατασκευή έργων αντιπυρικής προστασίας μοναστηριακού δασοκτήματος (βελτίωση υπάρχουσας λιθόκτιστης λιμενοδεξαμενής) (2006)
 43. Διαχειριστική μελέτη μοναστηριακού δασοκτήματος «Χουρμίτσας» για τη δεκαετία 2006 – 2015 (2006)
 44. Διαμόρφωση χώρου νέου γεννητριοστασίου (2007)
 45. Ανακατασκευή ανατολικής Κόδρας (Τσάρσκι) (2007)
 46. Βελτίωση οδού Ι. Μ.-Παλαιομονάστηρο – Παλιοελιά. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2008)
 47. Ανακατασκευή ανατολικής Κόδρας (Τσάρσκι). Οικονομικά Τεύχη (2008)
 48. Αποκατάσταση κτηρίου μηχανουργείου και Η/Μ εγκαταστάσεις (2009)
 49. Κατασκευή δυο δεξαμενών πυρόσβεσης 500 κ.μ. (2010)
 50. Έγκριση εργασιών αποκάθαρσης & εξασφάλισης χώρων του Ξενώνα της Ι. Μονής, μετά την πυρκαγιά της 5/2/2011 (2013)
 51. Βελτίωση της οδού «Ιερά Μονή – Παλαιομονάστηρο – Παλιοελιά» (2011)
 52. Αποκατάσταση Καμμένου ΝΔ τμήματος Αρχονταρικίου (Φάση Α΄: Άμεσα μέτρα στερέωσης και αντιστήριξης) (2013)
 53. Αποκατάσταση Καμμένου ΝΔ τμήματος Αρχονταρικίου (Φάση Β΄: Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη) (2013)
 54. Αποκατάσταση Καμμένου ΝΔ τμήματος Αρχονταρικίου (Φάση Γ΄: Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) (2013)
 55. Διαμόρφωση Χώρου Νέου Γεννητριοστασίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2015)
 56. Κατασκευή δυο Δεξαμενών Πυρόσβεσης 500 κ.μ. Έγκριση Αποπληρωμής (2015)
 57. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου του Αρσανά του «Μετοχιού» Νέας Θηβαϊδος της Ι. Μ. Αγ. Παντελεήμονος 2017
 58. Επισκευή και Επέκταση της Προβλήτας του Αρσανά εις την τοποθεσίαν “Νέας Θηβαϊδος” (2017)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Υποστύλωση
 2. Επισκευαστικές Εργασίες στο Αντιπροσωπείο (Καρυές) (1994)
 3. Αποκατάσταση Στέγης και Εξώστη Αντιπροσωπείου της Μονής (Καρυές) (1997)

Ιερά Σκήτη Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Βογορόδιτσα)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 2. Τοπικές Επισκευές στις Στέγες του Κυριακού και Αρχονταρικίου (1986)
 3. Επισκευές Παραθύρων Εκκλησίας (Κυριακού) (1987)
 4. Επικάλυψη Στέγης Αρχονταρικίου (1987)
 5. Αποκατάσταση Στέγης Ι.Ν. Κυρίλλου και Μεθοδίου (1993)
 6. Άμεσα Μέτρα Προστασίας στα Κτίσματα της Σκήτης που Επλήγησαν από Πυρκαγιά (1998)
 7. Άμεσες Εργασίες Αποκατάστασης Εύρυθμης Λειτουργίας της Σκήτης (1998)
 8. Ανακατασκευή λόγω καταστροφής από πυρκαγιά (1998) της νότιας και δυτικής πτέρυγας της Ι.Σ. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ξυλουργού ή Βογορόδιτσα) (2006)
 9. Διερευνητικές εργασίες στο Ναό του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας (2013)
 10. Περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης του Κυριακού της Ι. Σκήτης (2013)
 11. Αποκατάσταση συγκροτήματος βοηθητικών κτηρίων, βόρεια της Ι. Σκήτης (2015)
 12. Αποκατάσταση κεντρικού τμήματος της Βόρειας πτέρυγας στην Ι. Σκήτη (2015)
 13. Αποκατάσταση βορειοδυτικού τμήματος της Ι. Σκήτης (2015)
 14. Κατασκευή χώρου λεβητοστασίου στην Ι. Σκήτη (2016)

 * Ιερό Kελί Αγίου Στεφάνου

 1. Επισκευή Στέγης Ιερού Ναού του Κελιού (1989)

* Ιερό Κελί «Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου»

 1. Επισκευή της Πηγής Υδροδότησης του Κελιού (1990)

* Ιερό Κελί Αγίου Δημητρίου

 1. Αποκατάσταση του Κελίου (2013)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Παλαιομονάστηρο Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος

 1. Ανακατασκευή Λαμαρινοσκεπής Παρεκκλησίου Αγίου Σάββα και Βαφή της Στέγης του Κυριακού Αγίου Παντελεήμονα (1988)
 2. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κτίριο Κελιών του Παλαιομονάστηρου (1990)
 3. Επικάλυψη Στέγης με Λαμαρίνα (1993)
 4. Επισκευή – αποκατάσταση του κτηρίου των πατέρων (2010)
 5. Επισκευή – αποκατάσταση του κτηρίου των πατέρων. Τακτοποιητικός – διορθωτικός Προϋπολογισμός (2013)
 6. Περαιτέρω αποκατάσταση – ολοκλήρωση δομικής αρτιότητας και ανάδειξη ιστορικότητας του κτηρίου των πατέρων (2013)
 7. Επισκευή – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος (2013)
 8. Επισκευή – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος (Α΄ Τροποποίηση) (2013)

Print Friendly, PDF & Email