ΤΕΧΝΗ

Το Άγιον Όρος αποτελεί τη μεγάλη διαχρονική παρακαταθήκη τέχνης – βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεότερης. Αυτή, ταυτισμένη με την ίδια την Ορθόδοξη παράδοση, εκφράζεται κυρίως στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη μικροτεχνία, στα χρυσοκέντητα, στα χειρόγραφα, στην ίδια την υμνογραφία.

Μέχρι την Άλωση της Kωνσταντινουπόλεως το1453, η τέχνη στο ‘Άγιον ‘Όρος, με εξαίρεση την αρχιτεκτονική, ακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα ευρύτερων περιοχών του Βυζαντίου. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πολλοί ζωγράφοι κατέφυγαν στην αθωνική χερσόνησο. Έτσι, το Άγιον Όρος έγινε το επίκεντρο της Ορθόδοξης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Εκτός από την αρχιτεκτονική και τη μνημειακή ζωγραφική, στο ‘Άγιον ‘Όρος φυλάσσονται πολλές και αξιόλογες φορητές εικόνες της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής, χειρόγραφα, πολύτιμα έντυπα, καθώς και άλλα ανεκτίμητης αξίας κειμήλια. Ο μοναδικός αυτός μνημειακός και κημειλιακός πλούτος, έκφραση της ίδιας της Ορθόδοξης παράδοσης, διαφυλάχθηκε με τη μέριμνα και φροντίδα των αγιορειτών μοναχών, πολλές φορές μέσα από δύσκολες και ιστορικά αντίξοες συνθήκες.

Print Friendly, PDF & Email