Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου

 1. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Ανακαίνιση Νότιας Κόρδας (1983)
 3. Γεωτεχνικές Έρευνες (1983)
 4. Άμεση Αντιμετώπιση Κατολίσθησης (1983)
 5. Διαμόρφωση Χώρου Νότιας Κόρδας (1984
 6. Κεντρική Θέρμανση Νότιας Κόρδας (1984)
 7. Μετρήσεις Υγρασίας (1984)
 8. Διαμόρφωση Χώρου Λεβητοστασίου (1984)
 9. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 10. Πλήρωση Ρωγμών με Ενέσιμο Κονίαμα στο Καμπαναριό της Ι. Μονής (1985)
 11. Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών (1985)
 12. Αποκατάσταση Δαπέδου Νότιας Κόρδας (1985)
 13. Προστασία από Κατολισθήσεις – Βελτίωση Δρόμου (1985)
 14. Προστασία από Κατολισθήσεις (Πασσαλώσεις) (1985)
 15. Σύνταξη Μελέτης Επανέκθεσης στον Πύργο (1986)
 16. Διαμόρφωση Πύργου σε Σκευοφυλάκιο (1986)
 17. Κατασκευή Στεγάστρου Καυσόξυλών, Επισκευή Νότιας Κόρδας, Επίχριση Κωδωνοστασίου, Τοποθέτηση Αλεξικέραυνου (1990)
 18. Μελέτη Χρήσεως του Πύργου (1990)
 19. Αποκατάσταση Καμμένης Κόρδας (1991)
 20. Ανακατασκευή Τράπεζας, Μαγειρείου, Κλιμακοστασίου (1992)
 21. Αποκατάσταση Καμμένης Κόρδας (3ο Τμήμα Β΄ Φάσης) (1992)
 22. Αναστήλωση της Φιάλης (1994)
 23. Ανακατασκευή Τράπεζας, Μαγειρείου, Κλιμακοστασίου – Β΄& Γ΄ Φάσεις (1994)
 24. Ανακατασκευή Ανατολικής Πτέρυγας και Μετασκευή σε Ξενώνα (1995)
 25. Αποκατάσταση Βόρειας Κόρδας (1996)
 26. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 27. Ηλεκτρομηχανολογικά Βόρειας Κόρδας (1997)
 28. Συντήρηση του υπ΄ αριθμόν 129 Χειρόγραφου Κώδικα (1999)
 29. Αποκατάσταση Κτηρίου Παλαιάς Ξυλαποθήκης για τη δημιουργία Χρηστικών Χώρων (2002 – 2016)
 30. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Βόρειας Κόρδας (2002)
 31. Οριστική Μελέτη Βελτίωσης Βατότητας Δρόμου Σύνδεσης Ι. Μ. Κουτλουμουσίου με υπάρχον Δίκτυο Οδοποιίας – διάθεση πίστωσης (2002)
 32. Οριστική Μελέτη Βελτίωσης Βατότητας Δρόμου Σύνδεσης Ι. Μ. Κουτλουμουσίου με υπάρχον Δίκτυο Οδοποιίας (2003)
 33. Μετατροπή Παλαιού Μύλου σε Εργαστήριο και Ενδιαίτημα Συντηρητών (2003 – 2010)
 34. Γεωτεχνική Προστασία Βορείου Τμήματος Ι.Μ. Κουτλουμουσίου (2004)
 35. Συντήρηση – Αποκατάσταση Εξωτερικού Περιβλήματος Καθολικού (2004 – 2017)
 36. Γεωτεχνική Προστασία Βορείου Τμήματος Ι.Μ. Κουτλουμουσίου – διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης (2005)
 37. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 300 κ.μ. (Έργα Πυροπροστασίας Ι. Μονής) (2006 – 2007)
 38. Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Ευρύτερης Περιοχής Καρυών σε Έκταση που Ανήκει στην Ι. Μ. Κουτλουμουσίου (2007)
 39. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 200 κ.μ. και Δικτύου Πυροπροστασίας σε Σημεία Υδροληψίας στο Δάσος της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου (2007)
 40. Αποκατάσταση των Ζημιών από Καταιγίδα, στο Μονοπάτι που συνδέει τις Καρυές με την Ι. Μ. Κουτλουμουσίου (2007)
 41. Προσωρινά Μέτρα Αποκατάστασης Ζημιών από την Πυρκαγιά στο Β.Α. Άκρο του Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Μονής (2007)
 42. Αποκατάσταση Ζημιών Καμμένου Τμήματος Βόρειας Κόρδας (2008 – 2010)
 43. Διευθέτηση Μισγάγγειας Ρέματος στις ΧΘ 0+360Μ και 0+550Μ επί της Οδού Ι.Μ. Κουτλουμουσίου – Καρυών Αγίου Όρους για την Αντιμετώπιση των εκ της Τυρβώδους Ροής Ομβρίων Υδάτων και εν Γένει Πλημμυρικών Φαινομένων. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 44.  Έγκριση της αρχιτεκτονικής προμελέτης «Αποκατάσταση και Επέκταση καθ’ ύψος Κτηρίου Βιβλιοθήκης στη Β. Πτέρυγα» (2019)
 45. Αποκατάσταση και επέκταση καθ’ ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της Ι.Μ. Κουτλουμουσίου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 46. Αποκατάσταση και επέκταση καθ’ ύψος της βιβλιοθήκης στη βόρεια πτέρυγα. Έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου της κάτοψης της Δ΄ στάθμης της αρχιτεκτονικής μελέτης, του προϋπολογισμού και των οικονομικών τευχών της ήδη εγκεκριμένης μελέτης του έργου (2021)
 47. Αποκατάσταση ζημιών καμένου τμήματος βόρειας κόρδας της Ι. Μονής Κουλτουμουσίου. Έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης (2021)

Παλιό Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Υποστύλωση Ετοιμόρροπου Σπιτιού στις Καρυές (1984)
 2. Επείγουσες Εργασίες στο Σπίτι των Καρυών (1986)
 3. Εργασίες Συντήρησης Α’ Ορόφου και Επισκευή Στέγης στο Παλιό Κονάκι (Αντιπροσωπείο – Καρυές ) (1986)

 Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος (Κουτλουμουσιανή Σκήτη)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Αναδόμηση Τμήματος Καμπαναριού (1984)
 3. Αρμολόγημα Καμπαναριού Κυριακού (1984)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 5. Επισκευή Καμινάδας και Πατώματος, Επιχρίσματα κ.λ.π. (1987)
 6. Επισκευή Στεγών Βιβλιοθήκης και Λαδαριού Ι. Σκήτης (1988)
 7. Εκτέλεση Εργασιών σε Καλύβες της Ι. Σκήτης (1991)
 8. Παροχή Νερού στην Ι. Σκήτη (1993)
 9. Αποπεράτωση Υδατοδεξαμενής και Τοίχων Αντιστήριξης στην Ι. Σκήτη (1998)
 10. Αποκατάσταση Κτηρίου Κυριακού Ι. Σκήτης (2001)
 11. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Καμπαναριού Κυριακού Ι. Σκήτης (2002)
 12. Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Ι. Σκήτης (2003)
 13. Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 14. Συντήρηση – Αποκατάσταση Παλαιού Λαδαριού Ι. Σκήτης (2012)

* Ιερές Καλύβες Σκήτης

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Επισκευή Στέγης (1987)
 2. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής στην Ι. Καλύβη (1998)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2008)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

 1. Επισκευή Ι. Καλύβης (1987)
 2. Ανακατασκευή Εξώστη (1993)
 3. Ανακατασκευή Εξώστη (1994)
 4. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2001)
 5. Αποκατάσταση Καλύβης (2002)
 6. Ανακατασκευή Αναλημματικών Τοίχων (πεζουλιών) στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Αθανασίου Αλεξανδρείας

 1. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2001)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Θεοδώρων

 1. Αποκατάσταση Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας

 1. Επισκευή Ι. Καλύβης (1987)
 2. Εσωτερικές Επισκευές (1993)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες (1998)
 4. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2001)
 5. Ανακατασκευή Αναλημματικών Τοίχων (Πεζουλιών) στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Οσιομάρτυρος Γερασίμου

 1. Ανάπλαση Ι. Καλύβης (2002)

* Ιερά Καλύβη Κοίμησεως της Θεοτόκου

 1. Γενικές Επισκευές στην Ι. Καλύβη (1988)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (1995)
 3. Μελέτη Αποκατάστασης και Επανάχρησης Καλύβης. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 4. Ανακατασκευή Αναλημματικών Τοίχων (Πεζουλιών) στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Καλύβης (2003)
 5. Κεντρική Θέρμανση Ι. Καλύβης. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 6. Ανακατασκευή  Ι. Καλύβης (Β΄) (2006)
 7. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (Β΄). Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2012)
 8. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (Β΄). Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 9. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (Β΄) – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2013)
 10. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου (Β΄) Ι. Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος. Έγκριση της στατικής μελέτης και της τροποποίησης του προϋπολογισμού της ήδη εγκεκριμένης μελέτης και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (2021)

* Ιερά Καλύβη «Εισόδια της Θεοτόκου»

 1. Εκτέλεση Εργασιών (1991)
 2. Επισκευές στην Ι. Καλύβη (1995)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αναργύρων

 1. Ανακαίνιση Ι. Καλύβης (1997)
 2. Ανακαίνιση Ι. Καλύβης – Συμπληρωματική Πίστωση (2002)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Σάββα

 1. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2002)
 2. Αποκατάσταση Καλύβης (Διαμόρφωση Περιβάλλοντος) – Διάθεση Πίστωσης (2004)
 3. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στην Ι. Καλύβη (2009)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Πάντων

 1. Επισκευαστικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (2008)

* Ιερά Καλύβη Αγίας Τριάδος

 1. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2006)

* Ιερά Καλύβη Θείας Αναλήψεως

 1. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2001)
 2. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2007)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Η/Μ Εγκαταστάσεις (2009)
 4. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής

 1. Εργασίες Παρεμβάσεως στην Ι. Καλύβη (2001)

* Ιερά Καλύβη Υπαπαντής του Κυρίου

 1. Ανακατασκευή της Ι. Καλύβης και προσθήκη νέου Κτηρίου Ξενώνα. Έγκριση της μελέτης ως προς το τεχνικό μέρος και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)

* Ιερό Kελί Αγίων Αποστόλων (Αλυπίου)

 1. Επείγουσες Εργασίες (1986)
 2. Επισκευή Στέγης Ι. Κελιού (1984)
 3. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1986)
 4. Επισκευή Τμήματος Στέγης Ι. Κελιού (1986)
 5. Στεγανοποίηση Στέγης από Λαμαρίνα (1989)
 6. Αποκατάσταση Απλωταριάς (1991)
 7. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής (1991)
 8. Ενίσχυση Θεμελίωσης (1993)
 9. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (1993)
 10. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Β΄ Φάση (1995)
 11. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Γ΄ Φάση (1996)
 12. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Δ΄ Φάση (1999)
 13. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Δ΄ Φάση – Τροποποιητική Μελέτη (2005)
 14. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (Η/Μ Εγκαταστάσεις). Μελέτη Κεντρικής Θέρμανσης (2012)

* Ιερό Κελί Τιμίου Προδρόμου (Διονυσίου εκ Φουρνά)

 1. Επισκευή Λαμαρινοσκεπής Ι. Κελιού (1983)
 2. Άμεσες Εργασίες Ι. Κελιού (1984)
 3. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1986)
 4. Ανακατασκευή Στέγης (1996)
 5. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτηρίου στο Ι. Κελί (2012)
 6. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτηρίου στο Ι. Κελί. Τροποποίηση Μελέτης και Προϋπολογισμού (2014)

* Ιερό Κελί Αγίου Ευθυμίου (Καρυές )

 1. Κλείσιμο Ρωγμών με Κονίαμα στο Ι. Κελί (1986)
 2. Επισκευαστικές Εργασίες (1999)
 3. Μερική Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Ι. Κελί (2003)
 4. Αποκατάσταση Στεγανότητας Στέγης Ι. Κελιού (2004)

* Ιερό Κελί Μεγάλης Παναγίας (Καρυές )

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2003)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός και Διάθεση Πίστωσης (2006)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Κοιμητήρι)

 1. Συντήρηση Τοιχογραφιών (1986)
 2. Ανακατασκευή Κελιού Φύλακα – Βιβλιοδέτου του Ι. Καθίσματος Παλαιού Κοιμητηρίου της Ι. Μονής (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Χαλκιά)

 1. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1985)
 2. Αποκατάσταση Λιθοδομής και Αρμολογήματα (1988)
 3. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης, Αρμολογήματα (1997)
 4. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στο Ι. Κελί (2007)
 5. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στο Ι. Κελί. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός και Διαχωρισμός σε δυο Φάσεις (2008)

* Ιερό Κελί Αγίου Σπυρίδωνος (Κερκυραίοι)

 1. Επισκευή Λαμαρινοσκεπής (1985)
 2. Γενικές Εργασίες Συντήρησης (1986)
 3. Επισκευή Κουφωμάτων στο Ι. Κελί (1987)
 4. Εκτέλεση Εργασιών στο Ι. Κελί (1991)
 5. Επισκευή Κουφωμάτων (1995)
 6. Ανακατασκευή Απλωταριάς Ανατολικής Όψεως (1996)
 7. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (1998)
 8. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2002)

* Ιερό Κελί Τιμίου Προδρόμου (Προδρομάκι) – Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες στον  Ι. Ναό (1986)
 2. Εργασίες Ανάδειξης Ι. Παρεκκλησίου (1986)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου – Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1986)
 2. Επισκευές στο Ι. Κελί – Α΄ Φάση (1992)
 3. Επισκευές Ι. Κελιού (1999)

* Ιερό Κελί Φιλαδέλφου

 1. Επισκευή Στέγης Ι. Κελιού (1986)

* Ιερό Κελί «Εισόδια της Θεοτόκου» – Καρυές

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1987)
 2. Επισκευές στο Ι. Κελί (1988)
 3. Συμπληρωματικές Εργασίες στο Ι. Κελί 1989)
 4. Ανακατασκευή Κτίσματος Εργαστηρίου και Σταύλου Α΄ Φάση (1993)
 5. Ανακατασκευή Κτίσματος Εργαστηρίου και Σταύλου
  – Β΄ Φάση (1993)
 6. Ανακατασκευή Κτίσματος Εργαστηρίου και Σταύλου – Γ΄ Φάση (1995)
 7. Ανακατασκευή κτίσματος Εργαστηρίου και Σταύλου – Δ΄ Φάση (1996)
 8. Αποκατάσταση Κελιού – Α΄ Φάση (1999)
 9. Επισκευή Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 10. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Συμπληρωματική Πίστωση (2002)
 11. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Τροποποίηση Β΄ Φάσης (2004)
 12. Κατασκευή Βόθρου στο Ι. Κελί (2007)

* Ιερό Κελί Εσταυρωμένου

 1. Ανακατασκευή Ι. Κελιού (1987)
 2. Ανακατασκευή και Αποκατάσταση του Ι. Κελιού (1989)
 3. Ολοκλήρωσης της Αποκατάστασης του Ι. Κελιού (2001)
 4. Ολοκλήρωσης της Αποκατάστασης του Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)

* Ιερό Κελί Αγίου Ευθυμίου

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1988)
 2. Κατασκευή Στραγγιστηρίου (1988)
 3. Εργασίες Συντήρησης του Ι. Κελιού (1990)
 4. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2006)

* Ιερό Κελί Προφήτου Ηλιού – Καρυές

 1. Ανακατασκευή Προσθήκης Κουζίνας (1988)
 2. Ανακατασκευή Εξωτερικών Κουφωμάτων Ι. Κελιού (1999)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου

 1. Στεγανωτικές και Στερεωτικές Εργασίες στο Ι. Κελί (1988)

* Ιερό Κελί Αγίας Τριάδος

 1. Αποκατάσταση Τοιχοποιίας και Στέγης Αρχονταρικίου Ι. Κελιού (1988)
 2. Ενίσχυση Θεμελίωσης Αρχονταρικίου (1989)
 3. Ανακατασκευή Στέγης Ι. Κελιού (1993)
 4. Εργασίες στους Βοηθητικούς Χώρους – Α΄ Φάση (1996)
 5. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής (1997)
 6. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής (1999)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννη Θεολόγου

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας – Α΄ Φάση (1995)
 2. Άμεσα Μέτρα Προστασίας – Α1 Φάση (1996)
 3. Εργασίες Παρεμβάσεως στο Ι. Κελί (2001)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί και Διάθεση Πίστωσης (2003)

* Ιερό Κελί Αγίων Θεοδώρων – Καρυές

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας στο Ι. Κελί (1999)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Εργασίες Παρεμβάσεως στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Τρύφωνος (Κελί του Κήπου)

 1. Ανακατασκευή Ι. Καθίσματος (2002)
 2. Πυροπροστασία Μοναστηριακού Συγκροτήματος & Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2006-2007)

* Ιερό Κελί Νεραντζώνα

 1. Πύργος & Ι. Κελί Νεραντζώνα. Έγκριση Τροποποιητικού Προϋπολογισμού (2003)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Σεραφείμ (Σαρώφ)

 1. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (1998)

Καλλιάγρα

 1. Επισκευή Αποθήκης στην Καλλιάγρα (2002)

* Ιερό Κάθισμα Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Αποκατάσταση Πύργου Αρσανά και Ι. Καθίσματος Αρχαγγέλων (2003)
 2. Αποκατάσταση Πύργου Αρσανά και Καθίσματος Αρχαγγέλων. Τροποποίηση Μελέτης (2018)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Νικολάου

 1. Εργασίες Συντήρησης στον Πύργο της Καλλιάγρας (1988)
 2. Κατασκευή Κουφωμάτων στο Ι. Κάθισμα (1993)

Print Friendly, PDF & Email