Χρυσοκέντητα

ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΑ

Τα Χρυσοκέντητα μπορούν να χωριστούν σε λειτουργικά και ιερατικά.

Στα λειτουργικά υπάγονται ο Επιτάφιος, ιστορικού και λειτουργικού τύπου, ο «Αέρας» και τα Ποτηροκαλύμματα για το σκέπασμα του Αγίου Ποτηρίου και του Αγίου Δίσκου.Στα ιερατικά ανήκουν οι ενδυμασίες των κληρικών και των τριών βαθμών, τα οποία φορούν στις διάφορες τελετές και ιδιαίτερα κατά τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο Αρχιερατικός Σάκκος, το Ωμοφόριο – μεγάλο και μικρό – το Επιτραχήλιο, το Επιγονάτιο, τα Επιμανίκια και το Οράριο.
Print Friendly, PDF & Email