Ιερά Μονή Διονυσίου

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Επισκευή Πτέρυγας (1981)
 3. Στερέωση Τρούλου Καθολικού (1982)
 4. Υποστήριξη Στέγης και Χώρων Υγιεινής (1982)
 5. Ενοικίαση Σιδηρών Ικριωμάτων (1983)
 6. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 7. Αποκατάσταση Στέγης Τράπεζας (1983)
 8. Διαμόρφωση Εξωστών Δυτικής και Νότιας Όψης (1983)
 9. Χρωματισμός Εξωτερικών Όψεων (1984)
 10. Αποπεράτωση Έργου Αποκατάσταση Εξωστών Δυτικής και Μέρους Νότιας Κόρδας (1984)
 11. Έργα μικρής Κλίμακας και Άμεσου Χαρακτήρα (1984)
 12. Αποσυναρμολόγηση Σκαλωσιάς (1984)
 13. Εξόφληση Ενοικίων Σκαλωσιάς (1984)
 14. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 15. Επανάχρηση, Αποκατάσταση, Διαμόρφωση: α) Σταύλου, β) Μαγειρείου, γ) Χώρων Υγιεινής Αρχονταρικίου (1985)
 16. Τοποθέτηση Σκαλωσιάς για το Έργο των Εξωστών (1986)
 17. Συντήρηση – Επισκευή – Αποκατάσταση Εξωστών
  Νότιας Όψης – Α’ Φάση (1986)
 18. Επικάλυψη Στέγης Εργατόσπιτου με Σχιστόπλακα (1986)
 19. Τοποθέτηση Σχιστόπλακας στην Αποθήκη του
  Αρσανά (1987)
 20. Μέτρα Παραλλαγής Αποχετευτικού Αγωγού (1987)
 21. Υποστύλωση στο Κιόσκι του Αρσανά (1987)
 22. Αποκατάσταση των Στεγών (1987)
 23. Έλεγχος Αντοχής Υποστυλωτικού Ικριώματος και Ενίσχυσή του στη Νότια Όψη (1987)
 24. Μέτρα Ασφαλείας στο Έργο «Επισκευή των Εξωστών Νότιας Όψης» (1987)
 25. Αποκατάσταση Εξωστών Νότιας Όψης (Κελιών και Γηροκομείου) (1988)
 26. Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 27. Γενική Επισκευή και Συντήρηση Χώρων 1992)
 28. Διαμόρφωση του Πύργου σε Βιβλιοθήκη – Εικονοφυλάκιο
  – Α’ Φάση (1993)
 29. Διαμόρφωση του Πύργου σε Βιβλιοθήκη – Εικονοφυλάκιο
  – Β ‘ Φάση (1993)
 30. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις στον Πύργο (1993)
 31. Κατασκευή Βιβλιοθηκών στον Πύργο (1994)
 32. Καταγραφή Αρχείων Βιβλιοθήκης (1994)
 33. Ανακατασκευή Κιόσκι Αρσανά (1996)
 34. Αποκατάσταση – Εξοπλισμός Πολυωρόφου Κτηρίου Δοχειού – Α΄ Φάση (1996)
 35. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 36. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου (1997)
 37. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας 1997
 38. Αποκατάσταση, Διαμόρφωση, Εξοπλισμός Πολυωρόφου Δοχειού – Ηλεκτρομηχανολογικά (1998)
 39. Κάλυψη του Αποχετευτικού Συστήματος της Δυτικής όψης και Αποκατάσταση – Διαμόρφωση Χώρων Υγιεινής (2001)
 40. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Κήπου – Α΄ Φάση – Αποκατάσταση Εργατόσπιτων και Επισκευή Αναλημματικών Τοίχων. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 41. Αποκατάσταση του Μεσαίου Τμήματος της Δυτικής Πτέρυγας (2001)
 42. Αποκατάσταση των Τεσσάρων Άνω Ορόφων της Ν. Πτέρυγας. Έγκριση Διαχωρισμού του Έργου (2002)
 43. Αποκατάσταση Ρηγματώσεων Ν. Πτέρυγας (2003)
 44. Διευθέτηση Χειμάρρων Αεροπόταμου και Μικροχειμάρρου (2003)
 45. Ανάπλαση Εργατόσπιτου Κηπουρών – Β΄ Φάση του Έργου – Αποκατάσταση Εργατόσπιτων και Επισκευή Αναλημματικών Τοίχων (2004)
 46. Τροποποίηση Μελέτης «Διευθέτηση Χειμάρρου Αεροπόταμου Έναντι Υδροηλεκτρικού Σταθμού» (2004)
 47. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής κ.μ. και Σύνοδων Έργων για την Πυροπροστασία του Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Μονής (2006)
 48. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2006 – 2016 (2006)
 49. Έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου «Φράγμα στη Θέση «Παναγία» και Σύνοδα Έργα, για Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, στο Δασόκτημα της Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους» (2010)
 50. Διευθέτηση Δυτικού Χειμάρρου της Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους (2017)
 51. Διευθέτηση Δυτικού Χειμάρρου της Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους. Τροποποιημένος και Επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός (2018)
 52. Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λεκάνης Χειμάρρου Αεροπόταμου. Έγκριση και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 53. Αντιπλημμυρική Διευθέτηση Άνω Λεκάνης Χειμάρρου Αεροπόταμου. Τροποποίηση μελέτης (2020)
 54. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Διευθέτηση Δυτικού χειμάρρου Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους» (2020)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Υποστύλωση Αντιπροσωπείου (1983)
 2. Επισκευή Ιρλανδικού Ρείθρου και Δρόμου Αντιπροσωπείου (1984)
 3. Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Αντιπροσωπείου (1984)
 4. Επιδιόρθωση Χώρου Διαμονής Εργατών Αντιπροσωπείου (1984)
 5. Επισκευή Αντιπροσωπείου (1984)
 6. Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στο Αντιπροσωπείο (1993)

 Ιερό Kελί Αγίου Δημητρίου, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)

* Ιερό Κελί Γεννήσεως της Θεοτόκου, Καρυές (Έναντι Πρωτάτου)

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)
 2. Μερική Επισκευή Ι. Κελιού (1988)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
 4. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερό Κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Καρυές

 1. Στερεωτικές Εργασίες (1988)
 2. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης – Α΄ Φάση (1993)
 3. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης – Β΄ Φάση (1996)
 4. Εργασίες Επισκευής και Αποκατάστασης – Γ΄ Φάση (1999)
 5. Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι. Κελιού. Έγκριση Οικονομικών Τευχών, Σύμφωνα με το Ενιαίο Τιμολόγιο (2006)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Kελί Αγίων Αποστόλων

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2012)

* Περιοχή «Μονοξυλίτη»

 1. Πρώτα Μέτρα Αποκατάστασης σε Δρόμους και Τεχνικά Έργα στον Μονοξυλίτη και Τεχνικά Έργα (Αντιπλημμυρική Προστασία Υποδομών Αγίου Όρους (2001)
 2. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 100 κ.μ. και Αγωγού Μεταφοράς Ύδατος για την Αντιπυρική Προστασία του Δασοκτήματος του «Μονοξυλίτη» (2006)
 3. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή και συντήρηση μαστεύσεων για τη βελτίωση της αντιπυρικής προστασίας μετοχίου Μονοξυλίτη Ι.Μ. Διονυσίου Αγίου Όρους» (2020)

Print Friendly, PDF & Email