Ιερά Μονή Ξενοφώντος

 1. Συντήρηση Παλιού Καθολικού (1982)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 3. Προμήθεια Ξυλουργικών Μηχανημάτων (1983)
 4. Ανακατασκευή Οροφής Βουρδουναριού (1984)
 5. Στερεωτική Επέμβαση στον Ετοιμόρροπο Τοίχο του
  Ξενώνα (1983)
 6. Επισκευή Εξώστη Ηγουμενείου (1983)
 7. Αποκατάσταση Πεζογεφυρών (1983)
 8. Προβλήτα Αρσανά Ιεράς Μονής (1984)
 9. Επισκευή Εξωστών Κουζίνας Αρχονταρικίου (1984)
 10. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 11. Επισκευή Στέγης Προκτίσματος Νέου Καθολικού (1984
 12. Επισκευή Στέγης Νέου Καθολικού (1984)
 13. Αποκατάσταση Εξώστη Γραφείων (1984)
 14. Επισκευή Στέγης Ηγουμενείου (1985)
 15. Αποκατάσταση Ζημιών στο Καμπαναριό (1986)
 16. Αποκατάσταση Ζημιών στο Ηγουμενείο (1986)
 17. Ανακαίνιση – Επισκευή Εισόδου και Βοηθητικών Χώρων Τράπεζας (1986)
 18. Αντικατάσταση Κουφωμάτων και Μικροεπισκευές στη Βιβλιοθήκη (1986)
 19. Αποκατάσταση Ζημιών Στέγης Ξυλουργείου (19860
 20. Κατασκευή Εξώστη άνωθεν Ρακαριού (1986)
 21. Αποκατάσταση – Επισκευή Γηροκομείου και Εξωστών Νοτιοδυτικής Κόρδας (1987)
 22. Επικάλυψη Μαγειρείου με Σχιστόπλακες (1987)
 23. Μελέτη Επισκευής – Αποκατάστασης Νοτιοανατολικής Κόρδας (Πατέρων) (1987)
 24. Αποκατάσταση Ζημιών Μολυβδοσκεπής Παλιού Καθολικού (1987)
 25. Αποκατάσταση Ζημιών (από ανεμοθύελλες) σε Στέγες (1988)
 26. Επισκευή Πλυσταριού – Κηροπλαστείου (1989)
 27. Επισκευή – Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής
  Πτέρυγας «Πατέρων» (1990)
 28. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 29. Επισκευή Στέγης Νοτιοδυτικής Πτέρυγας (1990)
 30. Επισκευή – Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής
  Πτέρυγας «Πατέρων»: Κουφώματα (1990)
 31. Παροχή νερού ύδρευσης και Άρδευσης (1991)
 32. Κατασκευή Κουφωμάτων στην Νοτιοανατολική Πτέρυγα «Πατέρων» – Β΄ Φάση (1991)
 33. Επισκευή – Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής Πτέρυγας «Πατέρων» – Α΄ Φάση (1992)
 34. Επισκευή – Αποκατάσταση Τμήματος Ξενώνα (1992)
 35. Επισκευή, Συντήρηση, Αποκατάσταση Πτέρυγας «Πατέρων» – Α΄ Φάση, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση (1992)
 36. Επισκευή, Συντήρηση, Αποκατάσταση Πτέρυγας «Πατέρων»- Α΄ Φάση, Κεντρική Θέρμανση (1992)
 37. Επισκευή, Συντήρηση, Αποκατάσταση Πτέρυγας «Πατέρων» – Α΄ Φάση Συμπλήρωση Ηλεκτρολογικού Δικτύου (1992)
 38. Επισκευή, Συντήρηση, Αποκατάσταση Πτέρυγας «Πατέρων» – Β΄ Φάση (1994)
 39. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 40. Αποκατάσταση Τράπεζας (1997)
 41. Επισκευή και Διαμόρφωση Νοτιοδυτικής Κόρδας (1998)
 42. Διαμόρφωση Σκευοφυλακίου και Εκθεσιακών χώρων στους Υπόγειους Χώρους της Νοτιοδυτικής Κόρδας (1998)
 43. Διαμόρφωση Σκευοφυλακίου και Εκθεσιακών χώρων στους Υπόγειους Χώρους της Νοτιοδυτικής Κόρδας – Β΄ Φάση (1998)
 44. Συντήρηση Χειρόγραφου Περγαμηνού Κώδικα Νο. 1 (1999)
 45. Εκβάθυνση Κοίτης Χειμάρρου Ι.Μ. Ξενοφώντος (2001)
 46. Κατασκευή Βορειοδυτικής Πτέρυγας (2002)
 47. Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου – Αντιπλημμυρικά Έργα (οχετοί) (2003)
 48. Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκατάσταση Υδροληψίας και Δρόμου Προσπέλασης (2003)
 49. Κατασκευή Βορειοδυτικής Πτέρυγας (2003) – Τροποποίηση Μελέτης Η/Μ (2003)
 50. Επισκευή – Αποκατάσταση Τμήματος Ξενώνα (2003)
 51. Διευθέτηση Χειμάρρου «Νευροκόπου» (2006)
 52. Κατασκευή Βορειοδυτικής Πτέρυγας. Τακτοποίηση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2006)
 53. Αποκατάσταση Οδικού και Υδρευτικού Δικτύου (Τροποποίηση Προϋπολογισμού) (2006)
 54. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης 300κ.μ. και Συνοδών Έργων για την Πυροπροστασία του Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι.Μ. Ξενοφώντος (2006)
 55. Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκατάσταση Υδροληψίας και Δρόμου Προσπέλασης. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 56. Ανέγερση Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου στη Θέση του Αγιάσματος «Ξινά Νερά» (2008)
 57. Ανέγερση Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου στη Θέση του Αγιάσματος «Ξινά Νερά». Οικονομικά Τεύχη (2008)
 58. Μελέτη Καλλιέργειας και Μάστευσης Πηγών (2008)
 59. Ανέγερση Διώροφου Κτηρίου με Υπόγειο και Στέγη στο ΒΔ Τμήμα του Καστρότοιχου (2009)
 60. Μάστευση Πηγής και Κατασκευή Δεξαμενής στην Περιοχή Ζαχαρά (2009)
 61. Ανέγερση Διώροφου Κτηρίου με Υπόγειο και Στέγη στο ΒΔ Τμήμα του Καστρότοιχου. Προϋπολογισμός και Αλλαγή Τίτλου (2010)
 62. Φράγμα στη Θέση Λιβάδι και Σύνοδα Έργα για Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας στο Δασόκτημα της Ι.Μ. Ξενοφώντος (2010)
 63. Φράγμα στη Θέση Λιβάδι και Σύνοδα Έργα για Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας στο Δασόκτημα της Ι.Μ. Ξενοφώντος – Δίκτυο Πυρόσβεσης (2010)
 64. Αποκατάσταση Χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Ι.Μ. Ξενοφώντος. Τεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 65. Διαχείριση Ενέργειας Υβριδικού Σταθμού 100KW από ΥΗΣ, Φ/Β Σταθμό και Συσσωρευτές (2013)
 66. Βελτίωσης Βατότητας Δασικής Αντιπυρικής Οδού «Σταυρός Ξενοφώντος – Ι. Μ. Ξενοφώντος (2013)
 67. Μελέτη Μάστευσης Πηγών και Αναδιοργάνωσης Δικτύου Μεταφοράς και Αποθήκευσης Πόσιμου Ύδατος Ιεράς Μονής (2014)
 68. Διευθέτηση Χειμάρρου «Νευροκόπου» (2017)
 69. Διευθέτηση Χειμάρρου «Νευροκόπου». Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 70. Αποκατάστασις Τμήματος ανατολικού Καστροτοίχου και προσθήκη νέας πτέρυγος Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση χωροθέτησης και αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου (2021)
 71. Φράγμα στη θέση “Λιβάδι” και συνοδά έργα στο δασόκτημα της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση επικαιροποίησης – τροποποίησης προϋπολογισμού του έργου (2021)
 72. Στατική και αντισεισμική ενίσχυση Καθολικού Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 73. Βελτίωση Βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού Σταυρός Ξενοφώντος – Ι.Μ. Ξενοφώντος. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού του έργου (2021)
 74. Δίκτυο πυροπροστασίας επιμέρους εγκαταστάσεων Ι. Μονής Ξενοφώντος Αγ. Όρους. Έγκριση της μελέτης (2021)
 75. Αποκατάσταση τμήματος ανατολικού καστρότοιχου και προσθήκη νέας πτέρυγας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 76. Αποκατάσταση στέγης Τραπέζης Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση της μελέτης του έργου (2022)
 77. Αναβάθμιση – Διαμόρφωση 4ου ορόφου ΝΔ πτέρυγας της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 78. Λιμενικές υποδομές Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 79. Αποκατάσταση και ανάδειξη του βυζαντινού υδρόμυλου (10ου αι.) της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση της μελέτης (2022)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Κατασκευή Απορροφητικού Βόθρου στο Αντιπροσωπείο (1993)
 2. Αποκατάσταση – Αναδόμηση Αντιπροσωπείου (2001)

Ιερά Σκήτη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

(Ξενοφωντινή Σκήτη)
 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 2. Υποστήλωση Κυριακού (1985)
 3. Στεγάνωση και Επισκευές στο Κυριακό (1986)
 4. Αρμολογήματα Αρχονταρικίου Ι. Σκήτης, Χώροι Υγιεινής Αρχονταρικίου κ.λ.π. (1986)
 5. Διαπλάτυνση Μονοπατιού στην Ι. Σκήτη (1987)
 6. Ανακαίνιση Κουζίνας Αρχονταρικίου Ι. Σκήτης 1989)
 7. Εδαφοτεχνική Έρευνα – Μελέτη για την Στερέωση Θεμελίωσης του Κυριακού (1993)
 8. Στερέωση Θεμελίωσης Κυριακού Ναού Ι. Σκήτης (2005)
 9. Στερέωση Θεμελίωσης Κυριακού Ναού Ι. Σκήτης – Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Διαχωρισμός δε δυο Φάσεις(2006)
 10. Βελτίωση Δασικής Οδού Ι. Μονή – Ι. Σκήτη «Αποκατάσταση Βατότητας με την Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Ασφαλούς Απαγωγής των απορρεόντων Υδάτων» (2006)
 11. Κατεπείγουσες Εργασίες Συνολικής Διερεύνησης Πεδίου για τη Σταθεροποίηση της Κατολισθαίνουσας Περιοχής της Ι.Σ. Ευαγγελισμού – Β΄ Φάση (2014)
 12. Αποκατάσταση Κυριακού (Α΄ Φάση: Δομική Στερέωση & Σταθεροποίηση Κυριακού Ναού (2007)
 13. Αποκατάσταση Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αγ. Σεραφείμ (2008)
 14. Κατεπείγουσες Εργασίες Συνολικής Διερεύνησης Πεδίου για την Σταθεροποίηση της Κατολισθαίνουσας Περιοχής της Ι.Σ. Ευαγγελισμού – Β΄ Φάση: Τοπογραφικές Εργασίες Πεδίου (2008)
 15. Αποκατάσταση κεντρικής οδού «Κυριακό-κοίτη χειμάρρου Μπούραντα» της Ι. Σκήτης Ευαγγελισμού της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

 

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αποστόλων

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1989)
 2. Εργασίες Αποκατάστασης, Αναδιαρρύθμισης και Επισκευών της Ι. Καλύβης και του Ι. Ναού των Αγ. Αποστόλων. Τεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

 

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1989)
 2. Αποκατάσταση Στέγης Ι. Καλύβης (2001)
 3. Αποκατάσταση-Ενίσχυση αναλημματικών τοίχων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι Καλύβης Αγ Αρχαγγέλων Ι. Σκήτης Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

 

* Ιερά Καλύβη Γενέσεως Τιμίου Προδρόμου

       1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1989)
2. Επισκευαστικές Εργασίες (2002)

 

* Ιερά Καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

       1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1989)

 

* Ιερά Καλύβη Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1989)
 2. Κεντρική Θέρμανση (2001)
 3. Κεντρική θέρμανση. Έγκριση της επικαιροποίησης του         προϋπολογισμού   της μελέτης του έργου (2021)

 

*Ιερά Καλύβη Αναλήψεως του Κυρίου

 1. Επισκευή – αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2004)
 2. Αποκατάσταση Λιθόστρωτου Μονοπατιού Ι. Καλύβης Αναλήψεως – δασική οδός προς Ι.Μ. Αγ. Παντελεήμονος. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

 Ιερό Kελί Αγίου Νεκταρίου

1. Ανακατασκευή Τοίχου (1984)
2. Επισκευή Ι. Κελιού (1988)
3. Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου (1996)
4. Κατασκευή Προστατευτικού Τοιχίου Αντιστήριξης στο Ι. Κελί (2001)
5. Προστατευτικά Μέτρα στο Χείμαρρο «Μπουραντά», Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Kελί Αγίου Τρύφωνα

1. Επισκευαστικές Εργασίες (1996)

2. Αποκατάσταση και Στερέωση του Πρανούς του Ι. Κελιού & του Ι.Ν. του Αγίου Τρύφωνα (2008)

3.  Άμεσα έργα αντιμετώπισης προβλημάτων υγρασίας Ι. Κελλίου Αγ. Τρύφωνος Ι.Μ. Ξενοφώντος. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και της χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΕ 038 (2022)

4.  Άμεσα έργα αντιμετώπισης προβλημάτων υγρασίας Ι. Κελλίου Αγ. Τρύφωνος Ι.Μ. Ξενοφώντος. Τροποποίηση του δοσολογίου για το έργο (2023)

 

* Ιερό Kελί Αγίου Φιλίππου

1. Εργασίες Αποκατάστασης & Επισκευών του Ι. Κελιού & του Ι.Ν. του Μετοχιού του Αγ. Φιλίππου – Α΄ Φάση: Στερεωτικές Εργασίες & Επισκευή του Ι.Ν. Αγ. Φιλίππου (2006)
2. Εργασίες Αποκατάστασης & Επισκευών του Ι. Κελιού & του Ι.Ν. του Μετοχιού του Αγ. Φιλίππου – Α΄ Φάση: Στερεωτικές Εργασίες & Επισκευή του Ι.Ν. Αγ. Φιλίππου (2008)
3. Εργασίες Αποκατάστασης & Επισκευών του Ι. Κελιού & του Ι.Ν. του Μετοχιού του Αγ. Φιλίππου – Α΄ Φάση: Στερεωτικές Εργασίες & Επισκευή του Ι.Ν. Αγ. Φιλίππου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)

Print Friendly, PDF & Email