Ιερά Μονή Σταυρονικήτα

 1. Εργατόσπιτα (1981)
 2. Συντήρηση Πύργου (1982)
 3. Ανακατασκευή Αποθηκευτικών Χώρων (1993)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 5. Διαμόρφωση Χώρων Υγιεινής Ξενώνα (1984)
 6. Γεωτεχνικές Έρευνες (1984)
 7. Διαμόρφωση Ράμπας Ψαρόσπιτου (1984)
 8. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 9. Υδροδότηση Ιεράς Μονής (1985)
 10. Ανακαίνιση Νοτιοδυτικής και Δυτικής Κόρδας – Α΄ Φάση (1985)
 11. Κατασκευή Πρόχειρου Υπόστεγου για Φύλαξη Εργαλείων (1986)
 12. Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1987)
 13. Ανακαίνιση Δυτικής και Νότιας Κόρδας – Α΄ Φάση (1988)
 14. Ανακαίνιση Δυτικής και Νότιας Κόρδας – Β΄ Φάση (1988)
 15. Κεντρική Θέρμανση – Α΄ Φάση (1989)
 16. Ύδρευση – Άρδευση Ιεράς Μονής και Δεξαμενές Πυρασφάλειας Περιοχής (1990)
 17. Ύδρευση – Άρδευση Ιεράς Μονής και Δεξαμενές Πυρασφάλειας της Ευρύτερης Περιοχής (1991)
 18. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
  Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής Πτέρυγας και Προστώου Καθολικού (1996)
 19. Μετατροπή Πύργου σε Εκθεσιακό Χώρο (1997)
 20. Στερέωση Πρανών (1996)
 21. Κατασκευή Ξενώνα (1997)
 22. Ενίσχυση του Βραχώδους Υποβάθρου Θεμελίωσης της Βορεινής Πτέρυγας (1997)
 23. Συντήρηση Παλαίτυπου (1999)
 24. Επανασχεδιασμός Αντιστήριξης Υποσκαφής Βορεινού Πρανούς (1999)
 25. Η/Μ Μελέτη του Έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση – Αναδιαρρύθμιση ΒΑ Κόρδας» (2001)
 26. Συντήρηση – Αποκατάσταση – Αναδιάρθρωση ΒΑ Κόρδας (2002)
 27. Αποκατάσταση και Μερική Ανακατασκευή Ψαρόσπιτου (2002)
 28. Αποκατάσταση και Μερική Ανακατασκευή Ψαρόσπιτου. Οικονομικά Τεύχη (2002)
 29. Αποκατάσταση Τμήματος Βόρειας Κόρδας (2002)
 30. Συντήρηση – Αποκατάσταση – Αναδιάρθρωση ΒΑ Κόρδας. Διαχωρισμός σε δυο Φάσεις (2004)
 31. Βελτίωση Προβλήτας και Ανακατασκευή Προστατευτικής Προκυμαίας στον Αρσανά της Ι. Μονής (2004)
 32. Συμπληρωματικά Μέτρα Πυροπροστασίας (2006)
 33. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου στον Αρσανά της Ι. Μονής (2007)
 34. Αποκατάσταση των Υπογείων της Β.Α. Κόρδας και Ένταξη σε αυτά του Σκευοφυλακείου της Ι. Μονής(2008)
 35. Αποκατάσταση των Υπογείων της Β.Α. Κόρδας και Ένταξη σε αυτά του Σκευοφυλακείου της Ι. Μονής. Οικονομικά Τεύχη (2009)
 36. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου στον Αρσανά της Ι. Μονής. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 37. Ανέγερση Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Τρύφωνα, Εκθεσιακού Χώρου και Αποθηκευτικών Χώρων Κηπουρικού (2012)
 38. Έγκριση Σκοπιμότητας της Χωροθέτησης για την Ανέγερση Νέου Διώροφου Κτηρίου στον Ευρύτερο Περιβάλλοντα Χώρο της Ι. Μονής (2012)
 39. Βελτίωση Βατότητας Δασικής Αντιπυρικής Οδού «Κεντρικός Καρυών – Αρσανάς» στο Δασόκτημα της Ι. Μονής (2014)
 40. Βελτίωση Βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού (Κεντρικός Καρυών-Αρσανάς) στο δασόκτημα της Ι. Μ. Σταυρονικήτα. Επικαιροποίηση προϋπολογισμού του έργου (2021)
 41. Λιμενικές υποδομές Ι.Μ. Σταυρονικήτα. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

 

 

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Επισκευή και Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου – Α΄ Φάση (1992)
 2. Επισκευή και Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου – Β΄ Φάση (1994)
 3. Επισκευή και Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου – Γ΄ Φάση (1995)
 4. Επισκευή και Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου – Δ1΄ Φάση (1996)
 5. Επισκευή και Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου – Δ2΄ Φάση (1996)

* Ιερό Kελί Προφήτη Ηλία

 1. Επισκευή Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (1993)
 2. Επισκευή Ι. Κελιού (2001)
 3. Ανακατασκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)

* Ιερό Kελί «Γεννέσιον της Θεοτόκου»

1.  Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
2.  Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
3.  Ανακατασκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)

* Ιερό Kελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

1.  Μερική Ανακατασκευή Ι. Κελιού (2012)

* Ιερό Kελί Τιμίου Προδρόμου

1.   Αποκατάσταση και Μερική Ανακατασκευή Ι. Κελιού (2017)

Καλύβες της Ιεράς Μονής

* Ιερά Καλύβη Αναστάσεως του Κυρίου

1.  Ανέγερση Ναϊδρίου και Νέου Διώροφου Κτηρίου στην Ι. Καλύβη (2016)

Print Friendly, PDF & Email