Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας

 1. Σκευοφυλάκιο (1981)
 2. Επισκευή Εξωτερικού Δυτικού Τοίχου (1982)
 3. Στερέωση Κοιμητηριακού Ναού (1982)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 5. Προστασία από την Υγρασία και Διαμόρφωση Κοιμητηριακού Χώρου (1987)
 6. Προσωρινά Μέτρα Προστασίας Λαδαριού και Πλυσταριού (1984)
 7. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 8. Επισκευή Εξωστών και Επιχρισμάτων Κτηρίων Δάφνης (1984)
 9. Ανακατασκευή Λαδαριού (1985)
 10. Ανακαίνιση Πλυσταριού (1986)
 11. Ηλεκτρολογική και Υδραυλική Εγκατάσταση Λαδαριού (1986)
 12. Επισκευή και Βελτίωση Διαφόρων Χώρων Καθημερινής Χρήσης (1987)
 13. Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (1987)
 14. Αρμολογήματα του Παλιού Υδραγωγείου (1987)
 15. Ανακατασκευή Λαδαριού (19880
 16. Μέτρα Προστασίας Εξωστών (1988)
 17. Αποκατάσταση Απλωταριών (1989)
 18. Εργασίες Αντιστήριξης στο Καλντερίμι (1989)
 19. Αρμολογήματα του Παλιού Υδραγωγείου Β΄ Φάση (1990)
 20. Άμεση Αποκατάσταση Ζημιών Ιεράς Μονής από την Πυρκαγιά της 22 – 08 – 1990
 21. Εκπόνηση Μελέτης Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης (1990)
 22. Επισκευή Μολυβδοσκεπής Καθολικού (1990)
 23. Επείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης Ζημιών Δρόμου Δάφνης – Ιεράς Μονής (1991)
 24. Μέθοδοι Τεκμηρίωσης και Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Μνημείων Αγίου Όρους (1992)
 25. Επισκευή και Συντήρηση α) Δύο Δασόσπιτων β) Δύο Κτισμάτων στη Δάφνη (1992)
 26. Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου Προσπέλασης Ιεράς Μονής και Αποπεράτωση Μηχανουργείου και Βοηθητικών Κτισμάτων – Α΄ Φάση (1992)
 27. Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου Προσπέλασης Ιεράς Μονής και Αποπεράτωση Μηχανουργείου και Βοηθητικών Κτισμάτων – Β΄ Φάση (1993)
 28. Διαμόρφωση Τράπεζας (1993)
 29. Αποκατάσταση Βατότητας Δρόμου Προσπέλασης Ιεράς Μονής και Αποπεράτωση Μηχανουργείου και Βοηθητικών Κτισμάτων – Γ΄ Φάση (1993)
 30. Ανακατασκευή Προβλήτας στον Αρσανά (1994)
 31. Αποκατάσταση Δρόμου Προσπελάσεως – Γ΄ Φάση (1994)
 32. Επείγουσες Εργασίες Διάνοιξης Δρόμου Δάφνης – Ιεράς Μονής (1995)
 33. Εργασίες Αναστήλωσης, Συντήρησης, Αποκατάστασης (Οδός Προσπέλασης και Συναφείς Εργασίες) (1995)
 34. Ανάπλαση Παραδοσιακών Χώρων (1996)
 35. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 36. Προσθήκη Ορόφου στη Βόρεια Πτέρυγα (1997)
 37. Μετατροπή του Λαδαριού σε Ξενώνα (1998)
 38. Αποκατάσταση Καθολικού (1998)
 39. Στερέωση Βράχων Ανατολικού Τμήματος – Δημιουργία Χώρων Εργαστηρίων Πολιτιστικών Θησαυρών (1998)
 40. Συντήρηση Χειρογράφων Κωδίκων (1998)
 41. Στερέωση Βράχων Ανατολικού Τμήματος – Δημιουργία Χώρων Πολιτιστικών Θησαυρών (1999)
 42. Ανακατασκευή Λιμένων (Αρσανάδων) της Ι. Μ. Σ. Πέτρας. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2001)
 43. Στερέωση Βράχων Α. Τμήματος Ι. Μ. Σ. Πέτρας – Δημιουργία Χώρων Εργαστηρίων Συντηρήσεων Πολιτιστικών Θησαυρών (Συμπληρωματική Πίστωση) (2001)
 44. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παλαιού Υδραγωγείου Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας (2001)
 45. Κέντρο Μελέτης Ναυτικής και Ναυπηγικής Ιστορίας Α.Ο. στο Συγκρότημα Αρσανάδων της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας, με τα Σχετικά Έργα (2002)
 46. Αποκατάσταση Εργαστηρίων Δάφνης – Επανάχρηση ως Αρχείο Ενημέρωσης  & Ανάδειξης Φυσικών Οικοσυστημάτων (2002)
 47. Συντήρηση – Αποκατάσταση ΝΔ Πτέρυγας. Πρόσθετες Εργασίες (2003)
 48. Συντήρηση – Αποκατάσταση ΝΔ Πτέρυγας. Πρόσθετες Εργασίες. Διάθεση Συμπληρωματικής πίστωσης (2003)
 49. Επέκταση – Προσαρμογή στις Λειτουργικές Ανάγκες της Ξυλαποθήκης (2004)
 50. Προστασία – Διαμόρφωση Υδατορρέματος και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου (Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις) (2004)
 51. Προστασία – Διαμόρφωση Υδατορρέματος και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου (2005)
 52. Διαχειριστική Μελέτη του Μοναστηριακού Δάσους της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας (2006)
 53. Παραλλαγή Δασικού Δρόμου Β΄ Κατηγορίας «Ιερά Μονή – Δάφνη», Μήκους 1+780 χλμ. Χιλιομετρική Θέση (Κατολίσθηση) 3+047 έως (Κόκκινος) 4+827 (2006)
 54. Παραλλαγή Δασικού Δρόμου Β΄ Κατηγορίας «Ιερά Μονή – Δάφνη», Μήκους 1+780 χλμ. Χιλιομετρική Θέση (Κατολίσθηση) 3+047 έως (Κόκκινος) 4+828.Τροποποιητική Μελέτη (2007)
 55. Αντιστήριξη Βραχωδών Πρανών Νοτίου Πλευράς και Στερεωτικές Εργασίες Θεμελίων και Τοιχοποιϊών Υπερκείμενων Πτερύγων Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας (2011)
 56. Αντιστήριξη Βραχωδών Πρανών Νοτίου Πλευράς και Στερεωτικές Εργασίες Θεμελίων και Τοιχοποιϊών Υπερκείμενων Πτερύγων Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 57. Ανακατασκευή – Βελτίωση Λειτουργικότητας Ταμιευτήρα Αντιπυρικής Προστασίας Δασοκτήματος Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Τεχνική Μελέτη & Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2012)
 58. Στερέωση Θεμελίων Βόρειας Πλευράς και Δημιουργία Χώρων Εξυπηρέτησης Λειτουργικών Αναγκών και Ανάπλαση Κεντρικής Εισόδου (2012)
 59. Στερέωση – Αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγ. Πάντων Δάφνης με Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου – Επανάχρηση ως Χώρων Φιλοξενίας (2012)
 60. Στερέωση Θεμελίων Βόρειας Πλευράς και Δημιουργία Χώρων Εξυπηρέτησης Λειτουργικών Αναγκών και Ανάπλαση Κεντρικής Εισόδου (2015)
 61. Διαμόρφωση – Διευθέτηση Λειτουργικότητας Τεχνητής Λίμνης (Φράγματος) στην Περιοχή «Άγιος Δημήτριος» (2017)
 62. Στερέωση – Αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγ. Πάντων Δάφνης με Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου – Επανάχρηση ως Χώρων Φιλοξενίας. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2017)
 63. Διαμόρφωση – Διευθέτηση Λειτουργικότητας Τεχνητής Λίμνης (Φράγματος) στην Περιοχή «Άγιος Δημήτριος». Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 64. Διαχειριστική Μελέτη του Μοναστηριακού Δάσους της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έκθεση Επαλήθευσης (2019)
 65. Κατασκευή υδατοδεξαμενής στον περιβάλλοντα χώρο της Σιμωνόπετρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 66. Στερέωση – Αποκατάσταση κτηρίου Ι. Ν. Αγ. Πάντων Δάφνης (Β’ Φάση). Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου (2020)
 67. Υδρομάστευση πηγών και κατασκευή υδραγωγού της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 68. Κτηριακές υποδομές για την αποθήκευση, τυποποίηση και συσκευασία δασικών και φυσικών προϊόντων της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 69. Υλοτομικές επεμβάσεις (καλλιεργικές και αναγωγικές υλοτομίες) και φυτεύσεις ευγενών πλατυφύλλων κυρίως των ειδών των γενών acer και tilia στη δασική περιοχή της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Έκθεση επαλήθευσης μελέτης (2021)
 70. Κατασκευή υδατοδεξαμενής πολλαπλών χρήσεων στη θέση “Παλαιοπρίονο” Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 71. Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ταμιευτήρα στην περιοχή “Αγ. Δημήτριος” της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγ. Όρους. Έγκριση ως προς το τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 72. Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ταμιευτήρα στην περιοχή “Άγιος Δημήτριος” της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Έγκριση των οικονομικών τευχών της μελέτης (2022)
 73. Στερέωση – αποκατάσταση οικονομείου & Ναού Αγίων Πάντων Δάφνης με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – επανάχρηση ως χώρων φιλοξενίας Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (Α΄ ΦΑΣΗ). Αναμόρφωση προϋπολογισμού και καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου στη ΣΑΜ911 του ΠΔΕ (2022)
 74. Παρεμβάσεις αξιοποίησης κτισμάτων & ανάπτυξης περιηγητικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους για την ενίσχυση του Προσκυνηματικού τουρισμού. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου στη ΣΑΜ911 του ΠΔΕ (2022)
 75. Κατασκευή υδατοδεξαμενής στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 76. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγίων Πάντων Δάφνης με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Επανάχρηση ως χώρων φιλοξενίας Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (Α’ Φάση)». Τροποποίηση της 20/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ., στη ΣΑΕ 011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» ως προς το δοσολόγιο του έργου (2022)
 77. Στερέωση και αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγίων Πάντων Δάφνης με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου -Επανάχρηση ως χώρων φιλοξενίας Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (Α’ Φάση). Τροποποίηση της 20/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ, στη ΣΑΕ 011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως προς το δοσολόγιο του έργου. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου (2022)
 78. Κατασκευή υδατοδεξαμενής στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 79. Συντήρηση και αναδιαρρύθμιση ΒΔ πτέρυγας, αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία βόρειου καστρότοιχου και κωδωνοστασίου Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης του έργου (2022)
 80. Στερέωση και αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγίων Πάντων Δάφνης με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-Επανάχρηση ως χώρων φιλοξενίας Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (Α΄ Φάση). Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο (2022)
 81. Αντιδιαβρωτική προστασία και υγρομόνωση αύλειου χώρου Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 82. Κατασκεή Υδατοδεξαμενής στην Θέση “Διασταύρωση Δοντά” της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)

 

 

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Ανακαίνιση – Συντήρηση Κτηρίου Πολιτικής Διοίκησης Αγίου Όρους (Καρυές) (1986)
 2. Συντήρηση και Ανακατασκευή Λιθόκτιστων Τοίχων Αντιπροσωπείου (1993)
 3. Αποκατάσταση – Συντήρηση Βοηθητικών Χώρων Αντιπροσωπείου – Διοικητηρίου (1998)
 4. Στερέωση – Συντήρηση – Αποκατάσταση Κτηρίου Αντιπροσωπείου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου – Α΄ Φάση (2004)
 5. Επέκταση – Προσαρμογή στις Λειτουργικές Ανάγκες της Ξυλαποθήκης (2004)
 6. Στερέωση – Συντήρηση – Αποκατάσταση Κτηρίου Αντιπροσωπείου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 7. Στερέωση – Συντήρηση – Αποκατάσταση Κτηρίου Αντιπροσωπείου και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου. Τροποποιητικό Προϋπολογισμός (2005)

Ιερό Kελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Καρυές

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (1984)
 2. Άμεσα Μέτρα Προστασίας στο Ι. Κελί (1990)
 3. Αποκατάσταση Καμμένου Ι. Κελιού, Πτέρυγα Παλαιών Εργαστηρίων (2003)
 4. Αποκατάσταση Καμμένου Ι. Κελιού, Πτέρυγα Παλαιών Εργαστηρίων. Τροποποίηση Μελέτης και Προϋπολογισμού (2012)
 5. Μελέτη Αντιστήριξης του Κατάντη Πρανούς του Ι. Κελιού και Σχεδιασμός Έργων Αποστράγγισης και Ανάσχεσης Παραγόντων Διάβρωσής του. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου («Καπρούλη»), Καρυές

 1. Αποκατάσταση Απλωταριάς  (1984)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου («Καλαθά»), Καρυές

 1. Αποκατάσταση Χώρων (1987)

* Ιερό Κελί Αγίου Μηνά, Καρυές

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (1984)
 2. Επισκευή Ι. Κελιού (1988)
 3. Επανίδρυση Ιερού Ναού του Ι. Κελιού (2014)

* Ιερό Κελί Αγίου Σάββα, Καρυές

 1. Αποκομιδή Καμμένων Οικοδομικών Υλικών και Καθαρισμός – Βελτίωση Μονοπατιού και Περιβάλλοντος Χώρου Καμμένου Ι. Κελιού (2004)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Κελί του «Δοντά»)

 1. Ενίσχυση Διπλωματικής Εργασίας
 2. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Αναλημματικού Τοίχου στη θέση «Δοντά» (Άγιος Νικόλαος) – Αντιπλημμυρική Προστασία. Υποδομών Α.Ο. (2001)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
 4. Συντήρηση και αποκατάσταση παλαιού βαγεναριού “Αγίου Νικολάου” – Δοντά της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφούς εκθεσιακού χώρου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)

* Ιερό Κελί «Παναγίτσα»

 1. Αποκατάσταση Καμμένου Ι. Κελιού  (1999)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Σίμωνος

 1. Ολοκλήρωση Μελέτης Αποκατάστασης Ι. Κελιού και Διαμόρφωσης Σπηλαίου Αγίου Σίμωνος (1993)
 2. Αποκατάσταση και Ολοκλήρωση του Ι. Καθίσματος (1996)

Print Friendly, PDF & Email