Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας

 1. Επισκευή Στέγης Τράπεζας (1982)
 2. Στερεωτικές Εργασίες στη Φιάλη (1982)
 3. Αποκατάσταση Τρούλου Ναϊδρίου Αγίου Μιχαήλ
  Συνάδων (1983)
 4. Βελτίωση Λειτουργικότητας Βιβλιοθήκης (1983)
 5. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 6. Κεντρική Θέρμανση Συνοδικού και Ηγουμενείου (1983)
 7. Επισκευή Πατώματος Ναϊδρίου Αγίου Βλασίου (1984)
 8. Αντιστήριξη Βυζαντινού Τοίχου και Εκβάθυνση Λιμανιού Αρσανά (1984)
 9. Διαμόρφωση Χώρου Βιβλιοθήκης Συγχρόνων Εντύπων (1984)
 10. Στεγανοποίηση – Επισκευή Παλιάς Υδατοδεξαμενής (1984)
 11. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 12. Υλικά Ταξινόμησης Βιβλίων (1984)
 13. Αποκατάσταση Κτηρίου Ξυλουργείου και Μετασκευή του
  σε Ξενώνα (1986)
 14.  Κουφώματα στο Αρχονταρίκι και Άλλους Χώρους (1986)
 15. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (από υγρασία) της Βιβλιοθήκης (1987)
 16. Μελέτη Επισκευής Αποχετευτικού Συστήματος (1987)
 17. Άμεσες Εργασίες Υποστύλωσης Τοξοστοιχίας Αρχονταρικιού (1989)
 18. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1989)
 19. Αποκατάσταση Ξυλουργείου και Μετασκευή της Νοτιοδυτικής Γωνίας του σε Ξενώνα – Β΄ φάση (1990)
 20. Υποστύλωση Καμπαναριού και Αντιστήριξη Όμορου
  Τοίχου (1991)
 21. Αποκατάσταση – Επανάχρηση Νοτιοδυτικής Πτέρυγας
  (Κόρδα Αγίου Αθανασίου) – Α΄  Φάση (1992)
 22. Αποκατάσταση – Επανάχρηση Νοτιοδυτικής Πτέρυγας
  (Κόρδα Αγίου Αθανασίου) – Β΄  Φάση (1993)
 23. Αποκατάσταση – Επανάχρηση Νοτιοδυτικής Πτέρυγας
  (Κόρδα Αγίου Αθανασίου)  – Γ΄ Φάση (1993)
 24. Αποκατάσταση – Επανάχρηση Νοτιοδυτικής Πτέρυγας
  (Κόρδα Αγίου Αθανασίου) – Δ΄ Φάση (1995)
 25. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 26. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ψηφιδωτών
  Ιεράς Μονής (1998)
 27. Συντήρηση – Αποκατάσταση Κελιών Προδρόμου και Κόρδας Μαγειρείου (1999)
 28. Ανακαίνιση Κτηρίου Συνοδικού (2001)
 29. Αποκατάσταση Συγκροτήματος Κοιμητηριακού Ναού – Α΄ Φάση, Στέγη Κυρίως Ναού (2001)
 30. Ανάπλαση Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Χώρου της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας (2001)
 31. Αποκατάσταση Συγκροτήματος Κοιμητηριακού Ναού – Β΄ Φάση  – Κελί και Περιβάλλων Χώρος (2002)
 32. Συντήρηση & Αποκατάσταση Κελλιού Πατέρων & Κατοικίας Ηγουμένου Ι. Μ. Μ. Λαύρας (2002)
 33. Αποκατάσταση ΒΔ Κόρδας (2002)
 34. Αποκατάσταση ΒΔ Κόρδας (2003)
 35. Αποκατάσταση Ν. Κόρδας (2003)
 36. Συντήρηση – Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός Τραπέζης, Μαγειρείου & Μαγκιπείου (2003)
 37. Συντήρηση – Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός Τραπέζης, Μαγειρείου & Μαγκιπείου. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 38. Πριστήριο – Εργατόσπιτο (2004)
 39. Συντήρηση – Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός Τραπέζης, Μαγειρείου & Μαγκιπείου.             Τροποποίηση Μελέτης (Τράπεζα) (2004)
 40. Αποκατάσταση Ν. Κόρδας. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 41. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Οριστική Μελέτη» (2005)
 42. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων» (2006)
 43. Αποκατάσταση Ν. Κόρδας. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)
 44. Αποκατάσταση Ν. Κόρδας. Η/Μ Εγκαταστάσεις (2006)
 45. Συντήρηση – Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός Τραπέζης, Μαγειρείου & Μαγκιπείου. Έγκριση Β΄ Ανακεφαλαιωτικού Τροποποιητικού Πίνακα (2006)
 46. Διάνοιξη Δρόμου «Πηγές – Στράτης» (2006)
 47. Αντικεραυνική Προστασία Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας (2007)
 48. Διαχειριστική Μελέτη του Μοναστηριακού Δάσους της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας (2007)
 49. Αποκατάσταση – Εσωτερική Αναμόρφωση Εργατόσπιτου, Βορείως Κοιμητηρίου (2007)
 50. Αποκατάσταση Στέγης Καθολικού (2007)
 51. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Τροποποίηση Οικονομικών Τευχών (2007)
 52. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων» – Β΄ Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (2008)
 53. Συντήρηση & Αποκατάσταση Κελλιού Πατέρων & Κατοικίας Ηγουμένου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2008)
 54. Αποκατάσταση Ν. Κόρδας. Η/Μ Εγκαταστάσεις – Τροποποίηση Οικονομικών Τευχών (2008)
 55. Πυροπροστασία Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας (2008)
 56. Αποκατάσταση Ηγουμενείου (2008)
 57. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηριακού Συγκροτήματος Μανδρακίου, Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας – Δυτικό Κτίριο (2008)
 58. Αποκατάσταση Στέγης Καθολικού Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2008)
 59. Συντήρηση & Αποκατάσταση Κελλιού Πατέρων & Κατοικίας Ηγουμένου. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2008)
 60. Αποκατάσταση Στέγης Καθολικού. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 61. Αποκατάσταση Ηγουμενείου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 62. Αποκατάσταση Ηγουμενείου. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (2010)
 63. Αποκατάσταση Ηγουμενείου. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 64. Αποκατάσταση Καθολικού. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 65. Αποκατάσταση Κελιών Πατέρων (2010)
 66. Συντήρηση & Αποκατάσταση Κελιών Πατέρων – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2010)
 67. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων» – Γ΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2010)
 68. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου – Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 69. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων». Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 70. Προμελέτη «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων». Τροποποίηση Προϋπολογισμού Η/Μ (2011)
 71. Αποκατάσταση Ανατολικής Κόρδας (2011)
 72. Τροποποίηση Μελέτης Αποκατάστασης Ηγουμενείου (2013)
 73. Μελέτη Συμπληρωματικής Ενίσχυσης Πρανών Εκσκαφής του Έργου: «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων» (2014)
 74. Μελέτη Συμπληρωματικής Ενίσχυσης Πρανών Εκσκαφής του Έργου: «Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων». Οικονομικό Τεύχος (2015)
 75. Μελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Παναγίας Κουκουζέλισσας (2016)
 76. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2015)
 77. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παλαιού Ηγουμενείου (2016)
 78. Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Αρχιτεκτονική Μελέτη Επιπλώσεως και Εξοπλισμού (2016)
 79. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου – Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2017)
 80. Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Αρχιτεκτονική Μελέτη Επιπλώσεως και Εξοπλισμού. Τροποποίηση Μελέτης Κλιματισμού και Προϋπολογισμού (2018)
 81. Συντήρηση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης & Προσθήκη Χώρων Εκθέσεως & Κειμηλίων. Αρχιτεκτονική Μελέτη Επιπλώσεως και Εξοπλισμού. Τροποποίηση Μελέτης (2018)
 82. Αποβάθρα Λιμένος Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Προμέτρησης και Προϋπολογισμού Οριστικής Μελέτης – Α΄ Φάση – Κυματοθραύστης (2018)
 83. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επικαιροποίηση της Προμέτρησης και του Προϋπολογισμού της Οριστικής Μελέτης «Αποβάθρα Λιμένος Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Φάση Α΄ – Κυματοθραύστης» (2018)
 84. Αποβάθρα Λιμένος Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Φάση Α΄ – Κυματοθραύστης. Τροποποίηση σχετικής Απόφασης ως προς την αλλαγή στοιχείων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2018)
 85. Αποβάθρα Λιμένος Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας. Διόρθωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2018)
 86. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Συμπλήρωση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2018)
 87. Επεξεργασία Λυμάτων της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας (2018)
 88. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παλαιού Ηγουμενείου. Έγκριση προϋπολογισμού και μελέτης Η-Μ εγκαταστάσεων του έργου (2020)
 89. Μελέτη Κεντρικού Λεβητοστασίου και Συναφών Έργων (2020)
 90. Αποβάθρα λιμένος Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Φάση Α΄-Κυματοθραύστης. Έγκριση διορθωτικού επικαιροποιημένου προϋπολογισμού οριστικής μελέτης του έργου (2020)
 91. Αποβάθρα λιμένος Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας, Φάση Β΄-Αποβάθρα, Προβλήτα, Οδική Σύνδεση. Έγκριση επικαιροποίησης – συμπλήρωσης στατικών μελετών (Γέφυρα προσπέλασης, αποβάθρα, πεζογέφυρα) και επικαιροποίηση προϋπολογισμού οριστικής μελέτης του έργου (2020)
 92. Μελέτη κεντρικού λεβητοστασίου και συναφών έργων στην Ι.Μ.Μ. Λαύρας. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 93. Αποκατάσταση Ανατολικής Κόρδας Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας με επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της. Τροποποίηση της μελέτης του έργου (2021)
 94. Αποκατάσταση Ανατολικής Κόρδας Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας. Έγκριση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου» (2021)
 95. Αποκατάσταση Θεμελίωσης Παραθαλάσσιου τμήματος Βυζαντινού Τείχους. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

* Παλαιό Αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Επισκευή Αντιπροσωπείου στις Καρυές (1984)
 2. Επισκευή Στέγης Αντιπροσωπείου (Κονακιού) (1991)
 3. Επισκευές στην Πρόσοψη και στη Στέγη του Αντιπροσωπείου, στις Καρυές (1993)

* Αντιπροσωπείο (Αγ. Άννης) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Αποκατάσταση  Αντιπροσωπείου (2001)
 2. Αποκατάσταση  Αντιπροσωπείου (Η/Μ) (2002)
 3. Αποκατάσταση  Αντιπροσωπείου. Τροποποίηση Μελέτης Χωρίς Οικονομικά Τεύχη(2004)

α. Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Επισκευή Στέγης Αρχονταρικίου Κυριακού (1984
 3. Αποκατάσταση Δαπέδων Οικήματος (1984)
 4. Στεγάνωση Δώματος Ξενώνα (1986)
 5. Επισκευή Χώρων Παλαιού Ξενώνα (1985)
 6. Διατήρηση Νέου Κτηρίου Κυριακού και Τοποθέτηση
  Στέγης (1986)
 7. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 8. Αποκατάσταση Εξωνάρθηκα Κυριακού (1987)
 9. Επισκευή Μονοπατιών (1988)
 10. Αρμολογήματα Δυτικής Πλευράς Ξενώνα (1988)
 11. Διαμόρφωση Προκυμαίας στον Αρσανά (1988)
 12. Αποκατάσταση Εξωνάρθηκα Κυριακού (1989)
 13. Διάστρωση Σχιστόπλακας σε Μονοπάτια (1991)
 14. Διευθέτηση Μονοπατιών λόγω Καταστροφών (1991)
 15. Οργάνωση Εικονοφυλακίου και Επέκταση
  Βιβλιοθήκης (1991)
 16. Επισκευή Μονοπατιού Αρσανά – Κυριακού Σκήτης (1993)
 17. Συντήρηση Κειμηλίων (1993)
 18. Χρηματοδότησης Μελέτης για Κυριακό (1996)
 19. Χρηματοδότηση Διπλωματικής Εργασίας Σκήτης (1996)
 20. Ανάπλαση και Αναδιάρθρωση Βορεινής Πτέρυγας Κυριακού (1998)
 21. Ανάπλαση και Αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας Κυριακού και Καμπαναριού (1999)
 22. Εξωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο Κυριακού Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2002)
 23. Εργασίες Ηλεκτρομηχανολογικές και Αποκατάστασης στον Κυριακό Ναό της Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2003)
 24. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Κυριακού Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2003)
 25. Αποκατάσταση Ξηροκάλυβου Προηγούμενου Παύλου. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 26. Ανάπλαση και Αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας του Κυριακού και του Καμπαναριού της Ι. Σκ. Αγίας Άννας. Τακτοποιητικός – Τροποποιητικός Προϋπολογισμός και Ενημέρωση Φακέλου (2004)
 27. Απομάκρυνση Φερτών Υλικών από Κατολισθήσεις στην Περιοχή Βουλευτηρίων – Παραλία Αγίας Άννης (2006)
 28. Ανάπλαση και Αναδιάρθρωση της Βορεινής Πτέρυγας του Κυριακού της Ι. Σκ. Αγίας Άννης – Έγκριση Οικοδομικών Εργασιών και Η/Μηχανολογικών (Ακύρωση της 107/98 Απόφασης) (2006)
 29. Αποκατάσταση Κτηρίου Παραλήπτου, Βουλευτήρια, Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2007)
 30. Βελτίωση – Επέκταση Πυροσβεστικού Δικτύου Περιοχής Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2007)
 31. Αναδιαμόρφωση Χώρων Υγιεινής Αύλειου Χώρου Κυριακού Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2008)
 32. Επισκευή και Διαπλάτυνση Προβλήτας και Προστασία Εισόδου Λιμενίσκου Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2008)
 33. Βελτίωση – Επέκταση Πυροσβεστικού Δικτύου Περιοχής Ι. Σκ. Αγίας Άννης – Έγκριση Προϋπολογισμού (2009)
 34. Βελτίωση – Επέκταση Πυροσβεστικού Δικτύου Περιοχής Ι. Σκ. Αγίας Άννης. Τροποποίηση Μελέτης (2009)
 35. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Κυριακού Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2010)
 36. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Κυριακού Ι. Σκ. Αγίας Άννης. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 37. Αποκατάσταση Υδρόμυλου και Μπαστηρίου Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2011)
 38. Ανέγερση Βοηθητικού Κτηρίου Ιεράς Σκήτης Αγίας Άννης για τη Μεταστέγαση Λειτουργιών Περίθαλψης. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 39. Ανάπλαση και Αναδιάρθρωση της Βόρειας Πτέρυγας του Κυριακού της Ι. Σκ. Αγίας Άννης –  Β΄ Τροποποιητική Μελέτη (2012)
 40. Αποκατάσταση Ι. Ναού και Παλαιού Κτίσματος με Προσθήκη Νέου Κτηρίου Ι. Ησυχαστηρίου Αγ. Ελευθερίου Βουλευτηρίων (2012)
 41. Προσθήκη εξωτερικού μαγειρείου στη βόρεια πτέρυγα Κυριακού Ι. Σκήτης Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ. Λαύρας. Έγκριση ως προς το τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 42. Διαμόρφωση και επισκευή μονοπατιών από το άνω μέρος του Κυριακού Ι.Σ. Αγίας Αννης μέχρι τη θέση «Σταυρός» Ι.Σ. Αγίας Άννης, της Ι.Μ.Μ. Λαύρας. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 43. Προσθήκη εξωτερικού μαγειρείου στη βόρεια πτέρυγα Κυριακού Ι. Σκήτης Αγίας Άννης, Ι.Μ.Μ. Λαύρας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 44. Διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης των ρεμάτων της Ι. Σκήτης Αγ. Άννης και αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Έγκριση ως προς το τεχνικό μέρος και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 45. Διευθέτηση & διαμόρφωση της κοίτης των ρεμάτων της Ιεράς Σκήτης Αγίας Άννης και αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Έγκριση του προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης (2022)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Αρτεμίου

 1. Αποκατάσταση Στέγης και Απλωταριάς (1987)
 2. Αποκατάσταση Στέγης Ιερού Ναού (1988)

* Ιερά Καλύβη «Γενέθλιον της Θεοτόκου»

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1987)
 2. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2002 -2003)
 3. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 4. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2003)
 5. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννη Θεολόγου

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1987)

* Ιερά Καλύβη «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1987)
 2. Ανάπλαση – Αναδιάρθρωση Ι. Καλύβης Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Αστυνομικό Φυλάκιο) Ι (1999)
 3. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ι. Καλύβης (2002)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1987)
 2. Ανάπλαση – Αναδιάρθρωση Ι. Καλύβης (1999)
 3. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ι. Καλύβης και Ανακατασκευή Υφιστάμενου (2009)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Δημητρίου

 1. Αποκατάσταση Χώρων Υγιεινής και Επικάλυψη Στέγης Ι. Ναού Ι. Καλύβης (2001)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Ανάπλαση – Αναδιαμόρφωση Ι. Καλύβης (2002)

* Ιερά Καλύβη Υπαπαντής του Κυρίου

 1. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2002)
 2. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2005)
 3. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αποστόλων (Πατριάρχου)

 1. Αντιμετώπιση Άμεσων Αναγκών Λειτουργίας Ι. Καλύβης (2001)
 2. Αποκατάσταση και Επέκταση Ι. Καλύβης (2002)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2002)
 4. Ανάπλαση και Αναδιαμόρφωση του Αρσανά της Ι. Καλύβης στην Παραλία της Ι. Σκ. Αγίας Άννης (2003)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Πάντων

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2011)
 2. Αποκατάσταση Πρανών Βόρεια και Νότια της Ι. Καλύβης (2014)

* Ιερά Καλύβη Αγίας Τριάδος (Γ. Χαρίτωνος)

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίας Τριάδος (Γ. Αγαθαγγέλου)

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης και Προσθήκη Νέου Κτηρίου Ξενώνα (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Χαραλάμπους και Μοδέστου

 1. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2005)
 2. Αποκατάσταση της Ι. Καλύβης. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 3. Σταθεροποίηση Ολισθημένου Πρανούς Περιοχής Κατάντη της Ι. Καλύβης. Γεωτεχνική Μελέτη και Επικαιροποίηση (2012 – 2014)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Αντικατάσταση και Επικάλυψη Στέγης Ι. Ναού Ι. Καλύβης (2001)
 2. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2002)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 4. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Μελέτης (2013

* Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως τη Θεοτόκου

 1. Προσθήκη Στέγης στην Ι. Καλύβη (2002)
 2. Προσθήκη Στέγης στην Ι. Καλύβη. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)
 3. Προσθήκη Στέγης στην Ι. Καλύβη. Διάθεση Πίστωσης (2006)
 4. Προσθήκη Στέγης στην Ι. Καλύβη. Τροποποίηση Μελέτης και Συμπληρωματική Διάθεση Πίστωσης (2009)
 5. Αποκατάσταση της ερήμου Ι. Καλύβης «Κοίμησις της Θεοτόκου Γ΄» (μακαριστού γερ. Δαμασκηνού) της Ι. Σκήτης Αγίας Άννης, της Ι.Μ.Μ. Λαύρας. Έγκριση της της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

* Ιερά Καλύβη Υψώσεως Τιμίου Σταυρού (Αδελφότητα Ανναναίων)

 1. Αποκατάσταση – Αναδιαμόρφωση Ι. Καλύβης (2009)
 2. Αποκατάσταση – Αναδιαμόρφωση Ι. Καλύβης. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Αναλήψεως του Κυρίου

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2007)

* Ιερά Καλύβη Αποτομής Τιμίου Προδρόμου

 1. Ανάπλαση και Αναδιάρθρωση της Ι. Καλύβης (2002)
 2. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη (2003)
 3. Αποτύπωση και Σωστικές Επεμβάσεις στην Ι. Καλύβη. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)

* Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2004)

* Ιερά Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ευσταθίου

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Αγ. Γεωργίου Α΄ (2020)

* Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Οσίου Σάββα

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης. Έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)

Μικρά Αγία Άννα

 1. Επισκευή Μονοπατιού από Ι. Σκήτη Αγίας Άννας προς Μικρά Αγία Άννα (1998)
 2. Κατασκευή Δεξαμενής 200 κ.μ. και Πυροσβεστικού Δικτύου στην Περιοχή Κατουνακίων και Μικράς Αγίας Άννης (2006)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Αποστόλου Θωμά (αδελφότητας «Θωμάδων»)

 1. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Ι.  Καλύβας (1999)
 2. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 3. Αναδιαμόρφωση Ι. Καλύβης (2009)

* Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 1. Αποκατάσταση – Μερική Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Κατασκευή Αποθήκης – Λεβητοστασίου στην Ι. Καλύβη (2002)
 2. Κατασκευή Δεξαμενής Ύδατος στην Ι. Καλύβη (2006)

β. Ιερά Σκήτη Αγίας Τριάδος (Καυσοκαλυβίων)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 2. Κατασκευή Προκυμαίας (1985 )
 3. Υδροδότηση Οκτώ Καλυβίων (1984)
 4. Επισκευή Μονοπατιού Αρσανά και Βορειοδυτικής Σκήτης (1988)
 5. Επισκευή Στέγης Κυριακού (1991)
 6. Εργασίες Επισκευής Κτηρίου Τράπεζας Κυριακού
 7. Αποκατάσταση Ξενώνα και Μερική Προσθήκη καθ΄ Ύψος (1995)
 8. Συντήρηση Κειμηλίων (10η Ε.Β.Α.) (1996)
 9. Επέκταση Προβλήτας Αρσανά (1998)
 10. Αποκατάσταση Ξενώνος και Μερική Προσθήκη καθ’ ύψος στην Ι. Σκήτη. Οικονομικά Τεύχη – Β΄ Φάση (2002)
 11. Αποκατάσταση Ξενώνος και Μερική Προσθήκη καθ’ ύψος στην Ι. Σκήτη. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)

* Ιερά Καλύβη Κοίμησης Αγίας Άννης

 1. Αποκατάσταση Κτισμάτων «Κοίμηση Αγ. Άννης» (2002)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Νεομαρτύρων

 1. Ανακατασκευή Σκελετού Δαπέδου Ναού και Επέκταση Τμήματος Κουζίνας, Ι. Καλύβης (2002)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου (Ιωασαφαίων)

 1. Αποκατάσταση Κτισμάτων Ι. Κελιού (2002)
 2. Αποκατάσταση Κτισμάτων Ι. Κελιού. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ακακίου

 1. Επισκευή Τοίχου Αντιστήριξης Πεζουλιών
  στην Ι. Καλύβη (1999)
 2. Επισκευή και Ολοκλήρωση Ανακαίνισης Χώρων Ι. Καλύβης (2002)
 3. Επισκευή Τοίχου Αντιστήριξης Πεζουλιών στην Ι. Καλύβη. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 4. Επισκευή Προσκυνήματος Αγίου Ακακίου – Α΄ Φάση (1995)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αποστόλων

 1. Αντικατάσταση Στέγης Ι. Καλύβης (2002)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Μεθοδίου

 1. Επισκευές Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Μεταμορφώσεως του Κυρίου

 1. Αντικατάσταση Στέγης και Δαπέδου Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Μαξίμου

 1. Επισκευή Λιθοδομών και Αντικατάσταση Στέγης Ι. Παρεκκλησίου Ι. Καλύβης (2003)

* Ιερά Καλύβη Γενεσίου της Θεοτόκου

 1. Ανακαίνιση Ι. Καλύβης και Αποκατάσταση Στέγης. Διάθεση Πίστωσης (2004)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

1. Επισκευαστικές Εργασίες στη Στέγη της Ι. Καλύβης (2007)

* Ιερά Καλύβη «Αγιορείτες Πατέρες»

1.   Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης «Αποκατάσταση – ανακαίνιση της Ι.Κ. “Αγιορείτες Πατέρες”» (2019)

γ. Ιερά Σκήτη Τιμίου Προδρόμου ( Ρουμάνικη)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Επισκευή Μολυβδοσκεπής Κυριακού (1984)
 3. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 4. Μέτρα Προστασίας Στέγης Βορειοδυτικής Κόρδας (1985)
 5. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1986)
 6. Επισκευή Οροφής και Δαπέδου Βιβλιοθήκης (1986)
 7. Επισκευή Οροφής Συνοδικού και Εξωστών (1986)
 8. Συντήρηση – Κατασκευή Παλαιών Συναρμολογούμενων Βιβλιοθηκών (1987)
 9. Αρμολόγημα Κτηρίου Βιβλιοθήκης (1987)
 10. Επισκευή Δρόμου προς την Ι. Σκήτη (1988)
 11. Άμεσα Μέτρα Προστασίας και Υποστύλωσης Μηχανουργείου (1988)
 12. Αποκατάσταση Στέγης Συνοδικού (1988)
 13. Αποκατάσταση Τρούλλων Κυριακού (1989)
 14. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1989)
 15. Αντικατάσταση Υαλοπινάκων Τρούλλων Κυριακού
 16. Αποκατάσταση Όψεων Κυριακού (1990)
 17. Κάλυψη Τμήματος Στέγης Βόρειας Κόρδας (1991)
 18. Χορήγηση Υλικών (1991)
 19. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου (1993)
 20. Επισκευή Στέγης και Τοιχοποιιών Βόρειας Κόρδας (1993)
 21. Επισκευή Βόρειας Κόρδας – Α & Β΄ Φάση (1995)
 22. Επισκευή Βόρειας Κόρδας –  Γ΄ Φάση (1996)
 23. Επισκευή Βόρειας Κόρδας –  Δ΄ Φάση (1997)
 24. Επισκευή Βόρειας Κόρδας – Ε΄  Φάση (1998)
 25. Επισκευή Βόρειας Κόρδας – ΣΤ΄ Φάση (1999)
 26. Επισκευή Στέγης και Τοιχοποιιών της Βόρειας Κόρδας της Ι. Σκήτης. Έγκριση Ζ΄ Φάσης (2001)
 27. Μετατροπή Παλαιού Ξυλουργείου Ι. Σκήτης σε Βιβλιοθήκη – Σκευοφυλάκιο και Αντικατάσταση Στέγης (2002 – 2003)
 28. Βελτίωση Δρόμου Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας – Ι.Σ. Τιμ. Προδρόμου (2003)
 29. Βελτίωση Δρόμου Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας – Ι.Σ. Τιμ. Προδρόμου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2005)
 30. Βελτίωση Δρόμου Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας – Ι.Σ. Τιμ. Προδρόμου. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)
 31. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας – Βιβλιοθήκη και Αντικατάσταση Στέγης (2007)
 32. Πυροπροστασία Ι. Σκήτης (2011)
 33. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας – Βιβλιοθήκη και Αντικατάσταση Στέγης, Ι.Σ. Τιμίου Προδρόμου (2007)
 34. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής στην Ι.Σ. Τιμίου Προδρόμου (2008)

Κελιά της Ιεράς Μονής

Ιερά Κελιά περιοχής Καρυών

* Ιερό Kελί Αγίων Αρχαγγέλων (Ιάγαρη)

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας μετά την Πυρκαγιά (1998)
 2. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου και Ανακατασκευή Καμμένου Ι. Κελιού (1999)
 3. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου και Ανακατασκευή Καμμένου Κελιού. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 4. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου και Ανακατασκευή Καμμένου Ι. Κελιού. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2002)
 5. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου και Ανακατασκευή Καμμένου Ι. Κελιού. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2003)
 6. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου και Ανακατασκευή Καμμένου Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Ρεπανά)

 1. Άμεσες Εργασίες – Α΄ Φάση (1985)
 2. Επισκευές στη Στέγη και Ενίσχυση Θεμελίωσης (1993)
 3. Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης του Ι. Κελιού. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Α΄ Φάσης (2001)
 4. Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης του Κελιού. Έγκριση Τροποποιητικής Μελέτης Α΄ Φάσης (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικοδήμου (Σκουρταίων)

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)
 2. Εργασίες (1987)
 3. Άμεσα Μέτρα Προστασίας στη Στέγη του Ι. Κελιού (1997)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου (Σκουρταίων)

 1. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ι. Κελιού (2008)
 2. Έγκριση της μελέτης «Αντιδιαβρωτική Προστασία του Ι. Κελλίου» (2019)

* Ιερό Κελί Αγίας Τριάδος

 1. Χορήγηση Υλικών στο Ι. Κελί (1991)
 2. Επείγουσες Εργασίες (1997)

* Ιερό Kελί Ζωοδόχου Πηγής

 1. Συντήρηση Αποκατάσταση Εργατόσπιτου (1998)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Kελί Αγίου Νικολάου

 1. Έγκριση αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του έργου «Ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση του πάλαι κελιού Αγίου Νικολάου, Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας (Σαμαράδικο) στις Καρυές (2020)

Ιερά Κελιά Περιοχής Κερασιάς

 1. Συντήρηση Μονοπατιού στην Τοποθεσία «Κλέφτικο» 1987
 2. Αποκατάσταση Βατότητας στο Μονοπάτι «Κλέφτικο – Κερασιά» (1993)
 3. Αποκατάσταση Βατότητας στο Μονοπάτι «Κλέφτικο- Κερασιά» (1996)
 4. Αποκατάσταση Βατότητας στο Μονοπάτι «Κλέφτικο – Κερασιά» – Α΄ Φάση (1998)
 5. Κατασκευή Προκυμαίας και Αποθηκευτικών Χώρων στο «Κλέφτικο» (1998)
 6. Αποκατάσταση Βατότητας στο Μονοπάτι «Κλέφτικο – Κερασιά». Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Αρτεμίου

 1. Έρευνα στο Ι. Κελί (1988)
 2. Επικεράμωση και Επισκευές (1989)
 3. Επισκευές στα Κτίσματα και τον Αρσανά – Α΄ Φάση (1993)
 4. Αποκατάσταση Στεγανότητας Εξώστη (1999)

* Ιερό Κελί Αγίων Δημητρίου και Μηνά

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου

 1. Χορήγηση Υλικών (1991)
 2. Ανακατασκευή Στέγης Ι. Κελιού (1998)

* Ιερό Κελί «Εισόδια της Θεοτόκου»

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)
 2. Επισκευή Λαμαρινοσκεπής (1988)
 3. Συγκράτηση Εδάφους με «Σαρζανέτ» (1989)

* Ιερό Κελί Τιμίου Προδρόμου

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)

* Ιερό Κελί Αγίου Αντωνίου

 1. Αποκατάσταση Κτισμάτων Ι. Κελιού (2001)

Ιερά Κελιά περιοχής Προβάτας

* Ιερό Κελί Αγίας Τριάδος

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας – Α΄ Φάση (1990)
 2. Άμεσα Μέτρα Προστασίας – Β΄ Φάση (1990)
 3. Χορήγηση Υλικών στο Ι. Κελί (1991)
 4. Μερική Αντικατάσταση Κουφωμάτων – Α΄ & Β΄ Φάση (1996)
 5. Μερική Αντικατάσταση Κουφωμάτων –  Β΄ Φάση (1997)
 6. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)
 7. Συντήρηση – Αποκατάσταση Αρσανόσπιτου Μορφωνούς (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Ανδρέα (Αντριώτες)

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1993)
 2. Τοποθέτηση Κουφωμάτων –  Α΄ & Β΄ Φάση (1996)
 3. Τοποθέτηση Κουφωμάτων –  Α΄ & Β΄ Φάση (1997)
 4. Επισκευή Στέγης Ι. Κελιού (1998)
 5. Επισκευή Στέγης Εργατόσπιτου (1999)
 6. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί. Έγκριση Μελέτης και Διάθεση Πίστωσης (2005)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου

 1. Υποστύλωση Ι. Ναϊδρίου Αγίου Γεωργίου (Προβάτας) (1983)
 2. Έρευνα στο Ι. Κελί (1988) Καθαρισμός Χώρου γύρω από τον Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου (1994)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2006)
 4. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2011)
 5. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2012

* Ιερό Kελί Αγίου Δημητρίου (Διακάδες)

 1. Ανακατασκευή Καμμένου Κτίσματος (1986)
 2. Τροποποιήσεις Ανακατασκευής του Καμμένου Κτίσματος του Ι. Κελιού (1986)
 3. Εργασίες Ανακαίνισης στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Kελί Αγίου Αρτεμίου

 1. Επισκευές στα Κτίσματα και στον Αρσανά του Ι. Κελιού(1992)
 2. Αποκατάσταση Στεγανότητας Εξώστη Ι. Κελιού (1999)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας Τμήματος Νότιας Πτέρυγας (1993)
 2. Άμεσα Μέτρα Προστασίας Δυτικής Πτέρυγας (1996)
 3. Άμεσα Μέτρα Προστασίας Στέγης Αρχονταρικίου (1997)
 4. Άμεσα Μέτρα Προστασίας της Στέγης του Ι. Ναού (1999)

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Επισκευή Στέγης (1998)
 2. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων (1999)
 3. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Θεοδώρων

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί – Α΄ Φάση (1990)
 2. Επισκευές στο Ι. Κελί – Β΄ Φάση (1990)
 3. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Kελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κρανιά)

 1. Προμήθεια Εννέα Παραθύρων (1986)

* Ιερό Kελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Καστανιά)

 1. Κατασκευή Παραθύρων στο Ι. Μονύδριο (1987)
 2. Χορήγηση Υλικών στο Ι. Μονύδριο (1991)
 3. Επισκευή στο Ι. Μονύδριο (1992)
 4. Επισκευή Εσωτερικών Χώρων – Α΄ Φάση (1992)
 5. Επισκευές στο Κελί – Β΄ Φάση (1993)
 6. Κατασκευή Βοηθητικών Χώρων (WC) στο Ι. Μονύδριο (1997)
 7. Επισκευή Εσωτερικών Επιχρισμάτων Ι. Κελιού (1999)
 8. Συντήρηση – Αποκατάσταση Αρσανόσπιτου Ι. Κελιού στη Μορφωνού (2001)
 9. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)
 10. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 11. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, Διαχωρισμός σε Φάσεις, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερό Kελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά)

 1. Ανέγερση Ι. Κελιού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά), στη Θέση «Προβάτα» (2017-2018)
 2. Ανέγερση Ι. Κελιού Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά), στη Θέση «Προβάτα». Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης (2018)
 3. Έγκριση της μελέτης «Ανέγερση Ι. Κελλίου ‟Κοίμησις της Θεοτόκου Α” (Μεγάλη Παναγία – Ζαχαράδικο) Προβάτας» (2019)

* Ιερό Κελί Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

 1. Αντιστήριξη Τοίχων και Καθαρισμός Μπάζων (1998)

Ιερά Κελιά περιοχής Mορφωνούς

 1. Διάνοιξη Μονοπατιού Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας – Mορφωνούς (1989)
 2. Ενίσχυση και Διαπλάτυνση Γέφυρας Mορφωνούς (2003)

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Επισκευή Στέγης της  Εκκλησίας του Ι. Κελιού (1998)
 2. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων (1999)
 3. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίας Τριάδος

 1. Επισκευή Στέγης (1995)
 2. Άμεσα Μέτρα Προστασίας Στέγης Εκκλησίας Αγίας Τριάδος (1997)
 3. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 5. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)

Ιερά Κελιά περιοχής Αγίου Νείλου

 1. Επισκευή του Αρσανά Αγίου Νείλου – Β΄ Φάση (1998)
 2. Ανακατασκευή Σκαλοπατιών στη Σπηλιά του Αγίου Νείλου (1999)
 3. Κατασκευή Δεξαμενής 40 κ.μ. και Πυροσβεστικού Δικτύου στην περιοχή «Άγιος Νείλος» (2006)
 4. Αποκατάσταση Βατότητας Μονοπατιού προς τον Άγιο Νείλο από Θαλάσσης (Αρσανά) ως τη Διασταύρωση των Καυσοκαλυβίων (2008)
 5. Ανακατασκευή Σκαλοπατιών στη Σπηλιά του Αγίου Νείλου. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2003)
 6. Ανακατασκευή Σκαλοπατιών στη Σπηλιά του Αγίου Νείλου. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2006)
 7. Αναπροσαρμογή Προϋπολογισμού της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου: «Ανακατασκευή και Επισκευή του Ιερού Ναού στη Σπηλιά του Αγίου Νείλου του Μυροβλύτου» (2010)

* Ιερό Κελί Αγίων Πάντων

 1. Επισκευές στον Ι. Ναό του Ι. Κελιού και Διάθεση Πίστωσης (2003)

Λοιπά Ιερά Κελιά

* Ιερό Κελί Γενεσίου της Θεοτόκου (Τρουλωτή)

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2006)
 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Μελέτης (2007)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα του Ακαθίστου (Σπήλαιο Αγίου Αθανασίου)

 1. Εργασίες Συντήρησης στο Ι. Σπήλαιο Αγίου Αθανασίου (1986)
 2. Αποκατάσταση Κτισμάτων Ι. Σπηλαίου (1988)

* Ιερό Κάθισμα Αγίων Αρχαγγέλων (Κουκουζέλη)

 1. Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης στο Ι. Κάθισμα (1990)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος – Β΄ Φάση (1997)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Ευσταθίου (Μυλοπόταμος)

 1. Μελέτη Αποκατάστασης Πύργου (1987)
 2. Υδροδότηση (1987)
 3. Αποκατάσταση Πύργου (1987)
 4. Χορήγηση Υλικών για το Ι. Κάθισμα (1991)
 5. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος – Α΄ Φάση
 6. Ανακατασκευή Στεγών Πύργου – Ι. Παρεκκλησίου – Αρχονταρικίου (1990)
 7. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος – Β1 Φάση (1992)
 8. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος – Β2 Φάση (1992)
 9. Αποκατάσταση της Εισόδου και Δεξαμενής και Κατασκευή Κλιμακοστασίου (1996)
 10. Αποκατάσταση Δυτικού Καστρότοιχου Ι. Καθίσματος (1997)
 11. Αποκατάσταση Δυτικού Καστρότοιχου και Κεντρικής Εισόδου Ι. Καθίσματος (1997)
 12. Ανακαίνιση Λαδαριού και Εργατόσπιτου Ι. Καθίσματος (1999)
 13. Διαμόρφωση Εσωτερικού Χώρου του Πύργου (1999)
 14. Αποκατάσταση Χώρων Διαμονής Ι. Καθίσματος (2001)
 15. Αποκατάσταση Χώρων Διαμονής Ι. Καθίσματος. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2003)
 16. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου – Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 17. Αποκατάσταση Χώρων Διαμονής Ι. Καθίσματος. Γ΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός,  Μελέτη Η/Μ, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 18. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2015)
 19. Κατασκευή Γέφυρας Μυλοποτάμου – Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2017)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Παντελεήμονος

 1. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2003)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2018)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Έγκριση Μελέτης, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και Διάθεση Πίστωσης (2018)
 4. Αποκατάσταση Καθίσματος Αγίου Παντελεήμονος Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Έγκριση τροποποίησης του δοσολογίου της 49/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. για την επιχορήγηση του έργου (2021)

* Ιερό Κάθισμα Αγίας Τριάδος (Κυρ Ησαϊου)

 1. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2002)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Αναθεώρηση Εγκεκριμένης Μελέτης & Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2011)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 1. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

 

Ησυχαστήρια της Ιεράς Μονής

Ιερά Ησυχαστήρια Περιοχής Αγίου Βασιλείου

 1. Βαφή Λαμαρινοσκεπής Παλαιού Κυριακού, Οικισμού Αγίου Βασιλείου (1986)

Ιερά Ησυχαστήρια Περιοχής Βίγλας

 1. Παροχή Νερού (1986)
 2. Κατασκευή Τριών Δεξαμενών σε Ισάριθμα Ι. Κελιά (1991)
 3. Επικαλύψεις Δεξαμενών στα Ι. Κελιά (1992)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Πύργου Τσιμισκή και Καστρότοιχου Βίγλας (1998)
 5. Ανακατασκευή Καμμένου Ι. Ησυχαστηρίου Γερ. Χριστοφόρου (2005)

* Ιερό Ησυχαστήριο Γεννήσεως του Χριστού

 1. Αποκατάσταση Ι. Ησυχαστηρίου (2002)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Σκέπης

 1. Επισκευή στο Ι. Ησυχαστήριο (1988)
 2. Επισκευή – Συντήρηση Τμήματος Ι. Ησυχαστηρίου (1998)
 3. Επισκευή – Συντήρηση Τμήματος Ι. Ησυχαστηρίου (1999)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Βαρλαάμ και Ιωάσαφ

 1. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Εισόδου Ι. Ησυχαστηρίου (2001)
 2. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Εισόδου Ι. Ησυχαστηρίου. Διάθεση Πίστωσης (2001)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Μηνά

 1. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης (1995)
 2. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης (1996)
 3. Αποκατάσταση και Επανάχρηση στο Ι. Ησυχαστήριο(2003)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Φανουρίου

 1. Τοποθέτηση Κουφωμάτων (1997)
 2. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής (1999)
 3. Επέκταση Περιτοιχίσματος Ι. Ησυχαστηρίου (2001)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Διαμόρφωση Κλειστών Εισόδων στο Ι. Ησυχαστήριο (2007)

* Ιερό Κελί Εισοδίων της Θεοτόκου

 1. Διαμόρφωση Μονοπατιού Πρόσβασης στο Ι. Κελί (1997)
 2. Διαμόρφωση Πρανών – Τοίχοι Αντιστήριξης στο Ι. Κελί (2001)

Ιερά Ησυχαστήρια περιοχής Kαρουλίων

 1. Ανέγερση Προσωρινού Καταλύματος Ι. Καλύβης Οσίου Δαυίδ στα Καρούλια. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 2. Συντήρηση Εκκλησίας Αγ. Γεωργίου στις «Αλυσίδες» Καρουλίων. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 3. Επισκευή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μώλου των Καρουλίων. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2003)
 4. Κατασκευή Αρσανά – Αποθηκών και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στο Λιμάνι Καρουλίων  (Αρχιτεκτονικά) (2005)
 5. Επισκευή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μώλου των Καρουλίων. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 6. Επισκευή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μώλου των Καρουλίων. Διάθεση Πίστωσης (2006)
 7. Κατασκευή Αρσανά – Αποθηκών και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στο Λιμάνι Καρουλίων  (Οικονομικά Τεύχη) (2006)
 8. Στήριξη Τμήματος Μονοπατιού στα Καρούλια (2008)

* Άγιος Γεώργιος («Αλυσίδες»)

 1. Συντήρηση Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου (1998)

* Ιερό Ησυχαστήριο Γέροντος Αρσενίου

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (1986)

* Ιερά Καλύβη (Ησυχαστήριο) Αγίου Γερασίμου

 1. Αποκατάσταση Στέγης (1997)

Ιερά Ησυχαστήρια περιοχής Κατουνακίων

 1. Αποκατάσταση Βατότητας στο Μονοπάτι των Κατουνακίων (1992 – 1993)
 2. Αποκατάσταση, Ανάπλαση, Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Κατουνακίων (1999)
 3. Αποκατάσταση Κοινόχρηστων Χώρων στα Κατουνάκια (1999)
 4. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων (Μονοπάτι – Καλντερίμι κ.λ.π.) στα Κατουνάκια – Α΄ & Β΄ Φάση. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 5. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων (Μονοπάτι – Καλντερίμι κ.λ.π.) στα Κατουνάκια – Γ΄ Φάση – Αποκατάσταση Βατότητας Ατραπού (2002)
 6. Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων (Μονοπάτι – Καλντερίμι κ.λ.π.) στα Κατουνάκια (2003)
 7. Αποκατάσταση Βατότητας Τμήματος Ατραπού από Κατουνάκια προς Κερασιά (2004)
 8. Αποκατάσταση και Διευθέτηση Χειμάρρου Κατουνακίων (2008)
 9. Δίκτυο Ύδρευσης και Προσωρινής Τροφοδοσίας Δικτύου Δασοπυρόσβεσης Κατουνακίων (2008)
 10. Αποκατάσταση Βατότητας Δευτερευόντων Μονοπατιών Κατουνακίων (2008)
 11. Αποκατάσταση Καλντεριμιού προς Δανιηλαίους, Κατουνάκια (2009)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Πατέρων (Δανιηλαίοι)

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (1986)

* Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

 1. Κατασκευή Δεξαμενής (1997)
 2. Ανακατασκευή Στέγης του Ι. Ησυχαστηρίου και Ι. Ναού της Θεοτόκου (1999)
 3. Ανακατασκευή Στέγης του Ι. Ησυχαστηρίου και Ι. Ναού της Θεοτόκου (2001)

Print Friendly, PDF & Email