Ιερά Μονή Δοχειαρίου

 1. Συντήρηση της Κεραμοσκεπής Βορειοδυτικής Κόρδας (1986)
 2. Επισκευή Ξενώνα (1981)
 3. Αντιστήριξη Εξωστών (1983)
 4. Αποκατάσταση Εξωτερικού Τοίχου Τράπεζας (1983)
 5. Συντήρηση Αποχετεύσεων (1983)
 6. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 7. Αποκατάσταση Στέγης Τράπεζας (1983)
 8. Ανακατασκευή Στέγης Εργατόσπιτου (1984)
 9. Αντικατάσταση Φθαρμένων Στοιχείων Κελιού Καμπανάρη (1984)
 10. Ανακατασκευή στο Κιόσκι του Αρσανά (1984)
 11. Επισκευή Αποθήκης στον Αρσανά (1984)
 12. Στερέωση Τοίχου Τράπεζας (1984)
 13. Στέγη Τμήματος Μεσημβρινής Κόρδας (1984)
 14. Επισκευή Καμπαναριού (1984)
 15. Μεταλλικά Ικριώματα Έργων 1984)
 16. Επισκευή Εξώστη Κελιού Νοσοκόμου (1984)
 17. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 18. Επισκευή Τοίχου Ηγουμενείου (1985)
 19. Επισκευή Εξώστη Πύργου Εισόδου (1985)
 20. Τοποθέτηση Σχιστόπλακας Στέγης Κτηρίου Αρσανά (1985)
 21. Επισκευή Κεντρικής Κλίμακας (1985)
 22. Αποκατάσταση Τμήματος Στέγης Νότιας Κόρδας (1985)
 23. Αποκατάσταση Ζημιών Καμπαναριού (1986)
 24. Αποκατάσταση Τοίχου ηγουμενείου (1986)
 25. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής Ξενώνα (1986)
 26. Αποκομιδή Μπάζων Τράπεζας και Μεσημβρινής Κόρδας (1986)
 27. Στεγάνωση Πύργου (Επάλξεων και «Κουμπέ») (1986)
 28. Επισκευή Όψεων Μεσημβρινής Κόρδας (1986)
 29. Επισκευή Μέρους της Στέγης Βορειοδυτικής Κόρδας (1986)
 30. Επισκευή Στέγης Καθολικού (1987)
 31. Επισκευή Στέγης Ξενώνα (1988)
 32. Κιόσκι: Ανακατασκευή Υδατοδεξαμενής (1988)
 33. Άμεσα Μέτρα Προστασίας στη Βόρεια Κόρδα και στο Αρχονταρίκι (1988)
 34. Επισκευαστικές Εργασίες στον Ξενώνα (1989)
 35. Εργασίες Προστασίας στο Αρχονταρίκι (1989)
 36. Χώροι Υγιεινής Εργατόσπιτου (1989)
 37. Ανακατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης (1989)
 38. Μέτρα Προστασίας και Προκαταρκτικές Εργασίες στο Αρχονταρίκι (1990)
 39. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 40. Αποκατάσταση του Αρχονταρικίου – Α΄ Φάση (1990)
 41. Αποκατάσταση του Αρχονταρικίου – Β΄ Φάση (1990)
 42. Τοποθέτηση Μολυβδόφυλλων σε Τμήμα Στεγών (1990)
 43. Αποκατάσταση Τοίχου Αντιστήριξης (1991)
 44. Ανακατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης (1991)
 45. Συντήρηση Επισκευή Αποκατάσταση Αρχονταρικίου – Β΄ Φάση (1991)
 46. Αποκατάσταση του Αρσανά (1992)
 47. Αντικατάσταση Παραθύρων στο Καθολικό (Λιτή) (1992)
 48. Κατασκευή Καλντεριμιού (1993)
 49. Αποκατάσταση Αρχονταρικίου – Γ΄ Φάση (1993)
 50. Αποκατάσταση Μαραγκούδικου (1993)
 51. Επισκευαστικές Εργασίες στην Τράπεζα (1993)
 52. Στεγάνωση Παραθύρων Λιτής Καθολικού (1994)
 53. Συντήρηση Ρηγματωμένων Μολύβδινων Υδρορροών (1994)
 54. Επισκευή Τοίχων Αντιστήριξης (1995)
 55. Αποκατάσταση Εξωνάρθηκα Καθολικού (1995)
 56. Αποκατάσταση Στέγης Παρεκκλησίου Παναγίας Γοργοεπηκόου (1996)
 57. Αρμολογήματα σε Τμήμα του Πύργου (1996)
 58. Ανακατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης – Β΄ Φάση (1996)
 59. Αποκατάσταση του Πύργου Αρσανά (1996)
 60. Ανακατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Εσωτερικής Αυλής (1996)
 61. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 62. Αντικατάσταση Θυρών του Πύργου (1996)
 63. Ανακατασκευή Εργατόσπιτων στον Αρσανά (1997)
 64. Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης από ξερολιθιά (1997)
 65. Κατασκευή Λιθόστρωτων στην Ιερά Μονή – Α΄ Φάση (1997)
 66. Μελέτη Αποκατάστασης του Πύργου (1998)
 67. Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου (1998)
 68. Αντικατάσταση Παραθύρων Κοιτώνων ξενώνα (1998)
 69. Αποκατάσταση Φούρνου στο Παρεκκλήσι Αγίου Δημητρίου (1999)
 70. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Βορειοδυτικής Πτέρυγας – Α΄ Φάση (1999)
 71. Αποκατάσταση Κτηρίου «Αλογόμυλου» για Χρήση ως Μελισσόσπιτο (1999)
 72. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Στέγης Εργατόσπιτου Αγίου Δημητρίου (1999)
 73. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (Ανάταξη Επικάλυψης Στέγης) Αγιάσματος Ι. Μ. Δοχειαρίου (2001)
 74. Αποκατάσταση του Ανατολικού Τμήματος της Β. Κόρδας (Εγκρ. Τεχν. Μελέτης – Εγκρ. Οικον. Τευχών) (2001)
 75. Αποκατάσταση Τοιχίων Αντιστήριξης Χαλκαδιού (2001)
 76. Αποκατάσταση Οικήματος Κηπουρού (2001)
 77. Αποκατάσταση Τμήματος Δ΄, Βόρειας Πτέρυγας (2002)
 78. Η/Μ Εγκαταστάσεις του Έργου «Αποκατάσταση Τμήματος Β΄ Πτέρυγας» της Ι. Μ. Δοχειαρίου (2002)
 79. Αποκατάσταση Τοιχίων Αντιστήριξης Χαλκαδιού. Συμπληρωματική Πίστωση (2002)
 80. Αποκατάσταση του Παρεκκλησίου του Αγίου Ονουφρίου της Ι. Μ. Δοχειαρίου. Διάθεση Πίστωσης (2002)
 81. Επισκευή Στέγης Χαλκαδιού (2003)
 82. Αποκατάσταση Αμπελικής Κατοικίας Αγίου Δημητρίου (2003)
 83. Αποκατάσταση του Παρεκκλησίου του Αγίου Ονουφρίου της Ι. Μ. Δοχειαρίου. Χρ. Απρόβλεπτων (2004)
 84. Αποκατάσταση – Εκσυγχρονισμός Λαδαριού (2005)
 85. Εγκατάσταση Αυτόνομου Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Στοιχεία (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) (2006)
 86. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής 100 κ.μ. και Αγωγού Μεταφοράς Ύδατος (2006)
 87. Κατασκευή Δεξαμενής 1000 κ.μ. στην Ι. Μ. Δοχειαρίου (2006)
 88. Κατασκευή Δεξαμενής 750 κ.μ. στην Ι. Μ. Δοχειαρίου (Τροποποιητική Μελέτη) (2007)
 89. Βελτίωση Συστάδων Καστανιάς (Καλλιεργητικές Εργασίες) (2006)
 90. Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας «Ι» (Οικοδομικά Τεύχη) (2008)
 91. Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας «Ι» (Οικονομικά – H/M Τεύχη) (2009)
 92. Μελέτη Χωροθέτησης Νέου Σκευοφυλακίου – Βιβλιοθήκης (2015)
 93. Δομική Αποκατάσταση του Καθολικού (2016)
 94. Δομική Αποκατάσταση του Καθολικού. Τιμολόγιο Μελέτης (2017)
 95. Διευθέτηση Ρέματος Βορειοδυτικά της Ι. Μ. Δοχειαρίου (2017)
 96. Κατασκευή Αντιπλημμυρικής Τάφρου στη Θέση «Ελαιώνες» της Ι. Μ. Δοχειαρίου (2017)
 97. Διευθέτηση Ρέματος Βορειοδυτικά της Ι. Μ. Δοχειαρίου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 98. Αποκατάσταση Λιμνοδεξαμενής (V=13.500m3) και Συναφών Έργων στη Θέση «Άγιος Δημήτριος». Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)
 99. Δομική Αποκατάσταση του Καθολικού. Τροποποίηση Μελέτης του Έργου (2020)
 100. Βελτίωση, συντήρηση και συμπλήρωση δασικού οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών και μονοπατιών στο δασόκτημα της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (2020)
 101. Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ι.Μ. Δοχειαρίου. Έγκριση της 2ης τροποποίησης της μελέτης (2020)
 102. Βελτίωση, συντήρηση και συμπλήρωση δασικού οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών και μονοπατιών στο δασόκτημα της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγίου Όρους. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 103. 3η τροποποίηση μελέτης δομικής αποκατάστασης του Καθολικού της Ι.Μ. Δοχειαρίου Αγ. Όρους. Έγκριση της μελέτης (2023)

 

Παλιό Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Αποκατάσταση Χώρων Υγιεινής Αντιπροσωπείου (1993)

* Ιερό Kελί Αγίων Πάντων

 1. Αποκατάσταση Κελιού (1993)

* Ιερό Κελί Αγίας Τριάδος

 1. Άμεσα Μέτρα για τη Διάσωση των Κτηρίων Πατητηρίων του Κελιού (1994)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2010)

* Ιερό Κελί Αγίων Αναργύρων (Θέση «Γούβα»)

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2004)

* Ιερό Κελί Αγίων Πέντε Μαρτύρων, Καρυές

 1. Επανίδρυση Ι. Κελιού (2007)

Print Friendly, PDF & Email