Ιερά Μονή Ιβήρων

 1. Επισκευή Πύργου Αρσανά (1982)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 3. Αποκατάσταση Στέγης Αρσανά 1983)
 4. Αποκατάσταση Βόρειας Όψης 1983)
 5. Επισκευή Εξωτερικών Κουφωμάτων 1984)
 6. Αποκατάσταση Δυτικής Όψης 1984)
 7. Επισκευή Στέγης του Ξενώνα 1984)
 8. Επισκευή Χώρων Υγιεινής ξενώνα 1984)
 9. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα 1984 – 1985)
 10. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων Δυτικής
  Όψης 1985)
 11. Επισκευή Τρούλου Καμπαναριού 1986)
 12. Αποκατάσταση Στέγης Νοτιοανατολικής Κόρδας 1986)
 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στη
  Βιβλιοθήκη 1986)
 14. Επισκευή Μεγάλου Εξωτερικού Εξώστη Προπυλαίων 1986)
 15. Επισκευή Τρούλων Τεσσάρων Παρεκκλησίων 1987)
 16. Επισκευή Στέγης Εργατόσπιτου (του κήπου) 1987)
 17. Επισκευή Μολυβδοσκεπής Εξωνάρθηκα Καθολικού 1988)
 18. Στερέωση Τοιχογραφιών του Εξωνάρθηκα Καθολικού 1988) – Αποκατάσταση Ζημιών Ψαρόσπιτου – Α’ Φάση (1988)
 19. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου 1989)
 20. Συντήρηση του Χειρογράφου Νο. 463 1989)
 21. Ανακατασκευή Χώρων Υγιεινής 1990)
 22. Εργασίες Επισκευής Μολυβδοσκεπών 1991)
 23. Ανακατασκευή Μολυβδοσκεπής Παρεκκλησίου Αγίων Αρχαγγέλων στο Καθολικό 1991)
 24. Συντήρηση Στεγών 1991)
 25. Συνολική Αποκατάσταση Ζημιών Ψαρόσπιτου – Β΄ Φάση (1992)
 26. Ανακατασκευή Εργατόσπιτου 1992)
 27. Διαμόρφωση Χώρων Γραφείων και Βοηθητικών (1993)
 28. Εργασίες συντήρησης Τράπεζας και
  Δικτύου Ύδρευσης (1993)
 29. Αποκατάσταση Χώρων Υγιεινής Ανατολικής
  Πτέρυγας (1994)
 30. Διαμόρφωση Χώρων Φιλοξενίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (1994)
 31. Ολοκλήρωση Επιστέγασης Τράπεζας (1994)
 32. Διαμόρφωση Κελιών Δυτικής Πτέρυγας – Α΄ Φάση (1994)
 33. Συντήρηση Στέγης Παρεκκλησίου Παναγίας Πορταϊτισσας (1995)
 34. Κεντρική Θέρμανση Ανατολικής Πτέρυγας (1996)
 35. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 36. Ανακατασκευή Μαγειρείου (1997)
 37. Αποκατάσταση Οικήματος Δασεργατών και Αποθήκης Ξυλείας (1997)
 38. Συντήρηση Χειρογράφων Κωδίκων (1998)
 39. Αποκατάσταση Συνοδικού (1999)
 40. Ανακατασκευή Κτηρίου Παλιού Τελωνείου (1999)
 41. Αποκατάσταση Παλαιάς Σιταποθήκης και Μετατροπή της σε Πριστήριο Ξυλείας (2001)
 42. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Πύργου της Ι. Μ. Ιβήρων (2002)
 43. Κατασκευή δυο Λυόμενων Ξυλαποθηκών (2004)
 44. Αντικεραυνική Προστασία Κτηρίων Ι. Μονής (2004)
 45. Επισκευή και Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας (2004)
 46. Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες και Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Ιβήρων: Κατασκευή Τσιμεντένιας Διάβασης στο Ρέμα Αρσανά Ι. Μ. Καρακάλλου (2005)
 47. Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες και Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Ιβήρων – Ι. Μ. Μεγ. Λαύρας: Αποκατάσταση Τσιμεντένιας Διάβασης στον Ιβηρίτικο Λάκκο (2005)
 48. Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες και Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Ιβήρων, στο Τμήμα από Χ.Θ. 5+200 έως Χ.Θ. 5+850 (2005)
 49. Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες και Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Ιβήρων: Αποκατάσταση Τσιμεντένιας Διάβασης στον Ιβηρίτικο Λάκκο. Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 50. Αποκατάσταση Ζημιών από Πλημμύρες και Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Ιβήρων, στο Τμήμα από Χ.Θ. 5+200 έως Χ.Θ. 5+850. Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 51. Συμπληρωματικά Έργα Πυρόσβεσης (Στεγάνωση Δεξαμενών, Πυροσβεστικό Κτήριο, Πυρόσβεση Ξυλαποθηκών, Λεβητοστασίων) (2006)
 52. Κατασκευή δυο Ξυλαποθηκών (Β) (2006)
 53. Βελτίωση Βατότητας Δασικής Αντιπυρικής Οδού «Σταυρός – Ι. Μ. Ιβήρων» – Προμελέτη & Οριστική (2006)
 54. Αποκατάσταση και Ανάπλαση του Καθίσματος Αγίου Αθανασίου, Κοιμητηριακού Ναού Ι. Μ. Ιβήρων (2006)
 55. Αποκατάσταση και Ανάπλαση του Καθίσματος Αγίου Αθανασίου & Κοιμητηριακού Ναού Ι. Μ. Ιβήρων. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2008)
 56. Αντικατάσταση Μολυβδόφυλλων Στέγης και Επισκευαστικές Εργασίες Εξωτερικών Όψεων Καθολικού (2008) Αντικατάσταση Μολυβδόφυλλων Στέγης και Επισκευαστικές Εργασίες Εξωτερικών Όψεων Καθολικού. Έγκριση Προϋπολογισμού (2009)
 57. Φράγμα και Υδροηλεκτρικός Σταθμός Ι. Μ. Ιβήρων – Β΄ Φάση – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2009)
 58. Επισκευή – Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας (2009)
 59. Επισκευή – Αποκατάσταση Βόρειας Πτέρυγας – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2010)
 60. Εργασίες Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως στο Βόρειο Τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ιβήρων (2013)
 61. Κατασκευή και Χωροθέτηση Τεχνικών Δρόμου «Κτήμα Κελιού Αγ. Άννης – Καρτουβάρα», Δασοκτήματος Ι. Μ. Ιβήρων (2013)
 62. Κατασκευή Νέου Ενεργειακού Κέντρου Ι. Μ. Ιβήρων (2014)
 63. Εργασίες Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως στο Βόρειο Τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ιβήρων – Έγκριση Προϋπολογισμού (2017)
 64. Οριστική Μελέτη Τηλεθέρμανσης Ι. Μ. Ιβήρων (Νέα Εγκατάσταση) (2018)
 65. Οριστική Μελέτη Τηλεθέρμανσης Ι. Μ. Ιβήρων (Νέα Εγκατάσταση). Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 66. Μελέτη Κατασκευής Δεξαμενής Αντιπυρικής Προστασίας, Χωρητικότητας 200μ3 στο Δασόκτημα της Ι. Μ. Ιβήρων, στη Θέση «Ράχη Αρτσογιάννη». Έγκριση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 67. Μελέτη Κατασκευής Δεξαμενής Αντιπυρικής Προστασίας Χωρητικότητας 200μ3 στο Δασόκτημα της Ι. Μ. Ιβήρων, στην Περιοχή «Άγιος Δημήτριος» (2018)
 68. Μελέτη Κατασκευής Δεξαμενής Αντιπυρικής Προστασίας Χωρητικότητας 200μ3 στο Δασόκτημα της Ι. Μ. Ιβήρων, στη Θέση «Άγιος Δημήτριος». Έγκριση Προϋπολογισμού (2019)
 69. Μελέτη Κατασκευής Δεξαμενής Αντιπυρικής Προστασίας, Χωρητικότητας 200μ3 στο Δασόκτημα της Ι. Μ. Ιβήρων, στη Θέση «Ράχη Αρτσογιάννη». Έγκριση Προϋπολογισμού (2019)
 70. Αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων στους δύο ορόφους του έργου: Εργασίες αποκαταστάσεως στο βόρειο τμήμα της δυτικής πτέρυγας της Ι.Μ. Ιβήρων (ΟΠΣ 5037968). Έγκριση της αναθεώρησης της μελέτης του έργου (2021)
 71. Λιμενικές υποδομές Ι.Μ. Ιβήρων-οριστική μελέτη λιμενικών έργων. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 72. Οριστική μελέτη τηλεθέρμανσης Ι. Μ. Ιβήρων (νέα εγκατάσταση). Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου (2021)
 73. Tμήμα της οδού Καρυών – Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους, από τη Χ.Θ.:2+922 έως τη Χ.Θ. 5+667. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 74. Κατασκευή Νέου Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου Ιεράς Μονής Ιβήρων. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 75. Εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίου παλαιού τελωνείου στον Αρσανά της Ι.Μ. Ιβήρων για τη στέγαση του νέου τελωνείου στην Ι.Μ. Ιβήρων. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 76. Κατασκευή και χωροθέτηση τεχνικών στον δρόμο “Κτήμα Ι. Κελλιού Αγ. Άννης – Καρτουβάρα’’ στο δασόκτημα Ι.Μ. Ιβήρων και αλλαγή τίτλου σε «Μελέτη κατασκευής τεχνικών αντιπυρικής δασικής οδού “Κτήμα Κελίου Αγ. Άννης –Καρτουβάρα” στο δασόκτημα Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους».  Επικαιροποίηση προϋπολογισμού μελέτης του έργου (2023)

 

Καρυές

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων του Αντιπροσωπείου στις Καρυές (1987)
 2. Επισκευή Στέγης Παρεκκλησίου Αντιπροσωπείου 1987
 3. Αντικατάσταση Κουφωμάτων του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής (Καρυές) (1988)
 4. Εργασίες Συντήρησης του Αντιπροσωπείου (1993)
 Γενικά
 1. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Ιβηρίτικου Κτηρίου στις Καρυές για Στέγαση Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους (2002)
 2. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Κτίσματος της Ι. Μ. Ιβήρων για τη Στέγαση του Κέντρου Υγείας Καρυών – Η/Μ (2003)
 3. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Κτίσματος της Ι. Μ. Ιβήρων για τη Στέγαση του Κέντρου Υγείας Καρυών – Η/Μ. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)
 4. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Ιβηρίτικου Κτηρίου στις Καρυές για Στέγαση Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 5. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης. Τροποποιητική – Συμπληρωματική Μελέτη (2005)
 6. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Β΄ Τμήματος Κτίσματος Ι. Μ. Ιβήρων στις Καρυές (2005)
 7. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Β΄ Τμήματος Κτίσματος Ι. Μ. Ιβήρων στις Καρυές. Διάθεση Πίστωσης (2006)
 8. Ανάπλαση – Αναδιαρρύθμιση Β΄ Τμήματος Κτίσματος Ι. Μ. Ιβήρων στις Καρυές. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)

Ιερά Σκήτη Τιμίου Προδρόμου

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 3. Επισκευή Στέγης Κυριακού και Τράπεζας (1986)
 4. Επισκευή Δαπέδου και Οροφών Κυριακού και Τράπεζας (1986)
 5. Επισκευή Κυριακού και Αρχονταρικίου (1987)
 6. Στερέωση Τοιχογραφιών Κυριακού (1988)
 7. Επισκευή Στέγης Κοιμητηριακού Ναού
 8. Αποκατάσταση Τράπεζας Κυριακού – Α΄& Β΄ Φάση (1989)
 9. Αποκατάσταση Τράπεζας Κυριακού – Γ΄ Φάση (1996)
 10. Αποκατάσταση Τράπεζας Κυριακού – Δ΄ Φάση (1997)
 11. Επεμβάσεις στον Κυριακό Ναό  – Α΄ Φάση (1998)
 12. Επεμβάσεις στον Κυριακό Ναό – Β΄ Φάση (1999)
 13. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής και Αγωγού Πυρόσβεσης Ι. Σκήτης (2005)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Νικολάου και Τριών Οσιομαρτύρων Ακακίου, Ευθυμίου και Ιακώβου

 1. Αντικατάσταση Στέγης Ι. Καλύβης (2001)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιακώβου

 1. Επισκευή και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

 1. Προστατευτικά Μέτρα (1986)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Προστατευτικά Μέτρα (1986)
 2. Επισκευή και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2012)

* Ιερό Kελί Αποτομής Τιμίου Προδρόμου, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)
 2. Επείγοντα Στεγανωτικά Μέτρα στη Στέγη (1984)
 3. Επισκευή Στέγης Κελιού (1992)
 4. Επισκευή Λαμαρινοσκεπής του Εξώστη (1996)
 5. Εργασίες για τη Διαμόρφωση του Ι. Κελιού, για την Προσωρινή Μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος Καρυών (2010)

* Ιερό Kελί Τιμίου Προδρόμου (Άδειν)

 1. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Έγκριση Μελέτης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου

 1. Αντικατάσταση Ξύλινων Κουφωμάτων (1988)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Τυπογράφων)

 1. Μετασκευή Εργατόσπιτου σε Αγιογραφείο του Ι. Κελιού (2009)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου, Καψάλα

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2002)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2007)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2008)
 4. Αποκατάσταση του κελλίου του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Καψάλα (Καρυές), της Ι. Μονής Ιβήρων. Έγκριση της στατικής μελέτης, της τροποποίησης του προϋπολογισμού της ήδη εγκεκριμένης μελέτης και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (2021)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου

 1. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στον Ναό του Ι. Κελιού. Τεχνικό Μέρος – Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2006)

* Ιερό Κελί Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου

 1. Επισκευή Στέγης (1989)

* Ιερό Κελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Καρυές

 1. Χορήγηση Υλικών στο Ι. Κελί (1991)
 2. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής (1993)
 3. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)

* Ιερό Kελί Θείας Αναλήψεως – Νταβίλα, Καρυές

 1. Εργασίες στο Ι. Κελί – Α΄ Φάση (1993)
 2. Εργασίες στο Ι. Κελί – Β΄ Φάση (1995)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2014)

* Ιερό Κελί Αγίας Άννης

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων (1993)
 2. Κατασκευή Αναλημματικού Τοιχίου στον Αύλειο Χώρο του Ι. Κελιού (2002)
 3. Κατασκευή Αναλημματικού Τοιχίου στον Αύλειο Χώρο του Ι. Κελιού. Διάθεση Πίστωσης (2002)
 4. Αποκατάσταση και Επέκταση Ι. Κελιού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Διαχωρισμός σε Τρεις Φάσεις (2006)
 5. Αποκατάσταση και Επέκταση Ι. Κελιού. Επαναπροσδιορισμός Δόσεων Α΄ Φάσης (2006)

* Ιερό Κελί Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μοραΐτικο)

 1. Κατασκευή Θυρών και Παραθύρων (1993)
 2. Επισκευή Στέγης (1999)
 3. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου (Καζάκου)

 1. Ανακαίνιση Ι. Κελιού (1999)

* Ιερό Κελί Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Διάθεση Πίστωσης (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

 1. Αποκατάσταση Στεγανότητος Στέγης Ι. Ναού του Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Χαραλάμπους

 1. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Πέτρου και Ονουφρίου, περιοχή «Μαγουλά»

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (2002)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2015)

* Ιερό Κελί Αγίων Τριών Ιεραρχών (Σαράβαρη)

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2014)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα Παναγίας Πορταϊτίσσης

 1. Επισκευή Στέγης στο Ι. Κάθισμα (1987)
 2. Αντιμετώπιση Υγρασίας Παρεκκλησίου του Ι. Καθίσματος (1997)
 3. Αντικατάσταση Εξωτερικών Κουφωμάτων και Εργασίες Συντήρησης στο Ι. Κάθισμα (2002)

* Ιερό Κάθισμα Ευαγγελισμού, περιοχή «Πριόνι»

 1. Επισκευή Ι. Καθίσματος (1996)

* Ιερό Κάθισμα Εισοδίων της Θεοτόκου

 1. Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (1999)

* Ιερό Κάθισμα Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (1998)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Γεωργίου Αμπελικής

 1. Ανακατασκευή και επέκταση Καθίσματος Αγ. Γεωργίου Αμπελικής. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης ως προς το τεχνικό μέρος και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

Print Friendly, PDF & Email