Το Κε.Δ.Α.Κ.

gkfjxxvblq
zbxmstysif
mdrtesbypp
vlaqtksobk
dhckuwfsue
fwweyrruwy 1
cczgxfmmvi

Το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το Νόμο 1198/1981, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αποκλειστική του αρμοδιότητα είναι η έγκριση και η εκτέλεση έργων στο Άγιον Όρος.

Μετά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα το Άγιον Όρος γνώρισε μία μακρά περίοδο με έλλειψη μέσων, πόρων και ανθρώπινου δυναμικού με συνέπεια τα κτήρια και οι υποδομές να υποστούν σημαντικές φθορές και να καταστούν σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικά.

Η πρόοδος που επήλθε κατά την δεκαετία του 1970 συνοδεύτηκε από την ανάγκη οργάνωσης και κεντρικής διαχείρισης των επεμβάσεων στα Ιερά Καθιδρύματα και εν γένει στην Αθωνική χερσόνησο. Στη ανάγκη αυτή η Πολιτεία ανταποκρίθηκε με την ίδρυση του Κε.Δ.Α.Κ..

Στο Κε.Δ.Α.Κ. έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αγιορειτική χερσόνησο.

Λειτουργώντας στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων για την προστασία των ιστορικών τόπων και μνημείων και ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του Αγίου Όρους ως ζωντανού μνημείου έθεσε ένα πλαίσιο αρχών και δράσεων σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνονται και εκτελούνται τα έργα στη χερσόνησο του Άθω.

Στόχος παραμένει ένα υψηλού βαθμού ποιοτικό έργο στην υπηρεσία του ανθρώπου, με σεβασμό στην παράδοση και στους θεσμούς και με συνεκτίμηση της ιστορίας του αντικειμένου, της αισθητικής και μνημειακής του αξίας και της λειτουργικής αναγκαιότητας.

Το αποτέλεσμα του συγκερασμού αυτού είναι ορατό στον επισκέπτη του Αγίου Όρους. Από τη μία παραμένει αναλλοίωτος ο ιστορικός χαρακτήρας των αθωνικών κτηρίων, καθώς διατηρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που τα διακρίνουν και τους προσδίδουν ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Από την άλλη, στο εσωτερικό των κτηρίων ενσωματώνονται τεχνολογίες και ευκολίες απαραίτητες σήμερα τόσο για τους εγκαταβιούντες μοναχούς όσο και για τους προσκυνητές.

Επιπλέον, η χρήση των συνεχώς βελτιούμενων τεχνικών επιτυγχάνει την μέγιστη δυνατή διατήρηση του αποτελέσματος της κάθε επέμβασης και καθιστά το κάθε έργο τεχνικά αυτάρκες για πολλές δεκαετίες. Με τον τρόπο αυτόν μεγιστοποιείται η απόδοση της οικονομικής επένδυσης που κάνουν οι Ιερές Μονές σε κάθε έργο τους.

Παράλληλα, μεγάλο βάρος δίνεται και στη βελτίωση, τη συμπλήρωση ή τη δημιουργία νέων υποδομών. Στο Άγιον Όρος ζουν και εργάζονται σήμερα άνω των δύο χιλιάδων ανθρώπων, ενώ καθημερινά το επισκέπτονται εκατοντάδες προσκυνητές.

Η βιώσιμη και ασφαλής παρουσία τους προϋποθέτει μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής (μεταφορές, ενέργεια, προστασία εδαφών, διαχείριση αποβλήτων κ.λ.π.).

Πρόκληση για τους μελετητές και τους κατασκευαστές των έργων αυτών είναι η εύρεση της χρυσής τομής ανάμεσα στη λειτουργικότητα και την ενσωμάτωση στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις συνθήκες του Αγίου Όρους.

Πολύ συχνά, έργα «αόρατα» στα μάτια του πλήθους των επισκεπτών του Αγίου Όρους παίζουν καίριο ρόλο στην ασφάλεια και στις συνθήκες που αυτοί απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Οι πιστώσεις του Κε.Δ.Α.Κ. προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από συγχρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν κατακλείδι, στα περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια λειτουργίας του φορέα έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί περίπου δύο χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα κάθε είδους (αναστηλώσεις, συντηρήσεις, οικοδομήσεις, υποδομές, ενεργειακά κ.α.). Με την πολύτιμη πείρα που έχει αποκτήσει και τη συνεχή ενίσχυσή του με προσωπικό, το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς αποτελεί την εγγύηση ότι τα έργα στην Αθωνική χερσόνησο εκτελούνται με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και με σεβασμό προς τις ιδιαίτερες συνθήκες του Αγίου Όρους.

Κατεβάστε  εδω το ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ του Κε.Δ.Α.Κ.

Το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.) διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κε.Δ.Α.Κ. είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν λόγο σε αυτό όλοι οι θεσμοθετημένοι φορείς και επιστημονικοί κλάδοι που εμπλέκονται στο ζήτημα της διαφύλαξης της αγιορειτικής κληρονομιάς. Ήδη από τις πρώτες συνεδριάσεις έγινε αντιληπτή η σημασία του αντικειμένου, ενώ άμεσα η υπηρεσία στελεχώθηκε με ειδικευμένο προσωπικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κε.Δ.Α.Κ. έχει τριετή θητεία. Για την τριετία 2017 – 2019 έχει την κάτωθι δομή:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

2023-2026
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 312/06.04.2023

Πρόεδρος
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης)

Τακτικά Μέλη

Αντιπρόεδρος
Αναστάσιος Μητσιάλης
Διοικητής Αγίου Όρους

Γέρων Βαρνάβας Βατοπαιδινός
Εκπρόσωπος Ι. Κοινότητας

Γέρων Αντώνιος Ιερομόναχος Ιβηρίτης
Εκπρόσωπος Ι. Κοινότητας

Κωνσταντίνος Κατάκαλος
Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Στυλιανή Λεφάκη
Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Χρυσόστομος Σταμούλης
Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Αθανάσιος Σέμογλου
Καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Γεώργιος Τσακούμης
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τμ. Κ. Μακεδονίας

Γεώργιος Σκιαδαρέσης
Αναπληρωτής Δ/ντης Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Μαρία Τσιάπαλη
Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Αναπληρωματικά Μέλη

Αρίστος Κασμίρογλου
Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους

Αρχιμανδρίτης  Μεθόδιος Καθηγούμενος Ι. Μ. Χιλανδαρίου
Εκπρόσωπος Ι. Κοινότητας

Γέρων  Νικόλαος Διονυσιάτης
Εκπρόσωπος Ι.Κοινότητας

Δημήτριος Πιτιλάκης
Αν. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Σοφοκλής Κωτσόπουλος
Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

Τριβυζαδάκη Αγγελική
Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ναταλία-Φλώρα Πούλου
Καθ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Χρήστος Πετρίδης
Αναπλ. Προέδρου Τ.Ε.Ε./Τμ. Κ. Μακεδονίας

Νικόλαος Μερτζιμέκης
Αναπλ. Δ/ντη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Μαρία Παππά
Αναπλ. Δ/ντριας Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Διευθυντής Κε.Δ.Α.Κ.
Ηλίας Περτζινίδης

Εισηγητής στο Δ.Σ.

Πέτρος Καψούδας
Γραμματέας Δ.Σ.

Προσωπικό του Κε.Δ.Α.Κ.

ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πολιτικος  Μηχανικός (Α.Π.Θ.), Διευθυντής Κε.Δ.Α.Κ.  (Βιογραφικό)

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΣΑΗΛ, Διοικητικού Λογιστικού Τ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με A΄ βαθμό

ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διοικητικού Λογιστικού Τ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΚΑΠΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με A΄ βαθμό (Βιογραφικό)

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αγγλικής Γλώσσας με Α’ βαθμό

ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΚΑΨΟΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό

ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΜΑΤΡΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΝΤΙΚΟΛΙΑΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΠΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Διοικητικού Δ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΡΕΓΚΟΥΖΑ ΕΛΕΝΗ, Οικονομικού – Διοικητικού Π.Ε. με Α΄ βαθμό

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΣΕΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΟΝΙΚΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Οικονομικού – Διοικητικού Π.Ε. με Α΄ βαθμό

ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε. με Α΄ βαθμό

ΤΟΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ, Δασολόγος  Π.Ε. με Α΄ βαθμό

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Κατεβάστε τα  Τηλέφωνα.pdf

fmxtqtxrhq
wlbzbotzet

Η Διοίκηση του Κε.Δ.Α.Κ.  αναλαμβάνει Δέσμευση απέναντι:

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Κράτος αλλά και τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα (εφόσον ασχολείται με Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ότι θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων των εκάστοτε Κοινοτικών, Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, παράλληλα με την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης της αγιορειτικής κληρονομιάς, όπως η κάθε ιδιαίτερη περίπτωση κρίνεται ότι επιβάλλει.

Το ΟΡΑΜΑ του ΚΕ.Δ.Α.Κ.   είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων Αρχών Διαχείρισης, τόσο όσον αφορά στα ποιοτικά αλλά και στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των Κοινοτικών, Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Βασίζεται δε, στους άξονες της Αξιοπιστίας, της Αποδοτικότητας, της Επάρκειας, της Δημιουργικότητας, της Τεχνογνωσίας και της Εμπειρίας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας συνοψίζεται στην απόλυτη αφομοίωση των στόχων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων των διαχειριζόμενων Προγραμμάτων, καθώς και των στόχων του Κε.Δ.ΑΚ., με σεβασμό στο ιδιαίτερο καθεστώς, συνθήκες και χαρακτηριστικά του Αγίου Όρους.

Οι ΣΤΟΧΟΙ του ΚΕ.Δ.Α.Κ.  είναι:

  1. Η συνεχής παρακολούθηση των προκαθορισμένων στόχων των Κοινοτικών, Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  2. Η διαφύλαξη της αγιορειτικής κληρονομιάς
  3. Η συμμόρφωση των υπηρεσιών μας ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  4. Η αναγνώριση και διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας
  5. Η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου των στελεχών του
  6. Η διαρκής μέτρηση και αδιάλειπτη παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
  7. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και της δυναμικής του εξέλιξης προκειμένου οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες να τυποποιούνται και να αποτελούν σημείο αναφοράς
  8. Η κινητοποίηση των στελεχών του και η δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας που θα τροφοδοτείται από την επίτευξη των στόχων και τη συνεχή βελτίωση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο

Όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ανατίθενται στον Γενικό Διευθυντή και στο στέλεχος της Υπηρεσίας το οποίο ορίζεται ως Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (Υ.Δ.Π.).

Όλα τα στελέχη του Κε.Δ.Α.Κ.  οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική Ποιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email