Καρυές

 1. Προμελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Πρωτάτου. Έγκριση Μελέτης – Δημοπράτηση (2001)
 2. Αποκατάσταση Παλαιάς Αθωνιάδας Σχολής στις Καρυές, σε Ξενώνα Επίσημων Προσώπων. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2001)
 3. Ανάπλαση – Επέκταση Ιεροκοινοτικού Μεγάρου  – Καρυές. Έγκριση Άρθρων Αναλυτικού Τιμολογίου Η/Μ (2001)
 4. Αποκατάσταση Μονοπατιού (Καλντερίμι) από Χασαπιό έως Πηγή – Α΄ Φάση – Αντιπλημμυρική Προστασία Υποδομών Α.Ο. (2001)
 5. Αποκατάσταση Τσιμεντένιας Διάβασης στον Ιβηρίτικο Λάκκο – Αντιπλημμυρική Προστασία Υποδομών Α.Ο. (2001)
 6. Κατασκευή Γενικευμένων Δαπέδων Εργασίας και Προστασίας Εσωτερικού Ι. Ναού Πρωτάτου (2001)
 7. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου (Προδρομάκι), στις Καρυές (2002)
 8. Τυπικό Πυροφυλάκειο Αγίου Όρους. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2003)
 9. Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη «Ανακατασκευή Σαμαράδικου» για Χρήση Αρχονταρικίου στις Καρυές (2003)
 10. Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη «Ανάπλαση Διοικητικού Κέντρου Πρωτάτου». Τμήμα Α΄ – Ιεροκοινοτικό Μέγαρο στις Καρυές (2003)
 11. Κατασκευή Βοηθητικής Υδατοδεξαμενής Ύδρευσης – Πυρόσβεσης Καρυών (2003)
 12. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στην Ανώτερη Στάθμη του Πύργου του Πρωτάτου (2003)
 13. Οριοθέτηση Χερσαίων Συνόρων του Αγίου Όρους – Καραούλι – Φραγκόκαστρο (Α΄ Φάση) (2004)
 14. Οριοθέτηση Χερσαίων Συνόρων του Αγίου Όρους – Καραούλι – Φραγκόκαστρο (Α΄ Φάση). Διάθεση Πίστωσης (2004)
 15. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στην Ανώτερη Στάθμη του Πύργου του Πρωτάτου (2004)
 16. Αποκατάσταση Πύργου του Κωδωνοστασίου Ι. Ναού του Πρωτάτου Μετά την Πυρκαγιά της 27-03-04 (Α΄ Φάση) (2004)
 17. Αποκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου (2004)
 18. Κατασκευή Ηχομόνωσης του Κεντρικού Η/Ζ του Ιεροκοινοτικού Μεγάρου (2004)
 19. Άμεσες Επισκευαστικές Επεμβάσεις στις Όψεις του Ιεροκοινοτικού Μεγάρου Καρυών (2004)
 20. Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης του Σκάφους ΠΛΣ 388 του Λιμενικού Σώματος (2004)
 21. Αποκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Διάθεση Πίστωσης (2005)
 22. Αποκατάσταση Περιπτέρου (Κιόσκι) Καρυών (2005)
 23. Άμεσες Επισκευαστικές Επεμβάσεις στις Όψεις του Ιεροκοινοτικού Μεγάρου Καρυών. Τροποποίηση Μελέτης – Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2005)
 24. Αποκατάσταση Κελύφους Ι. Ναού Πρωτάτου (2005)
 25. Αποκατάσταση Πύργου του Κωδωνοστασίου Ι. Ναού του Πρωτάτου Μετά την Πυρκαγιά της 27-03-04. Έγκριση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος (2005)
 26. Αποκατάσταση Πύργου του Κωδωνοστασίου Ι. Ναού του Πρωτάτου Μετά την Πυρκαγιά της 27-03-04. Έγκριση Προϋπολογισμού (2005)
 27. Προμελέτη Αποκατάστασης Ιερού Ναού Πρωτάτου. Τροποποίηση Μελέτης – Προϋπολογισμού (2005)
 28. Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ι. Ναού Τιμίου Προδρόμου (Προδρομάκι), στις Καρυές. Τροποποίηση Μελέτης και Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης Άνευ Οικονομικών Τευχών (2005)
 29. Κατασκευή Γενικευμένων Δαπέδων Εργασίας και Προστασίας Εσωτερικού Ι. Ναού Πρωτάτου. Τροποποίηση Μελέτης και Προϋπολογισμού (2005)
 30. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στην Ανώτερη Στάθμη του Πύργου του Πρωτάτου. Τροποποίηση Μελέτης και Προϋπολογισμού – Ανάκληση Πίστωσης (2005)
 31. Οριοθέτηση Χερσαίων Συνόρων του Αγίου Όρους – Καραούλι – Φραγκόκαστρο (Α΄ Φάση). Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός και Διάθεση Πίστωσης (2005)
 32. Βελτίωση Ελιγμού Οδού Δάφνης – Καρυών στη Θέση Ι.Κ. Υπαπαντής του Κυρίου Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου στις Καρυές (2006)
 33. Αποκατάσταση Πύργου του Κωδωνοστασίου Ι. Ναού του Πρωτάτου Μετά την Πυρκαγιά της 27-03-04. Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Προϋπολογισμού (2006)
 34. Αποκατάσταση Κελύφους Ιερού Ναού Πρωτάτου. Τροποποίηση Μελέτης (2006)
 35. Αποκατάσταση Κελύφους Ιερού Ναού Πρωτάτου. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)
 36. Πυροπροστασία Ιεροκοινοτικού Μεγάρου (2006)
 37. Πυροπροστασία Ιερού Ναού Πρωτάτου (2006)
 38. Κατασκευή Νέου Κτηρίου της Ι. Κοινότητας για τη Στέγαση της Διοίκησης του Αγίου Όρους (Προμελέτη) (2006)
 39. Προέκταση Καλυμμένης Τσιμενταύλακας Β.Α. του Κοιμητηριακού Ναού των Καρυών (2007)
 40. Ανέγερση Νέου Κτηρίου της Ι. Κοινότητας για τη Στέγαση της Διοίκησης του Αγίου Όρους (2007)
 41. Κατασκευή Προστασίας Ανατολικής Πλευράς  Ι. Ν. Πρωτάτου – Καρυές (2007)
 42. Κατασκευή – Προέκταση Καλυμμένης Τσιμενταύλακας Β.Α. του Κοιμητηριακού Ναού των Καρυών (2008)
 43. Ανέγερση Νέου Κτηρίου της Ι. Κοινότητας για τη Στέγαση της Διοίκησης του Αγίου Όρους. Συμπληρωματικά Τεύχη (2008)
 44. Ανέγερση Νέου Κτηρίου της Ι. Κοινότητας για τη Στέγαση της Διοίκησης του Αγίου Όρους. Ορθή Επανάληψη Προϋπολογισμού (2008)
 45. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτηρίου της Ι. Κοινότητας στις Καρυές, όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους (2008)
 46. Βελτιώσεις Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Διανομής Ιεροκοινοτικού Μεγάρου (2008)
 47. Οριοθέτηση Χερσαίων Συνόρων του Αγίου Όρους – Καραούλι – Φραγκόκαστρο (Β΄ Φάση)  (2009)
 48. Ανέγερση Νέου Κτηρίου της Ι. Κοινότητας για τη Στέγαση της Διοίκησης του Αγίου Όρους. Η/Μ Εγκαταστάσεις – Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 49. Αποσυναρμολόγηση – Αποξήλωση και Μεταφορά εκτός Αγίου Όρους, του Μεταλλικού Στεγάστρου Προσωρινής Προστασίας του Ι.Ν. Πρωτάτου και Κοπή, Μεταφορά, Εναπόθεση στον Λιμένα Δάφνης των από Σκυρόδεμα Επιφανειακών Στοιχείων Έδρασης (2010)
 50. Αλλαγή Τίτλου:  Αποκατάσταση Βοηθητικού Κτηρίου της Ι. Κοινότητας παρά το Πρωτάτο στις Καρυές (2010)
 51. Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Αγίου Όρους (2010)
 52. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Αγίου Όρους (2011)
 53. Σωστικές Εργασίες Γέφυρας στην Περιοχή της Καψάλας (2011)Στατική – Αντισεισμική Μελέτη και Μελέτη Αποστράγγισης – Ενίσχυσης Θεμελίωσης του Ιερού Ναού του Πρωτάτου. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 54. Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους στις Καρυές (2012)
 55. Αντιπλημμυρική Προστασία και Διευθέτηση Όμβριων Περιβάλλοντος Καρυών Αγίου Όρους (2012)
 56. Βελτίωση Βατότητας Δασικής Οδού «Σταυρός – Ιβηρίτικη Τσούκα», Συνολικού Μήκους 3+679,19 χλμ. (2014)
 57. Οριοθέτηση Χερσαίων Συνόρων του Αγίου Όρους – Καραούλι – Φραγκόκαστρο (Β΄ Φάση). Τελικός Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2015)
 58. Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (2017)
 59. Ανέγερση Κτηρίου Εξυπηρέτησης Αναγκών Φιλοξενίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους (2017)
 60. Αντιπλημμυρική Προστασία και Διευθέτηση Όμβριων Περιβάλλοντος Καρυών Αγίου Όρους. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2017)
 61. Αντιπλημμυρική Προστασία Καρυών και Διευθέτηση Όμβριων Περιβάλλοντος Καρυών Αγίου Όρους. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 62. Οδός Δάφνης – Καρυών, τμήμα Α΄, από Χ.Θ. 1+820 έως Χ.Θ.3+321,52. Τροποποίηση της μελέτης και του δοσολογίου του έργου (2019)
 63. Ανακατασκευή και σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των κατολισθήσεων της 5-4-2020 (Γενικευμένες κατολισθήσεις 1,2,3 και θραύσεις ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8 χιλ και 2,1 χιλ από τις Καρυές. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 64. Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος Δάφνης-Καρυών Αγίου Όρους από τη χ.θ. 3+320 έως χ.θ. 7+377,07. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 65. Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος – Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 66. Βελτίωση – Αναβάθμιση κεντρικής οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου – Καρυές σε έξι τμήματα συνολικού μήκους 1.100 μέτρων. Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου (2020)
 67. Οδός Δάφνης-Καρυών Τμήμα Α΄ από Χ.Θ.:1+820 έως Χ.Θ.:3+321,52. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του δοσολογίου του έργου (2020)
 68. Ανακατασκευή και σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των κατολισθήσεων της 5-4-2020 (Γενικευμένες κατολισθήσεις 1,2,3 και θραύσεις ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8 χιλ και 2,1 χιλ από τις Καρυές. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 69. Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος Δάφνης-Καρυών Αγίου Όρους από τη χ.θ. 3+320 έως χ.θ. 7+377,07. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (2020)
 70. Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος Δάφνης-Καρυών Αγίου Όρους από τη χ.θ. 3+320 έως χ.θ. 7+377,07. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 71. Αλλαγή του τίτλου της εγκεκριμένης μελέτης «Ανέγερση Κτηρίου Εξυπηρέτησης Αναγκών Φιλοξενίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους» σε «Ανέγερση κτηρίου στέγασης Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Όρους» (2020)
 72. Οδός Δάφνης-Καρυών Τμήμα Α΄ από Χ.Θ.:1+820 έως Χ.Θ.:3+321,52. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (2021)
 73. Κατασκευή κτηρίου προστασίας υλικοτεχνικού εξοπλισμού και οχημάτων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρυών. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 74. Tμήμα της οδού Καρυών – Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Όρους, από τη Χ.Θ.:2+922 έως τη Χ.Θ. 5+667. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 75. Συμπληρωματικές εργασίες του έργου – Αποκατάσταση βοηθητικού κτιρίου της Ιεράς Κοινότητος παρά το Πρωτάτο στις Καρυές (Φάση Α΄). Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 76. Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Άγιον Όρος (2021)
 77. Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων στο Άγιον Όρος. Έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

Print Friendly, PDF & Email