Ιερά Μονή Ξηροπόταμου

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Υποστύλωση Τόξων Νότιας Κόρδας (1983)
 3. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 4. Υποστύλωση και Προστασία Καμμένης Πτέρυγας (19850
 5. Αποκατάσταση Στεγανότητας Τμημάτων Στέγης Δυτικής και Βόρειας Κόρδας (1986)
 6. Εργασίες Συντήρησης στο Αποχετευτικό Δίκτυο (1987)
 7. Αντικατάσταση Υαλοστασίων στον Εξωνάρθηκα του Καθολικού (1987)
 8. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού (1987)
 9. Εκτέλεση Ερευνητικών Εργασιών στο Καθολικό (1988)
 10. Επισκευή Στέγης Καθολικού (1988)
 11. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1988)
 12. Απομάκρυνση Μπάζων από το Υπόγειο της Λιτής (1990)
 13. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου και Στέγης Ξυλουργείου (1991)
 14. Αποκατάσταση Φέροντος Οργανισμού στην Τράπεζα (1992)
 15. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Βορειοανατολικής Πτέρυγας (1993)
 16. Συντήρηση – Αποκατάσταση Καθολικού (1993)
 17. Αποκατάσταση και Επανάχρηση Βορειοανατολικής Πτέρυγας – Β΄ Φάση (1996)
 18. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 19. Επισκευή Νοτιοδυτικού Τμήματος (1996)
 20. Επισκευή – Αποκατάσταση Βορειοανατολικής Πτέρυγας (1997)
 21. Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής Πτέρυγας (1999)
 22. Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής Κόρδας (Καμμένης). Τροποποιητική Μελέτη (2002)
 23. Κατασκευή Γεφυρίδιου στη Ν. Είσοδο της Ι. Μ. Ξηροποτάμου (Αντιπλ. Προστ. Υποδομών Α.Ο.) ( 2001)
 24. Επισκευή Εργατόσπιτου (2001)
 25. Κατασκευή Κτηρίου Συντήρησης και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου Αυτού για την Εξυπηρέτηση των Οχημάτων της Ι. Μ. Ξηροποτάμου (2002)
 26. Ανάπλαση και Αποκατάσταση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Χώρου της Ι. Μονής (2003)
 27. Ανάπλαση και Αποκατάσταση του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Χώρου της Ι. Μονής (2004)
 28. Αλλαγή των Μολυβδόφυλλων Επικαλύψεως στο Καθολικό της Ι.  Μονής (2004)
 29. Σκευοφυλάκιο στη ΒΑ Κόρδα της Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Αρχιτεκτονική & Η/Μ Μελέτη (2004)
 30. Κανάλι Διελεύσεως Πυροσβεστικών Αγωγών και Η/Μ Εγκαταστάσεων Πέριξ της Ι. Μονής (2005)
 31. Αποκατάσταση Νοτιοανατολικής Κόρδας (Καμμένης) Ι.Μ. Ξηροποτάμου. Β΄ Τροποποιητική Μελέτη (2006)
 32. Βελτίωση Δασικού Δρόμου «Άγιος Δημήτριος –Γαλλικά», Μήκους 1+780 χλμ (2006)
 33. Βελτίωση Δασικού Δρόμου «Εργατόσπιτο – Ανοιξιάτικα», Μήκους 5+700 χλμ (2006)
 34. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δάσους (2006)
 35. Βελτίωση Υποβαθμισμένων Δασών (1ος Καθαρισμός Καστανιάς), Μοναστηριακού Δάσους Ι.Μ. Ξηροποτάμου (2007)
 36. Σκευοφυλάκιο στη ΒΑ Κόρδα της Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Αρχιτεκτονική & Η/Μ Μελέτη – Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 37. Σκευοφυλάκιο στη ΒΑ Κόρδα της Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Αρχιτεκτονική & Η/Μ Μελέτη. Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2009)
 38. Σκευοφυλάκιο στη ΒΑ Κόρδα της Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Αρχιτεκτονική & Η/Μ Μελέτη. Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 39. Αποστραγγιστικές Εργασίες για τη Σταθεροποίηση του Καθολικού της Ι.Μ. Ξηροποτάμου (2012)
 40. Βελτίωση Δασικής Οδού Γ΄ Κατηγορίας, Συνολικού Μήκους 0+852,04 χλμ (2014)
 41. Βελτίωση Βατότητας των Υφισταμένων Δασικών Δρόμων Αντιπυρικής Προστασίας Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)
 42. Διαχειριστική Μελέτη Δασοκτήματος Ι. Μ. Ξηροποτάμου, Περιόδου 2016 -25. Έκθεση Επαλήθευσης (2019)
 43. Έγκριση της μελέτης «Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων με Υποδομές Αντιπυρικής Προστασίας» (2019)
 44. Αποκατάσταση τμήματος Βορειοανατολικής Πτέρυγας Ι. Μ. Ξηροποτάμου. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 45. Βελτίωση της Βατότητας των Υφιστάμενων Δασικών Δρόμων Αντιπυρικής Προστασίας της Ι.Μ. Ξηροποτάμου. Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου (2021)
 46. Επισκευή και συντήρηση του “Κονακίου” του ΚεΔΑΚ στη Δάφνη. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο (2022)

 

Παλιό Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Επισκευές στο Αντιπροσωπείο (1983)
 2. Επισκευή Στέγης Αντιπροσωπείου (1984)
 3. Αποκομιδή Προϊόντων Καθαιρέσεων Αντιπροσωπείου (1985)
 4. Συντήρηση Στέγης Αντιπροσωπείου (1986)
 5. Κατασκευή Κουφωμάτων στο Αντιπροσωπείο (1994)
 6. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κονάκι (2002)

Ιερό Kελί Αγίου Νικολάου (Αρσανά)

 1. Αποκατάσταση Χρήσεως Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (1994)
 2. Αποκατάσταση Χρήσεως Ι. Κελιού – Β΄ Φάση (1998)

* Ιερό Κελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού Α΄ Φάση (1996)

* Ιερό Κελί Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)

* Ιερό Κελί Αγίου Αθανασίου

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (2003)

* Ιερό Κελί Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2012)

Print Friendly, PDF & Email