Ιερά Μονή Αγίου Παύλου

 1. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (1983)
 2. Επισκευή Στέγης Κοιμητηριακού Ναού (1982)
 3. Αντιμετώπιση Αναγκών  Χειμώνα (1983 – 1984)
 4. Επισκευή Στέγης Εργατόσπιτου και Εξώστη Μαγειρείου (1984)
 5. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 6. Κατασκευή Στέγης Βόρειας Κόρδας και Επισκευή Στέγης Δυτικής Κόρδας (1985)
 7. Επισκευή και Επέκταση Εργατόσπιτου (1986)
 8. Εγκατάσταση Σκαλωσιάς και Στεγάστρου στο Ι. Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου (1986)
 9. Ανακατασκευή Στέγης Λαδαριού (1986)
 10. Κατασκευή Βοηθητικών Χώρων και Αποχέτευση Νερόμυλου (1986)
 11. Ανακατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου και Χώρων Υγιεινής στον Πύργο της Δυτικής Πτέρυγας (1987)
 12. Επισκευή Στέγης Νερόμυλου (1987)
 13. Στεγανοποίηση Στέγης Δυτικής Κόρδας (1988)
 14. Κατασκευή Στέγης Βόρειας Κόρδας (1989)
 15. Αποκατάσταση Στέγης Κτηρίου Αρσανά (1989)
 16. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 17. Μετασκευή Παλαιού Χαλκαδιού σε Νέο Ξενώνα – Α΄ Φάση (1990)
 18. Μετασκευή Παλαιού Χαλκαδιού σε Νέο Ξενώνα – Β΄ Φάση (1990)
 19. Επισκευή Στεγών Πριστηρίου και Παλιού Πατητηριού 1991
 20. Αποκατάσταση Επικίνδυνων Εξωστών (1992)
 21. Ανακατασκευή Κοιμητηριακού Ναού (1992)
 22. Αποκατάσταση Στέγης Νότιας Πτέρυγας – Ανακατασκευή Παλαιών Χώρων Υγιεινής (1992)
 23. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Λιμανιού (1992)
 24. Στερέωση Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου (1993)
 25. Έργα στο Κιόσκι (ανακατασκευή) και στον Προαύλιο Χώρο (διαμόρφωση) (1993)
 26. Συμπληρωματικές Εργασίες Στερέωσης Ι. Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου (1995)
 27. Μετασκευή Παλαιού Βουρδουναριού  σε Ξενώνα (1996)
 28. Κατασκευή Υδατοδεξαμενής Χωρητικότητας 100 κ.μ. (1996)
 29. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 30. Κεντρική Θέρμανση (1996)
 31. Αναστήλωση Κτηρίου Αρσανά (1997)
 32. Ανακατασκευή Κοιμητηριακού Ναού (1997)
 33. Αποκατάσταση Δυτικής Πτέρυγας (1998)
 34. Εργασίες Εξωραϊσμού Εισόδου και Λοιπών Χώρων Ιεράς Μονής (1997)
 35. Αποκατάσταση Στέγης Τμήματος Αρχονταρικίου Δυτικής Πτέρυγας και Αναστήλωση Κελιών (1997)
 36. Αναστήλωση Οικήματος Κάτω Κήπου (1997)
 37. Κεντρική Θέρμανση Ιεράς Μονής – Β΄ Φάση (1998)
 38. Αποκατάσταση Νάρθηκα Καθολικού (1999)
 39. Ανακατασκευή Βορειοδυτικής Πτέρυγας (1999)
 40. Αποκατάσταση Νάρθηκος Καθολικού (2001)
 41. Συντήρηση του Χαρτώου  Χειρόγραφου Κώδικα υπ΄ αριθ. 7 της Ι. Μ. Αγίου Παύλου (2001)
 42. Αντικατάσταση Υπόγειου Ηλεκτρικού Καλωδίου Τροφοδοσίας Αρσανά της Ι. Μονής (2001)
 43. Διδακτορική Διατριβή «Η Αθωνική Μονή Αγίου Παύλου» με Βάση το Αρχείο της «Οικονομ. Επιβίωση – Κοινων. Δυναμική…» (2001)
 44. Αποκατάσταση Χώρων Ηγουμενείου Ι. Μ. Αγίου Παύλου (2001)
 45. Αντικατάσταση Μολυβδοεπικάλυψης και Παραθύρων Τρούλου Καθολικού  (2001)
 46. Κατασκευή Γέφυρας Πρόσβασης και Τσιμεντένιας Διάβασης στην Ι. Μονή (2001)
 47. Διευθέτηση Κάτω Τμήματος Κεντρικής Κοίτης Χειμάρρου Χωραφίνας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου (2002)
 48. Ανακατασκευή ΒΔ Πτέρυγας – Η/Μ Εγκαταστάσεις (Τροποποίηση) (2002)
 49. Αντικατάσταση Μολυβδοεπικάλυψης και Παραθύρων Τρούλου Καθολικού Ι. Μ. Αγίου Παύλου (2002)
 50. Κατασκευή Νέου Κτηρίου Δασόσπιτου. Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2002)
 51. Κατασκευή Νέου Κτηρίου Δασόσπιτου. Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2003)
 52. Αποκατάσταση Πύργου Παλαιού Αρσανά (2003)
 53. Αναστήλωση Οικήματος Δασονομείου Ι. Μονής – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2003)
 54. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2004)
 55. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (2004)
 56. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα(2004)
 57. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στον Περιβάλλοντα Χώρο του Δασονομείου (2004)
 58. Διαμόρφωση Υπάρχοντος Χώρου για τη Στέγαση Σκευοφυλακίου & Εικονοφυλακίου. Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη (2004)
 59. Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση και Η/Μ Εγκαταστάσεις στο Ηγουμενείο της Ι. Μονής (2004)
 60. Αποκατάσταση Πύργου Παλαιού Αρσανά. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός – Διαχωρισμός Φάσεων (2005)
 61. Αποκατάσταση Πύργου Παλαιού Αρσανά. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)
 62. Κατασκευή Τεχνητού Λιμενίσκου στον Αρσανά της Ι. Μονής (Αλιευτικό Καταφύγιο). Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 63. Κατασκευή Τεχνητού Λιμενίσκου στον Αρσανά της Ι. Μονής (Αλιευτικό Καταφύγιο). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2006)
 64. Κατασκευή Τεχνητού Λιμενίσκου στον Αρσανά της Ι. Μονής (Αλιευτικό Καταφύγιο). Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)
 65. Διευθέτηση Κάτω Τμήματος Κεντρικής Κοίτης Χειμάρρου Χωραφίνας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου (2006)
 66. Κατασκευή Τεχνητού Λιμενίσκου στον Αρσανά της Ι. Μονής (Αλιευτικό Καταφύγιο). Διόρθωση και Συμπλήρωση της 136/06 Απόφαση του Δ.Σ. (2006)
 67. Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση και Η/Μ Εγκαταστάσεις στο Ηγουμενείο της Ι. Μονής. Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 68. Κατασκευή Έργων Αντιπυρικής Προστασίας Μοναστηριακού Δασοκτήματος Ι. Μ. Αγίου Παύλου (Υδατοδεξαμενή 300 κ.μ., Αγωγός Μεταφοράς Ύδατος και Καλλιέργεια Πηγών) (2006)
 69. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης 1.000 μ3 Ύδατος & Δικτύων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης της  Ι. Μονής και των Βοηθητικών Κτηρίων Αυτής (2006)
 70. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2006 – 2017 (2006)
 71. Διασωστικές Επεμβάσεις στον Πύργο του Παλαιού Αρσανά. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Διόρθωση του Τίτλου) (2007)
 72. Κατασκευή Τεχνητού Λιμενίσκου στον Αρσανά της Ι. Μονής (Αλιευτικό Καταφύγιο). Τροποποίηση Μελέτης (2007)
 73. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2008)
 74. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακείου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (Αρχιτεκτονική Προμελέτη) (2008)
 75. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακείου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (2009)
 76. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακείου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου. Έγκριση Προϋπολογισμού (2009)
 77. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακείου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (Η/Μ Μελέτη) (2010)
 78. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακείου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 79. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 80. Διασωστικές Επεμβάσεις στον Πύργο του Παλαιού Αρσανά. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 81. Διασωστικές Επεμβάσεις στον Πύργο του Παλαιού. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2010)
 82. 1) Αποκατάσταση Πύργου του Παλαιού Αρσανά της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (Τροποποίηση Μελέτης). 2) Η/Μ Εγκαταστάσεις (2010)
 83. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Αποκατάσταση του Πύργου του Παλαιού Αρσανάς της Ι. Μ. Αγίου Παύλου» (2011)
 84. Προμελέτη Αποκατάστασης Νοτίου Τμήματος ΒΔ Πτέρυγας και Δημιουργία Υπόγειων Βοηθητικών Χώρων στη Δυτική Πτέρυγα (2014)
 85. Προσθήκη Κατ΄ Επέκταση και Καθ΄ Ύψος της Βόρειας Κόρδας και Διαμόρφωση Χώρων Σκευοφυλακίου και Αρχείου της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (Τροποποιητική Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη) (2016)
 86. Σκευοφυλάκιο Ι. Μονής και Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης, Εικονοφυλακίου και Αρχείου (2017)
 87. Βελτίωση Συνθηκών Συγκοινωνίας Υφιστάμενων Δασικών Δρόμων από Ι. Σκήτη Λάκκου προς το Λιμάνι και προς Καρυές στο Δασόκτημα της Ιεράς Μονής. Κατασκευή Ρείθρων και Τοίχων Αντιστήριξης (2017)
 88. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2017)
 89. Διευθέτηση Κάτω Τμήματος Κεντρικής Κοίτης Χειμάρρου Χωραφίνας, της Ι. Μονής. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 90. Διευθέτηση Κάτω Τμήματος Κεντρικού Χειμάρρου Χωραφίνας, της Ι. Μονής. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 91. Διευθέτηση Κάτω Τμήματος Κεντρικής Κοίτης Χειμάρρου Χωραφίνας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 92. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. Έγκριση Επικαιροποιημένου και Τροποποιημένου Προϋπολογισμού
 93. Βελτίωση Συνθηκών Συγκοινωνίας Υφιστάμενων Δασικών Δρόμων στο Δασόκτημα της Ι.Μ. Αγ. Παύλου Αγίου Όρους. Έγκριση της Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)
 94. Διευθέτηση Χειμάρρου Άθωνα. Τροποποίηση Μελέτης (2020)
 95. Διευθέτηση κάτω τμήματος κεντρικής κοίτης χειμάρρου Χωραφίνας Ι.Μ. Αγίου Παύλου, Αγίου Όρους. Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου (2020)
 96. Αποκατάσταση νότιου τμήματος βορειοδυτικής πτέρυγος και δημιουργία υπόγειων βοηθητικών χώρων εις την δυτικήν πτέρυγα της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Έγκριση της μελέτης του έργου (2021)
 97. Αποκατάσταση νοτίου τμήματος βορειοδυτικής πτέρυγας και δημιουργία υπόγειων βοηθητικών χώρων εις την δυτικήν πτέρυγα της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 98. Επισκευή και αποκατάσταση του μονοπατιού που συνδέει την Ι.Μ. Διονυσίου με την Ι.Μ. Αγ. Παύλου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

 

 

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Άμεση Προστασία του Αντιπροσωπείου (1992)
 2. Ανακαίνιση Βοηθητικής Πτέρυγας Αντιπροσωπείου (1993)
 3. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου (2003)
 4. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου και Ανέγερση Βοηθητικού Κτίσματος (Τροποποίηση Μελέτης – Προϋπολογισμού) (2005)

Ιερά Σκήτη Εισοδίων της Θεοτόκου
(Νέα Σκήτη)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 3. Μετασκευή Χώρου σε Οστεοφυλάκιο (1985)
 4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας Στέγης Κυριακού (1986)
 5. Επισκευή δαπέδων του Πύργου (1987)
 6. Αντικατάσταση Σωλήνων και Αντιστήριξη Βαθμίδων Αντιστήριξης Εδάφους (1987)
 7. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας Στέγης
  Κυριακού (1988)
 8. Αντιστήριξη Πρανούς Νέας Σκήτης (1993)
 9. Συντήρηση Κειμηλίων (10η ΕΒΑ) (1996)
 10. Επέκταση Τοίχους Αντιστήριξης Πρανούς – Α΄ Φάση (1996)
 11. Επέκταση Τοίχους Αντιστήριξης Πρανούς – Β΄ Φάση (1997)
 12. Διαμόρφωση Συνοδικού, Ξενώνα και Βοηθητικών Χώρων Κυριακού (1998)
 13. Δημιουργία Τοίχους Αντιστήριξης Πρανούς- Νότιο Τμήμα (1999)
 14. Επείγουσες Εργασίες για την Εγκατάσταση της Νέας Αδελφότητας (1993)
 15. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κυριακό της Ι. Σκήτης (1999)
 16. Δημιουργία Κελιών και Εργαστηρίων στη Νότια Πτέρυγα της Ι. Σκήτης (1999)
 17. Συντήρηση – Επισκευή Οχυρωματικού Πύργου Ι. Σκήτης (2002)
 18. Συντήρηση – Επισκευή – Αποκατάσταση Κυριακού – Ξενώνα Ι. Σκήτης (Τροποποίηση) (2002)
 19. Κατασκευή Καταστραφέντος Λιμενοβραχίονα Ι. Σκήτης & Δημιουργία Χώρων Αποθήκευσης Υλικών της Ι. Μ. Αγ. Παύλου (2002)
 20. Κατασκευή Καταστραφέντος Λιμενοβραχίονα Ι. Σκήτης & Δημιουργία Χώρων Αποθήκευσης Υλικών της Ι. Μ. Αγ. Παύλου. Συμπληρωματική Μελέτη (2002)
 21. Δίκτυο Ύδρευσης – Πυρόσβεσης και Κατασκευή Δεξαμενών στην Ι. Σκήτη (2005)
 22. Δίκτυο Ύδρευσης – Πυρόσβεσης και Κατασκευή Δεξαμενών στην Ι. Σκήτη. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 23. Δίκτυο Ύδρευσης – Πυρόσβεσης και Κατασκευή Δεξαμενών στην Ι. Σκήτη (Διαχωρισμός σε Α & Β Φάση) (2005)
 24. Δίκτυο Ύδρευσης – Πυρόσβεσης και Κατασκευή Δεξαμενών στην Ι. Σκήτη  – Β΄ Φάση (Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Χρήση Απρόβλεπτων) (2007)
 25. Τοπογραφική – Κτηματογραφική Αποτύπωση Ι. Σκήτης (2007)
 26. Αντιστήριξη – Σταθεροποίηση Πρανούς Κατάντη του Κυριακού Ναού της Ι. Σκήτης (2017)
 27. Αποκατάσταση της Στέγης και Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας του Κυριακού της Ι. Σκήτης (2017)
 28. Αντιστήριξη – σταθεροποίηση πρανούς κατάντη του Κυριακού Ναού. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου (2020)
 29. Εγκατάσταση κλιματισμού στο Κυριακό της Ιεράς Νέας Σκήτης, Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)

* Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παπακυριλλαίων)

 1. Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Είσοδο της Ι. Καλύβης (2003)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2004)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 4. Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Ι. Καλύβη (2014)
 5. Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στην Ι. Καλύβη. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 6. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στη θέση της Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Μελέτης (2018)
 7. Έγκριση Αλλαγής του Τίτλου της Εγκεκριμένης Μελέτης «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στη Νέα Σκήτη της Ι. Μ. Αγίου Παύλου, στη θέση της Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου» σε «Προστασία Πρανούς – Ακτής εις τον Χώρον της Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Παπακυριλλαίων Ι. Ν. Σκήτης της Ι. Μ. Αγ. Παύλου» και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (2018)
 8. Αποκατάσταση της Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α΄ στην Ι. Νέα Σκήτη της Ι.Μ. Αγίου Παύλου, των οικονομικών τευχών και της περιβαλλοντικής μελέτης. Έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης του έργου (2021)

* Ιερό Κάθισμα Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 1. Ανακατασκευή Ι. Καθίσματος (2003)
 2. Ανακατασκευή Ι. Καθίσματος. Β΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2003)

* Ιερά Καλύβη Αποτομής Τιμίου Προδρόμου

 1. Ανακατασκευή Στέγης και Αλλαγή Κουφωμάτων στην Ι. Καλύβη (2000)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου 2007) (2008)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

 1. Επισκευή Στέγης (1986)
 2. Εργασίες στην Ι. Καλύβη (1993)
 3. Αποκατάσταση Τοίχου Αντιστήριξης Ι. Καλύβης. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 4. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στη ΝΑ Πλευρά της Ι. Καλύβης (2006)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

 1. Επισκευή Στέγης (1986)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γεωργίου

 1. Επισκευή Στέγης (1986)
 2. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης (2001)
 3. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 4. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Συμπληρωματική  Πίστωση (2003)
 5. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Τροποποίηση Μελέτης (2003)
 6. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Τροποποίηση (Συνένωση Φάσεων) Μελέτης, Β΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, Συμπλήρωση Επιχορήγησης (2005)
 7. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Διαχωρισμός σε Α΄ και Β΄ Φάσεις. Έγκριση Τροποποιητικού Προϋπολογισμού Β΄ Φάσης (2006)
 8. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Αναπροσαρμογή  Προϋπολογισμού Β΄ Φάσης (2009)
 9. Άμεσα Μέτρα Συντήρησης Ι. Καλύβης. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

 1. Επισκευή Στέγης (1988)
 2. Ανακατασκευή και μερική αναστήλωση της Ι. Καλύβης “Ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς” της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου» (2021)

* Ιερά Καλύβη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

 1. Επισκευή Στέγης (1986)
 2. Βελτιωτικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄) (2001)
 3. Βελτιωτικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄). Διάθεση Πίστωσης (2001)
 4. Βελτιωτικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄). Β2 Φάση. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)
 5. Βελτιωτικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄). Β2 Φάση. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 6. Συμπληρωματικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄) (2003)
 7. Συμπληρωματικές Εργασίες στην Ι. Καλύβη (Β΄). Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Eισοδίων της Θεοτόκου

 1. Επισκευή Στέγης (1986)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου

 1. Επισκευές στην Ι. Καλύβη (1993)
 2. Επισκευές στην Ι. Καλύβη (1996)
 3. Εργασίες Στεγανοποίησης Ι. Ναού (1997)
 4. Ανακατασκευή Τμήματος Κεραμοσκεπής στην Ι. Καλύβη (2001)
 5. Ανακατασκευή Στέγης στο Πλυσταριό και Εξωστών και Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στην Ι. Καλύβη (2003)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Χαραλάμπους

 1. Επισκευές στην Ι. Καλύβη (1993)
 2. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Ι. Καλύβη (2001)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης – Α΄ (2003)
 4. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Ι. Καλύβη – Β΄ (2004)
 5. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην ΒΑ Πλευρά της Ι. Καλύβης (2006)
 6. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης – Α΄. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2006)
 7. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης – Α΄. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2010)
 8. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης – Α΄. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αναργύρων

 1.  Επισκευή Στέγης (1996)
 2. Αποκατάσταση Πρανούς Μονοπατιού Πρόσβασης στην Ι. Καλύβη (Β) (2001)
 3. Αποκατάσταση Τοίχων Αντιστήριξης στην Είσοδο της Ι. Καλύβης (Β) (2003)

* Ιερά Καλύβη «Σύναξις Αγίων Αναργύρων»

 1. Κτήριο Αγιογραφείου & Ξενώνα Ι. Καλύβης. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 2. Κτήριο Αγιογραφείου & Ξενώνα Ι. Καλύβης «Σύναξις Αγίων Αναργύρων». Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2002)
 3. Κατασκευή Νέου Κτηρίου Κοιτώνων – Μαγειρείου Ι. Καλύβης (2008)

* Ιερά Καλύβη Αγίου Σπυρίδωνος

 1. Υποστήλωση Ι. Καλύβης (1996)
 2. Επανασχεδιασμός Όψεων & Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις Ι. Κελιού – Α΄. Διάθεση Πίστωσης (2001)
 3. Αναγκαίες Επισκευές Υπόγειου Χώρου Ι. Καλύβης (Β΄) (2002)
 4. Αποκατάσταση – Ανακατασκευή Πεζουλιών Ι. Καλύβης (Α) (2003)
 5. Ανακατασκευή Εξωστών Πρόσοψης Ι. Καλύβης (Β’) (2006)
 6. Ανακατασκευή Εξωστών Πρόσοψης Ι. Καλύβης (Β’). Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)

* Ιερά Καλύβη Υπαπαντής του Κυρίου

 1. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στη ΒΑ Πλευρά της Ι. Καλύβης (2006)
 2. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2008)

β. Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου
(Λακκοσκήτη ή Σκήτη «του Λάκκου»)

 1. Επισκευή Στέγης Κυριακού (1987)
 2. Προστασία Πρανούς Κυριακού με Σαρζανέτ (1992)
 3. Προστασία Πρανούς Κυριακού με Σαρζανέτ (1994)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Κυριακού (1997)
 5.   Αποκατάσταση – Μερική Αναδιαρρύθμιση Ξενώνα Ι. Σκήτης (2001)
 6. Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (2001)
 7.   Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έγκριση Τροποποιητικής Μελέτης (2001)
 8.   Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έγκριση Τροποποιητικής Μελέτης (2002)
 9.   Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. . Διάθεση Πίστωσης (2002)
 10. Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. . Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2004)
 11. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Κυριακού  Ι. Σκήτης (2002)
 12. Αποκατάσταση – Ανακατασκευή Εργατόσπιτου Κυριακού  Ι. Σκήτης. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 13. Αποκατάσταση – Ανακατασκευή Εργατόσπιτου Κυριακού  Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Έγκριση Η/Μ (2012)
 14.   Αποκατάσταση Βοηθητικού Κτίσματος Κυριακού Ι. Σκήτης (2002)
 15. Αποκατάσταση Προσβάσεως στο Κυριακό της Ι. Σκήτης (2003)
 16. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Χώρου στο Κυριακό της Ι. Σκήτης (2003)
 17. Αποκατάσταση Προσβάσεως στο Κυριακό της Ι. Σκήτης (Έγκριση Τροποποιητικού Προϋπολογισμού Χρήσης Απρόβλεπτων) (2004)
 18. Βελτίωση Βατότητας Τριών Σημείων της Δασικής Οδού στην Ι. Σκήτη (Α΄ και Β΄ Φάση) (2004)
 19. Βελτίωση Βατότητας Τριών Σημείων της Δασικής Οδού στην Ι. Σκήτη. Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Χρήση Απρόβλεπτων (2004)
 20. Βελτίωση Βατότητας Τριών Σημείων της Δασικής Οδού στην Ι. Σκήτη. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)
 21. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Χώρου στο Κυριακό της Ι. Σκήτης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 22. Δεξαμενές και Δίκτυο Πυρόσβεσης της Ιεράς Σκήτης και του εν γένει δασοκτήματος της Ιεράς Μονής (2019)

* Ιερά Καλύβη Αγίας Σκέπης

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης  (2001)

* Ιερά Καλύβη Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 1. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (2002)
 2. Κατασκευή Αναλημματικών Τοίχων στην Ι. Καλύβη (2005)
 3. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης  (2006)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης (2003)
 2. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης. Β΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2012)
 3. Ανακατασκευή Ι. Καλύβης. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)

* Ιερά Καλύβη Αγίων Πάντων

 1. Αποκατάσταση Ι. Καλύβης  (2016)

 Ιερό Κελί Αγίων Θεοδώρων, Καρυές

 1. Προστασία Αντικατάσταση Λαμαρινοσκεπής (1984)
 2. Ανακατασκευή Λίθινων Πεσσών και Τοίχων (1984)
 3. Εργασίες Συντήρησης στο Ι. Κελί (1987)
 4. Επισκευές στο Ι. Κελί (1990)
 5. Χορήγηση Υλικών στο Ι. Κελί (1991)
 6. Εκτέλεση Εργασιών στο Ι. Κελί (1991)
 7. Εσωτερικές Επισκευές – Α΄ Φάση Αρχονταρίκι (1991)
 8. Εσωτερικές Επισκευές – Β΄ Φάση Αρχονταρίκι (1996)
 9. Στερεωτικές Εργασίες στο Χώρο του Παλιού Λαδαριού του Ι. Κελιού (Β΄ Φάση) (2001)
 10.   Επισκευαστικές Εργασίες στον Κεντρικό Χώρο Έμπροσθεν του Ι. Ναού, στο Ι. Κελί (2003)

* Ιερό Κελί Αγίου Ανδρέα, Καρυές

 1. Επισκευή Στέγης (1988)
 2. Επισκευή σε Ταβάνια και Επιχρίσματα (1988)

* Ιερό Κελί Υπαπαντής του Κυρίου

 1. Επισκευή Λαμαρινοσκεπής (1988)
 2. Επισκευές Βοηθητικών Χώρων – Α΄ Φάση (1993)
 3. Επισκευές Βοηθητικών Χώρων – Β΄ Φάση (1994)

* Ιερό Κελί Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Κατασκευή Σιδεριών σε 4 Παράθυρα του Ι. Κελιού (1991)

* Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Πάντων

 1. Αναστήλωση του Ι. Ησυχαστηρίου (2001)

* Ιερό Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου

 1. Επανίδρυση Ι. Ησυχαστηρίου (1998)
 2. Επανίδρυση Ι. Ησυχαστηρίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2000)
 3. Η/Μ Εγκαταστάσεις του Έργου «Ανάπλαση Ι. Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου» (2002)
 4. Κατασκευή Αναλημματικών Τοίχων στο Ι. Ησυχαστήριο (2006)
 5. Κατασκευή Αναλημματικών Τοίχων στο Ι. Ησυχαστήριο. Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2014)

Print Friendly, PDF & Email