Στο μέσο περίπου της αθωνικής χερσονήσου και στη βόρεια πλευρά της βρίσκονται οι Καρυές, το διοικητικό κέντρο της μοναστικής πολιτείας. Ο οικισμός αυτός βρίσκεται κτισμένος μέσα σε περιβάλλον έντονης βλάστησης. Σημείο αναφοράς του είναι ο Ναός του «Πρωτάτου», κτίσμα του 10ου αιώνα, με την ιερά εικόνα του «Άξιον Εστί» και τις τοιχογραφίες του Μανουήλ Πανσέληνου[1], τον Πύργο του, το κτίριο της Ιεράς Κοινότητας και δεκαεννέα «Κονάκια» (Αντιπροσωπεία) Μονών, εκτός της κοντινής στις Καρυές Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου.

Στις Καρυές βρίσκεται το κτίριο της Διοίκησης του Αγίου Όρους που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, το κτίριο της Αστυνομίας, ιατρείο, Ταχυδρομείο, ραφείο, βιβλιοπωλείο, παντοπωλεία, διάφορα καταστήματα και εργαστήρια. Επίσης, στις Καρυές και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περισσότερα από πενήντα Κελιά, πολλά από τα οποία έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία, όπως αυτό του «Ραβδούχου», πρώην μονύδριο του 10ου αιώνα και του «Φουρνά».

Οι Καρυές ιδρύθηκαν τον 9ο αιώνα, όταν πολλοί μοναχοί μετακινήθηκαν προς την περιοχή τους, σχηματίζοντας τη Λαύρα των Καρυών. Η Λαύρα των Καρυών αναγνωρίστηκε ως πρώτη από όλα τα τότε μοναστικά ιδρύματα, και ο επικεφαλής της ονομάστηκε «Πρώτος» του Αγίου Όρους. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, λόγω συνθηκών, μεταβιβάστηκαν οι περισσότερες εκτάσεις και Εξαρτήματα της Λαύρας των Καρυών και του Πρώτου, σε Μονές του Αγίου Όρους. Σήμερα, συνέχεια των τότε θεσμών είναι η Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Επιστασία, με επικεφαλής τον Πρωτεπιστάτη. Οι μοναχοί που απαρτίζουν την Ιερά Κοινότητα – αντιπρόσωποι των είκοσι Ιερών Μονών – διαμένουν στις Καρυές.

 

Ιερά Κοινότητα – Ιερά Επιστασία: 23770 23 711
23770 23 713
Πρωτεπιστάτης: 23770 23 710
Αρχιγραμματέας: 23770 23 710
Γραμματεία: 23770 23 224
fax: 23770 23 315

 

Διοίκηση Αγίου Όρους:

 

Γραμματεία: 23770 23 314
Διοικητής: 23770 23 230
Αναπλ. Διοικητής: 23770 23 290

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Αστυνομικό Τμήμα Καρυών

 

Γραμματεία: 23770 23 212
Διοικητής: 23770 23 260
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)
Καρυές: 23770 23 214

 

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.)

 

Προϊστάμενος: 23770 23 209
23770 23 990
Τεχνική Υπηρεσία: 23770 23 314

Ιατρείο Καρυών
Ιατρός: 23770 23 217
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κλιμάκιο Καρυών: 23770 23 199
Αυτοκίνητα μετακίνησης προσκυνητών

[1] Σύμφωνα με τη νεότερη έρευνα αποδίδονται στους Μιχαήλ Αστραπά και Ευτύχιο, ζωγράφους του 14ου αιώνα.
Καρυές: 23770 23 266
Print Friendly, PDF & Email