Δάφνη

 1. Κατασκευή Βοηθητικής Προβλήτας στο Λιμάνι της Δάφνης – Διάθεση Πίστωσης (2001)
 2. Κατασκευή Βοηθητικής Προβλήτας στο Λιμάνι της Δάφνης – Τροποποίηση (2002)
 3. Προμελέτη Β΄ και Γ΄ Τμημάτων Οδού Δάφνης – Καρυών – Προμελέτη Αποκατάστασης Τοπίου Τμήματος Α΄ (2002)
 4. Κατασκευή Οδού Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Γ΄, Υποτμήμα χ.θ 10+138,05 έως χ.θ. 11+388,05 (2003)
 5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Γερανού Σκαφών του Λιμενικού Σώματος Δάφνης (2003)
 6. Ηλεκτρικός Σταθμός Δάφνης (2005)
 7. Επισκευαστικές Εργασίες σε Κτήριο της Δάφνης για τη Μετατροπή του σε Ιατρείο (2007)
 8. Ηλεκτρικός Σταθμός Δάφνης. Τροποποίηση Μελέτης (2008)
 9. Παρέμβαση Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Παροχέτευση Ομβρίων, Οδού Δάφνης – Καρυών, από χ.θ. 09+827,40 έως χ.θ. 10+138,5 (Ανάκληση της 258/06 Απόφασης) (2010)
 10. Εργασίες Συντήρησης στο Κτήριο του Κε.Δ.Α.Κ., στη Δάφνη (2014)
 11. Οδός Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Α΄, από χ.θ. 1+820 έως χ.θ. 3+321,52 (2015)
 12. Εργασίες Συντήρησης στο Κτήριο του Κε.Δ.Α.Κ., στη Δάφνη (2017)
 13. Οδός Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Α΄, από χ.θ. 1+820 έως χ.θ. 3+321,52. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και Διάθεση Πίστωσης (2019)
 14. Τροποποίηση της μελέτης και του δοσολογίου του έργου «Οδός Δάφνης – Καρυών, τμήμα Α΄, από Χ.Θ. 1+820 έως Χ.Θ.3+321,52» (2019)
 15. Επισκευή και συντήρηση του “Κονακίου” του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη. Έγκριση της μελέτης (2020)
 16. Επισκευή και συντήρηση του “Κονακίου” του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ένταξη στον Πίνακα Συνεχιζόμενων Έργων Π.Δ.Ε. του έργου (2020)
 17. Επισκευή και συντήρηση του Κονακίου του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη. Καθορισμός δόσεων για το έργο (2020)
 18. Ανακατασκευή και σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης-Καρυών στις περιοχές των κατολισθήσεων της 5-4-2020 (Γενικευμένες κατολισθήσεις 1,2,3 και θραύσεις ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8 χιλ και 2,1 χιλ από τις Καρυές. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 19. Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος Δάφνης-Καρυών Αγίου Όρους από τη χ.θ. 3+320 έως χ.θ. 7+377,07. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 20. Βελτίωση βατότητας δασικής οδού Δάφνης – Σιμωνόπετρας, εφαρμοστέου μήκους 7+046 χλμ. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 21. Τμήμα της οδού Δάφνης-Καρυών, Τμήμα Α΄ από Χ.Θ.:0+730 έως Χ.Θ.:1+383,8. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 22. Οδός Δάφνης-Καρυών Τμήμα Α΄ από Χ.Θ.:1+820 έως Χ.Θ.:3+321,52. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (2021)
 23. Επισκευή και συντήρηση του Κονακίου του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη Τροποποίηση της με αριθ. 108/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. με τίτλο «Καθορισμός δόσεων για το έργο» (2021)
 24. Μονάδα εγκατάστασης και διανομής υγρών καυσίμων Δάφνης. Έγκριση της τροποποιητικής – συμπληρωματικής μελέτης του έργου (2021)
 25. Στερέωση και αποκατάσταση Οικονομείου και Ναού Αγίων Πάντων Δάφνης με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου -Επανάχρηση ως χώρων φιλοξενίας Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας (Α’ Φάση). Τροποποίηση της 20/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ, στη ΣΑΕ 011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ως προς το δοσολόγιο του έργου. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου (2022)

Print Friendly, PDF & Email