Δάφνη

 1. Κατασκευή Βοηθητικής Προβλήτας στο Λιμάνι της Δάφνης – Διάθεση Πίστωσης (2001)
 2. Κατασκευή Βοηθητικής Προβλήτας στο Λιμάνι της Δάφνης – Τροποποίηση (2002)
 3. Προμελέτη Β΄ και Γ΄ Τμημάτων Οδού Δάφνης – Καρυών – Προμελέτη Αποκατάστασης Τοπίου Τμήματος Α΄ (2002)
 4. Κατασκευή Οδού Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Γ΄, Υποτμήμα χ.θ 10+138,05 έως χ.θ. 11+388,05 (2003)
 5. Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέου Γερανού Σκαφών του Λιμενικού Σώματος Δάφνης (2003)
 6. Ηλεκτρικός Σταθμός Δάφνης (2005)
 7. Επισκευαστικές Εργασίες σε Κτήριο της Δάφνης για τη Μετατροπή του σε Ιατρείο (2007)
 8. Ηλεκτρικός Σταθμός Δάφνης. Τροποποίηση Μελέτης (2008)
 9. Παρέμβαση Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Παροχέτευση Ομβρίων, Οδού Δάφνης – Καρυών, από χ.θ. 09+827,40 έως χ.θ. 10+138,5 (Ανάκληση της 258/06 Απόφασης) (2010)
 10. Εργασίες Συντήρησης στο Κτήριο του Κε.Δ.Α.Κ., στη Δάφνη (2014)
 11. Οδός Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Α΄, από χ.θ. 1+820 έως χ.θ. 3+321,52 (2015)
 12. Εργασίες Συντήρησης στο Κτήριο του Κε.Δ.Α.Κ., στη Δάφνη (2017)
 13. Οδός Δάφνης – Καρυών, Τμήμα Α΄, από χ.θ. 1+820 έως χ.θ. 3+321,52. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού, Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και Διάθεση Πίστωσης (2019)
 14. Τροποποίηση της μελέτης και του δοσολογίου του έργου «Οδός Δάφνης – Καρυών, τμήμα Α΄, από Χ.Θ. 1+820 έως Χ.Θ.3+321,52» (2019)
 15. Επισκευή και συντήρηση του “Κονακίου” του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη. Έγκριση της μελέτης (2020)
 16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ένταξη στον Πίνακα Συνεχιζόμενων Έργων Π.Δ.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση του “Κονακίου” του Κε.Δ.Α.Κ. στη Δάφνη» (2020)

Print Friendly, PDF & Email