Αθωνιάδα

Στη Νοτιοδυτική Πτέρυγα του οικοδομήματος της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, κοντά στις Καρυές, λειτουργεί σήμερα η «Αθωνιάδα Σχολή». Η σχολή αυτή εγκαινιάστηκε το 1749 με πρωτοβουλία του Πατριάρχη Κυρίλλου του Ε΄. Αρχικά στεγάστηκε σε ειδικά ανεγερμένο συγκρότημα πάνω σε λόφο κοντά στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Περιλάμβανε 170 δωμάτια, Τράπεζα, Παρεκκλήσιο, Βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας. Είχε την μορφή Ανώτατης Ακαδημίας, σύμφωνα με ανάλογο Πατριαρχικό Σιγίλλιο. Εκεί δίδαξαν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Έπαυσε να λειτουργεί το 1809. Επαναλειτούργησε στο συγκρότημα της Σκήτης Αγίου Ανδρέα Ως Εκκλησιαστική Σχολή και Οικοτροφείο, το 1930.

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία:

τηλ.:                     23770 23 200
fax.:                      23770 23 341

Print Friendly, PDF & Email