Μικροτεχνία

ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ

Στα Σκευοφυλάκια των είκοσι Ιερών Μονών φυλάσσονται αξιόλογα και σπανιότατα αντικείμενα μικρογλυπτικής. Μικρογλυπτική σε διάφορους λίθους, σε ξύλο, σε ελεφαντοστό και σε σμάλτο. Επίσης, έργα μεταλλουργίας, χρυσοχοΐας, τορνευτικής και ξυλογλυπτικής.

Ιδιαίτερη απήχηση στο Άγιον Όρος είχε πάντοτε η ξυλογλυπτική. Σήμερα, αρκετοί μοναχοί, σε Σκήτες και σε Κελιά ασχολούνται συστηματικά με αυτήν. Θαυμάσια είναι τα ξυλόγλυπτα Τέμπλα των Καθολικών, Κυριακών και Παρεκκλησίων.

Έργα τέχνης αποτελούν τα αναλόγια, τα εικονοστάσια, προσκυνητάρια και πολλά άλλα αντικείμενα μικροτεχνίας που υπάρχουν σε όλα τα ιερά Καθιδρύματα του Αγίου Όρους.

Print Friendly, PDF & Email