Ιερά Μονή Βατοπεδίου

 1. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (1983)
 2. Επισκευή Εργατόσπιτου (1983)
 3. Αντικατάσταση Μολυβδοσκεπής Νάρθηκα Καθολικού (1984)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 5. Υποστήλωση Παρεκκλησίου Αγίου Ανδρέα (1984)
 6. Προκαταρκτικές Εργασίες στη Στέγη της Τράπεζας (1987)
 7. Αποκατάσταση των Στεγών στους Χώρους Διαμονής
  των Μοναχών (1987)
 8. Αποκατάσταση Στέγης Τράπεζας (1988)
 9. Άμεσα Μέτρα Λειτουργίας Παλιού Μαγειρείου (1989)
 10. Απομάκρυνση «μπάζων» από το Εσωτερικό της Στέγης της Τράπεζας (1990)
 11. Λειτουργική Επαναδιάταξη Κτιστών Πάγκων Τράπεζας (1990)
 12. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 13. Άμεσες Επισκευές Προβληματικών Στεγών (1991)
 14. Αποκατά0σταση Μολυβδοσκεπής Καθολικού (1991)
 15. Ένταξη Νέου Μαγειρείου στη Βόρεια Πτέρυγα (1992)
 16. Επισκευή του Κελιού – Εργαστηρίου του Αγίου
  Μοδέστου (1993)
 17. Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Σταθμού στο Βουρδουναριό και Υποσταθμού στο Βαγεναριό (1994)
 18. Ανακατασκευή Ξύλινης Στέγης και Αντικατάσταση Μολυβδόφυλλων σε Τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας (1994)
 19. Διαμόρφωση Χώρων Ξενώνα (1996)
 20. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 21. Διαμόρφωση Χώρων Ξενώνα Δυτικής Πτέρυγας: Κατασκευή Πατωμάτων (1997)
 22. Αποκατάσταση Ψαρόσπιτου (1997)
 23. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας (1998)
 24. Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας Ιεράς
  Μονής (1998)
 25. Συντήρηση Χειρογράφων Κωδικών Ιεράς Μονής (1998)
 26. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας – Α΄ Φάση (1999)
 27. Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας Ιεράς Μονής (ΠΕΠ) (1999)
 28. Ανακαίνιση & Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Βατοπεδίου (2001)
 29. Ανακαίνιση & Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Βατοπεδίου – Μηχανολογικά (2001)
 30. Στατικές Παρεμβάσεις στον Πύργο του Τιμίου Προδρόμου (2001)
 31. Ανακαίνιση Παλαιού Τελωνείου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου (2001)
 32. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Τροποποιητικής Μελέτης (2001)
 33. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Εργασιών (2001)
 34. Συντήρηση και Αποκατάσταση Βυζαντινού Κωδωνοστασίου (2001)
 35. Επισκευή και Μετατροπή του Θολωτού Εξωμοναστηριακού Κτίσματος της Ι. Μ. Βατοπεδίου σε Παρεκκλήσι (2002)
 36. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Συνολική Πίστωση (2002)
 37. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Δοχειού Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 38. Συντήρηση και Αποκατάσταση Πατητηριού – Ρακαριού Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 39. Αποκατάσταση Κτηρίων και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου της Ι. Μ. Βατοπεδίου – Α΄ Φάση (2002)
 40. Προμελέτη Χωροθέτησης του Έργου «Κατασκευή Νέου Ενεργειακού Κέντρου» της Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 41. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας –Μαγειρείου, Μαγκιπείου της Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 42. Συντήρηση και Αποκατάσταση Προσφοριού – Κηροπλαστείου (2003)
 43. Συντήρηση και Αποκατάσταση Υδροκίνητου Μύλου (2003)
 44. Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας (Μηχανολογικά). Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2003)
 45. Ανάπλαση Ανώτερου Τμήματος Βόρειας Πτέρυγας με Προσθήκη Συνοδικού (2004)
 46. Ανάπλαση Ανώτερου Τμήματος Βόρειας Πτέρυγας με Προσθήκη Συνοδικού (Μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων) 2004
 47. Συντήρηση – Αποκατάσταση Μαγειρείου και Μαγκιπείου (Η/Μ Εγκαταστάσεις) 2004
 48. Ανακαίνιση και Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μονής – Η/Μ Εγκαταστάσεις. Ανασύνταξη Μελέτης (2004)
 49. Αντικεραυνική Προστασία Ι. Μονής (2004)
 50. Ανάπλαση Υφιστάμενου Χώρου Στάθμευσης Αγροτικών Μηχανημάτων (2004)
 51. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Πορταρικίου (2004)
 52. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού (2004)
 53. Συντήρηση και Αποκατάσταση Υδροκίνητου Μύλου. Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2004)
 54. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Βαγεναριού (2004)
 55. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Βαγεναριού. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 56. Συντήρηση & Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M (2004)
 57. Συντήρηση & Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Οικονομικά Τεύχη (2005)
 58. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας (Αρχονταρίκι). Οικοδομικές – Η/Μ Εργασίες (2005)
 59. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2006 – 2015 (2006)
 60. Συντήρηση και Μερική Ανακατασκευή Παραλιακού Τοίχου Προστασίας των Αγρών Ι. Μ. Βατοπεδίου (2006)
 61. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Μαγειρείου, Μαγκιπείου της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)
 62. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Πορταρικίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)
 63. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Πύργου της Μεταμορφώσεως (2007)
 64. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Πύργου της Μεταμορφώσεως. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2007)
 65. Κατασκευή Νέου Κτηρίου Μετεγκαταστάσεως του Υφιστάμενου Ελαιοτριβείου – Τεχνική Έκθεση (2008)
 66. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Αγίας Ζώνης. Τεχνική Μελέτη (2008)
 67. Συντήρηση και Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Τροποποίηση των Οικονομικών Τευχών για τα Οικοδομικά (2009)
 68. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι. Τροποποίηση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος (2009)
 69. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι.  Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2009)
 70. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Πορταρικίου. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 71. Συντήρηση και Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Τροποποίηση Οικονομικών Η/Μ (2010)
 72. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας της Ι. Μ. Βατοπεδίου  – Τμήμα Β΄, Πύργος Τριών Ιεραρχών» (2010)
 73. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι. Τροποποιητική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (2011)
 74. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Συγκροτήματος του Μέγα Αρσανά και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου (2012)
 75. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Συγκροτήματος του Μέγα Αρσανά και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου. Ορθή Επανάληψη της 77/2012 Απόφασης του Δ.Σ. Κε.Δ.Α.Κ. (2012)
 76. Διαμόρφωση Ταφικού Περιβόλου και Ένταξη Νέου Οστεοφυλακίου και Κρήνης, Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2012)
 77. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Χορταποθήκης και Διαμόρφωσή της σε Αποθήκη Βιβλίων (2012)
 78. Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2013)
 79. Προσθήκη στο Ελαιοτριβείο της Ι. Μονής Βατοπεδίου Μονάδας Επεξεργασίας Επιτραπέζιας Ελιάς και Συσκευασίας των Παραγόμενων Προϊόντων (2013)
 80. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Σιταποθήκης (2013)
 81. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής. Αρχιτεκτονική Προμελέτη (2013)
 82. Συντήρηση και Αποκατάσταση Αποθήκης Αγροτικών Προϊόντων και Συσκευασίας Λαδιού, Μελιού και Ελιάς (2016)
 83. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Σιταποθήκης. Οικονομοτεχνική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Η/Μ (2016)
 84. Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμενταύλακα – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις – Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρασφάλειας, Τηλεθέρμανσης, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων (2016)
 85. Συντήρηση και Αποκατάσταση Τράπεζας (2017)
 86. Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου «Πλατανάρα» (2017)
 87. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού. Επικαιροποιημένη Οικονομοτεχνική Μελέτη (2017)
 88. Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου «Πλατανάρα». Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 89. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα» (2018)
 90. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα». Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 91. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα». Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 92. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής (2018)
 93. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 94. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου (2018)
 95. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επαναδιατύπωση και Διόρθωση Προϋπολογισμού (2018)
 96. Κατασκευή Νέου Ενεργειακού Κέντρου της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση ως προς το Οικοδομικό Μέρος (2018)
 97. Αποθήκη Αγροτικών Προϊόντων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος (2018)
 98. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού. Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 99. Αποθήκη Αγροτικών Προϊόντων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2019)
 100. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επικαιροποίηση Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Συσχέτιση Υψομέτρων Χερσαίας και Θαλάσσιας Αποτύπωσης της Εγκεκριμένης Μελέτης (2019)
 101. Έγκριση της μελέτης «Επέκταση παλαιού Οινοποιείου-Ρακαριού» (2019)
 102. Βελτίωση – Αναβάθμιση Κεντρικής Οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου –Καρυές. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)
 103. Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμενταύλακα – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. Επαναδιάθεση πίστωσης (2019)
 104. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου (2019)
 105. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2020 – 2029. Έκθεση επαλήθευσης (2020)
 106. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου ανατολικά του μοναστηριού» στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου (2020)
 107. Έγκριση καθορισμού κατανομής των δόσεων της εγκεκριμένης επιχορήγησης του έργου «Βελτίωση–Αναβάθμιση κεντρικής οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου–Καρυές σε έξι τμήματα συνολικού μήκους 1100 μέτρων» (2020)
 108. Διευθέτηση χείμαρρου Πλατανάρα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Έγκριση 2ης τροποποίησης του έργου (2020)
Καρυές
 1. Υποστήλωση Αντιπροσωπείου στις Καρυές (1983)
 2. Υποστηλώσεις στο Αντιπροσωπείο (1994)
 3. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2001)
 4. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Προϋπολογισμού σε Α΄ και Β΄ Τμήμα και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Β΄ Τμήματος (2003)
 5. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Προϋπολογισμού – Β1 και Β2 Φάσεις (2004)
 6. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τμήμα Κολιτσούς – Έγκριση Διαχωρισμού του Α΄ Τμήματος σε Α1 Φάση «Κολιτσούς» (2005)
 7. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τμήμα Κολιτσούς – Έγκριση Διαχωρισμού του Α΄ Τμήματος σε Α1 Φάση «Κολιτσούς». Διάνοιξη – Βελτίωση Τμήματος «Διασταύρωση Κολιτσούς – Σκαμνί Ηγουμένου», Κεντρικού Δασικού Οδικού Δικτύου, Μήκους 2+011,44 χλμ. Έγκριση Προϋπολογισμού (2006)
 8. Βελτίωση Δασικής Οδού «Διασταύρωση Καρυών – Σταυρός Μακρυγένους», Συνολικού Μήκους 3+112,30 χλμ. (2013)
 9. Αποκατάσταση Κτηριακού Συγκροτήματος Αντιπροσωπείου και Ι. Ναού Αναλήψεως στις Καρυές (2016)
 10. Αποκατάσταση Βουρδουναριού Παλαιού Αντιπροσωπείου στις Καρυές του Αγ. Όρους (2016)

* Ιερό Βατοπεδινό Κτίσμα (Πλατείας Πρωτάτου)

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1991)

Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράϊ)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 2. Επείγουσες Εργασίες για την Εγκατάσταση της Νέας Αδελφότητας (1993)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κυριακό της Ι. Σκήτης (1999)
 4. Δημιουργία Κελιών και Εργαστηρίων στη Νότια Πτέρυγα της Ι. Σκήτης (1999)
 5. Επισκευαστικές Εργασίες στον Κυριακό Ναό της Ι. Σκήτης. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 6. Δημιουργία Κελιών και Εργαστηρίων στη Ν. Πτέρυγα της Ι. Σκήτης. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2003)
 7. Σωστικές Επεμβάσεις Επικάλυψης Στέγης στη Βόρεια Κόρδα της Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα (2003)
 8. Επισκευή – Συντήρηση Λεβητοστασίου και Χώρου Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Αθωνιάδας Σχολής (2003)
 9. Ανάπλαση και Επαναχρησιμοποίηση της Ν.Δ. Πτέρυγας της Βατοπεδινής Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέα – Β΄ Φάση (2003)
 1. Επισκευή – Ανακατασκευή Αναλημματικού Τοιχίου στον Αύλειο Χώρο της Αθωνιάδας Σχολής (2003)
 2. Επισκευαστικές Εργασίες στον Κυριακό Ναό της Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέα. Τροποποιητική Μελέτη – Διαχωρισμός σε Α΄ και Β΄ Φάσεις (2005)
 3. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα (2005)
 4. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα. Έγκριση Τροποποίησης Κατασκευής(2006)
 5. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα. Τροποποίηση Μελέτης (2006)
 6. Σύστημα Πυρανίχνευσης Αθωνιάδας Σχολής (2007)
 7. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου της Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέου της Ι. Μ. Βατοπεδίου” (2010)
 8. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου, Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέου Καρυών (2010)
 9. Προμελέτη Σκοπιμότητας για τη Στερέωση, Αποκατάσταση και Ένταξη Χώρων Φύλαξης και Συντήρησης Νεωτέρων Κειμηλίων (2015)
 10. Έγκριση της μελέτης “Αθωνιάς Ακαδημία – Μελέτη Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως” (2019)
 11. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης του έργου «Πυρασφάλεια Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας–Σχολείου» (2020)
 12. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Προσθήκη εξωτερικών κλιμακοστασίων στο κτίριο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους» (2020)

* Ιερό Κελί Αγίου Αντωνίου

 1. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1986)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Νικολάου

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2015)

β. Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου

 1. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου» (2010)
 2. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου (2010)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (2012)
 4. Συντήρηση και Αποκατάσταση Δικαιάτου Ι. Σκήτης Αγ. Δημητρίου, Προσθήκη Νέου Κτηρίου Η/Μ Εγκαταστάσεων & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (2015)

* Ιερά Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου

 1. Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2012)

Ιερό Kελί Αγίου Νικολάου, Καρυές

 1. Επείγουσες Εργασίες (1986)
 2. Επείγουσες Εργασίες – B΄ Φάση (1988)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι. Κελιού (2014)

* Ιερό Κελί Αγίων Αναργύρων, Κολιτσού

 1. Επείγουσες Στερεωτικές Εργασίες (1984)
 2. Xoρήγηση Υλικών (1991)
 3. Επισκευή Στέγης Ι. Κελιού (1994)
 4. Επισκευή Ι. Κελιού (1996)

* Ιερό Κελί Τιμίου Προδρόμου, Κολιτσού

 1. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου, Κολιτσού

 1. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Προκοπίου

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1987)
 2. Προμήθεια Σωλήνων μήκους 2 Χιλιομέτρων για
  τις Ανάγκες Ύδρευσης του Ι. Κελιού (1990)
 3. Κατασκευή Δεξαμενής (1991)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί Α΄ Φάση (1992)
 5. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί Β΄ Φάση (1993)
 6. Αποκατάσταση Απλωταριάς, Χώρων Υγιεινής και Η-Μ Εγκαταστάσεις στο Ι. Κελί (2004)
 7. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Ολοκλήρωση Εργασιών (2004)
 8. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Προκοπίου, Ι. Κελιού. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος (200

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Αιγυπτάδικα)

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1988)

* Ιερό Κελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μυτιληναίοι)

 1. Ερευνητικές Εργασίες στο Ι. Κελί (1988)
 2. Ανακατασκευή Βορειοανατολικής Πλευράς (1989)
 3. Κατασκευή Στραγγιστικού Δικτύου (1997

* Ιερό Κελί Αναλήψεως του Κυρίου

 1. Επισκευή Tμήματος Στέγης (1988)

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Αποκατάσταση Στέγης Ι. Κελιού (1988)

* Ιερό Κελί «Γεννέσιον της Θεοτόκου»

 1. Αποκατάσταση Στέγης Αποθήκης κ.λ.π. (1998)

* Ιερό Κελί Αγίου Χαραλάμπους, Καρυές

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)
 2. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
 3. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Η/Μ (2002)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2006)
 5. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Η/Μ (Τροποποιητικός Προϋπολογισμός) (201

* Εξωμοναστηριακό Ιερό Κελί Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Συντήρηση & Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2016)

* Ιερό Κελί Αγίου Τρύφωνα

 1. Ανακαίνιση Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού –Α΄ Φάση (2007)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (2011)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Αρτεμίου

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)

Print Friendly, PDF & Email