Ιερά Μονή Βατοπεδίου

 1. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών (1983)
 2. Επισκευή Εργατόσπιτου (1983)
 3. Αντικατάσταση Μολυβδοσκεπής Νάρθηκα Καθολικού (1984)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 5. Υποστήλωση Παρεκκλησίου Αγίου Ανδρέα (1984)
 6. Προκαταρκτικές Εργασίες στη Στέγη της Τράπεζας (1987)
 7. Αποκατάσταση των Στεγών στους Χώρους Διαμονής
  των Μοναχών (1987)
 8. Αποκατάσταση Στέγης Τράπεζας (1988)
 9. Άμεσα Μέτρα Λειτουργίας Παλιού Μαγειρείου (1989)
 10. Απομάκρυνση «μπάζων» από το Εσωτερικό της Στέγης της Τράπεζας (1990)
 11. Λειτουργική Επαναδιάταξη Κτιστών Πάγκων Τράπεζας (1990)
 12. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 13. Άμεσες Επισκευές Προβληματικών Στεγών (1991)
 14. Αποκατά0σταση Μολυβδοσκεπής Καθολικού (1991)
 15. Ένταξη Νέου Μαγειρείου στη Βόρεια Πτέρυγα (1992)
 16. Επισκευή του Κελιού – Εργαστηρίου του Αγίου
  Μοδέστου (1993)
 17. Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Σταθμού στο Βουρδουναριό και Υποσταθμού στο Βαγεναριό (1994)
 18. Ανακατασκευή Ξύλινης Στέγης και Αντικατάσταση Μολυβδόφυλλων σε Τμήμα της Δυτικής Πτέρυγας (1994)
 19. Διαμόρφωση Χώρων Ξενώνα (1996)
 20. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 21. Διαμόρφωση Χώρων Ξενώνα Δυτικής Πτέρυγας: Κατασκευή Πατωμάτων (1997)
 22. Αποκατάσταση Ψαρόσπιτου (1997)
 23. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας (1998)
 24. Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας Ιεράς
  Μονής (1998)
 25. Συντήρηση Χειρογράφων Κωδικών Ιεράς Μονής (1998)
 26. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας – Α΄ Φάση (1999)
 27. Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας Ιεράς Μονής (ΠΕΠ) (1999)
 28. Ανακαίνιση & Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Βατοπεδίου (2001)
 29. Ανακαίνιση & Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Βατοπεδίου – Μηχανολογικά (2001)
 30. Στατικές Παρεμβάσεις στον Πύργο του Τιμίου Προδρόμου (2001)
 31. Ανακαίνιση Παλαιού Τελωνείου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου (2001)
 32. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Τροποποιητικής Μελέτης (2001)
 33. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Εργασιών (2001)
 34. Συντήρηση και Αποκατάσταση Βυζαντινού Κωδωνοστασίου (2001)
 35. Επισκευή και Μετατροπή του Θολωτού Εξωμοναστηριακού Κτίσματος της Ι. Μ. Βατοπεδίου σε Παρεκκλήσι (2002)
 36. Θαλάσσια Έργα Αντικυματικής Προστασίας Παράκτιων Κτισμάτων, Βελτίωσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών & Καταφύγιο Λέμβων της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Συνολική Πίστωση (2002)
 37. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παλαιού Σκευοφυλακίου – Δοχειού Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 38. Συντήρηση και Αποκατάσταση Πατητηριού – Ρακαριού Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 39. Αποκατάσταση Κτηρίων και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου της Ι. Μ. Βατοπεδίου – Α΄ Φάση (2002)
 40. Προμελέτη Χωροθέτησης του Έργου «Κατασκευή Νέου Ενεργειακού Κέντρου» της Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 41. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας –Μαγειρείου, Μαγκιπείου της Ι. Μ. Βατοπεδίου (2002)
 42. Συντήρηση και Αποκατάσταση Προσφοριού – Κηροπλαστείου (2003)
 43. Συντήρηση και Αποκατάσταση Υδροκίνητου Μύλου (2003)
 44. Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρασφάλειας (Μηχανολογικά). Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2003)
 45. Ανάπλαση Ανώτερου Τμήματος Βόρειας Πτέρυγας με Προσθήκη Συνοδικού (2004)
 46. Ανάπλαση Ανώτερου Τμήματος Βόρειας Πτέρυγας με Προσθήκη Συνοδικού (Μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων) 2004
 47. Συντήρηση – Αποκατάσταση Μαγειρείου και Μαγκιπείου (Η/Μ Εγκαταστάσεις) 2004
 48. Ανακαίνιση και Διαρρύθμιση Βιβλιοθήκης Ι. Μονής – Η/Μ Εγκαταστάσεις. Ανασύνταξη Μελέτης (2004)
 49. Αντικεραυνική Προστασία Ι. Μονής (2004)
 50. Ανάπλαση Υφιστάμενου Χώρου Στάθμευσης Αγροτικών Μηχανημάτων (2004)
 51. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Πορταρικίου (2004)
 52. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού (2004)
 53. Συντήρηση και Αποκατάσταση Υδροκίνητου Μύλου. Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2004)
 54. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Βαγεναριού (2004)
 55. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας Βαγεναριού. Διάθεση Πίστωσης (2004)
 56. Συντήρηση & Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M (2004)
 57. Συντήρηση & Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Οικονομικά Τεύχη (2005)
 58. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας (Αρχονταρίκι). Οικοδομικές – Η/Μ Εργασίες (2005)
 59. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2006 – 2015 (2006)
 60. Συντήρηση και Μερική Ανακατασκευή Παραλιακού Τοίχου Προστασίας των Αγρών Ι. Μ. Βατοπεδίου (2006)
 61. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Μαγειρείου, Μαγκιπείου της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)
 62. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Πορταρικίου. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2007)
 63. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Πύργου της Μεταμορφώσεως (2007)
 64. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Πύργου της Μεταμορφώσεως. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2007)
 65. Κατασκευή Νέου Κτηρίου Μετεγκαταστάσεως του Υφιστάμενου Ελαιοτριβείου – Τεχνική Έκθεση (2008)
 66. Συντήρηση και Αποκατάσταση Παρεκκλησίου Αγίας Ζώνης. Τεχνική Μελέτη (2008)
 67. Συντήρηση και Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Τροποποίηση των Οικονομικών Τευχών για τα Οικοδομικά (2009)
 68. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι. Τροποποίηση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος (2009)
 69. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι.  Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2009)
 70. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Πορταρικίου. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 71. Συντήρηση και Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας (1818) – Αρχιτεκτονική, Στατική Μελέτη & H/M. Τροποποίηση Οικονομικών Η/Μ (2010)
 72. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση της Νότιας Πτέρυγας της Ι. Μ. Βατοπεδίου  – Τμήμα Β΄, Πύργος Τριών Ιεραρχών» (2010)
 73. Συντήρηση – Αποκατάσταση Β.Δ. Πτέρυγας – Αρχονταρίκι. Τροποποιητική Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (2011)
 74. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Συγκροτήματος του Μέγα Αρσανά και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου (2012)
 75. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Συγκροτήματος του Μέγα Αρσανά και του Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου. Ορθή Επανάληψη της 77/2012 Απόφασης του Δ.Σ. Κε.Δ.Α.Κ. (2012)
 76. Διαμόρφωση Ταφικού Περιβόλου και Ένταξη Νέου Οστεοφυλακίου και Κρήνης, Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2012)
 77. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Χορταποθήκης και Διαμόρφωσή της σε Αποθήκη Βιβλίων (2012)
 78. Συμπλήρωση Λιμενικών Έργων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τεχνική Μελέτη και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2013)
 79. Προσθήκη στο Ελαιοτριβείο της Ι. Μονής Βατοπεδίου Μονάδας Επεξεργασίας Επιτραπέζιας Ελιάς και Συσκευασίας των Παραγόμενων Προϊόντων (2013)
 80. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Σιταποθήκης (2013)
 81. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής. Αρχιτεκτονική Προμελέτη (2013)
 82. Συντήρηση και Αποκατάσταση Αποθήκης Αγροτικών Προϊόντων και Συσκευασίας Λαδιού, Μελιού και Ελιάς (2016)
 83. Συντήρηση και Αποκατάσταση της Σιταποθήκης. Οικονομοτεχνική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Η/Μ (2016)
 84. Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμενταύλακα – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις – Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρασφάλειας, Τηλεθέρμανσης, Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων (2016)
 85. Συντήρηση και Αποκατάσταση Τράπεζας (2017)
 86. Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου «Πλατανάρα» (2017)
 87. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού. Επικαιροποιημένη Οικονομοτεχνική Μελέτη (2017)
 88. Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου «Πλατανάρα». Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 89. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα» (2018)
 90. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα». Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 91. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος  «Αθωνιάδα». Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 92. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής (2018)
 93. Αναδιαρρύθμιση Μαγειρείου Βόρειας Πτέρυγας και Επέκτασή του Εκτός Μονής. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 94. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου (2018)
 95. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επαναδιατύπωση και Διόρθωση Προϋπολογισμού (2018)
 96. Κατασκευή Νέου Ενεργειακού Κέντρου της Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση ως προς το Οικοδομικό Μέρος (2018)
 97. Αποθήκη Αγροτικών Προϊόντων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Μελέτης ως προς το Τεχνικό Μέρος (2018)
 98. Συντήρηση και Αποκατάσταση Όψεων και Στεγών Καθολικού. Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 99. Αποθήκη Αγροτικών Προϊόντων Ι. Μ. Βατοπεδίου. Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2019)
 100. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επικαιροποίηση Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Συσχέτιση Υψομέτρων Χερσαίας και Θαλάσσιας Αποτύπωσης της Εγκεκριμένης Μελέτης (2019)
 101. Έγκριση της μελέτης «Επέκταση παλαιού Οινοποιείου-Ρακαριού» (2019)
 102. Βελτίωση – Αναβάθμιση Κεντρικής Οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου –Καρυές. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Έργου (2019)
 103. Κατασκευή Περιμετρικού Τσιμενταύλακα – Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. Επαναδιάθεση πίστωσης (2019)
 104. Προστασία από τη Διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι. Μ.Μ.  Βατοπεδίου. Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου (2019)
 105. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2020 – 2029. Έκθεση επαλήθευσης (2020)
 106. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου ανατολικά του μοναστηριού» στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου (2020)
 107. Έγκριση καθορισμού κατανομής των δόσεων της εγκεκριμένης επιχορήγησης του έργου «Βελτίωση–Αναβάθμιση κεντρικής οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου–Καρυές σε έξι τμήματα συνολικού μήκους 1100 μέτρων» (2020)
 108. Διευθέτηση χείμαρρου Πλατανάρα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Έγκριση 2ης τροποποίησης του έργου (2020)
 109. Αποκατάσταση ζημιών από την πλημμύρα τον Δεκέμβριο του 2019 στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Υποέργα: α. Αποκατάσταση αναβαθμίδων, λιθόκτιστων τοίχων και περιφράξεων β. Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση με τεχνικά έργα του οδικού δικτύου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου γ. Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, στις δεξαμενές και στις πηγές της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης, περιβαλλοντική αδειοδότηση και διάθεση πίστωσης (2020)
 110. Συντήρηση και αποκατάσταση ΝΔ πτέρυγας Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου – Δυτικό τμήμα. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 111. Συντήρηση και αποκατάσταση ΝΔ πτέρυγας Ι. Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου – Νότιο τμήμα. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)
 112. Καινοτόμα ενεργειακή αναβάθμιση του θερμικού συστήματος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου με τη χρήση πράσινων πηγών ενέργειας. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 113. Κατασκευή νέου ενεργειακού κέντρου Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (2021)
 114. Αξιοποίηση καινοτόμων και πράσινων πηγών ενέργειας στην επέκταση του μικροδικτύου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 115. Βελτίωση – αναβάθμιση κεντρικής οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου – Καρυές σε έξι τμήματα συνολικού μήκους 1100 μέτρων. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του δοσολογίου του έργου (2021)
 116. Συντήρηση και αποκατάσταση Πύργου Παναγίας (παλαιά βιβλιοθήκη) της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης (2021)
 117. Δημιουργία βοηθητικών χώρων διαφύλαξης κειμηλίων της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 118. Βελτίωση-Αναβάθμιση Τοπικών Οδών της Ευρύτερης Περιοχής του Μοναστηριού της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 119. Διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου Πλατανάρα. Έγκριση 3ης τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου (2021)
 120. Δημιουργία “νοσοκομείου” (πολυϊατρείου και μονάδας ημερήσιας νοσηλείας) νότια και βόρεια του παλαιού “νοσοκομείου” της Ι.Μ. Βατοπαιδίου Αγ. Όρους. Έγκριση χωροθέτησης και όγκου του έργου (2021)
 121. Προστασία από τη διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης (2021)
 122. Αποκατάσταση ζημιών εκτάκτου ανάγκης έτους 2020 στην περιοχή της Ι.Μ. Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 123. Επέκταση του μικροδικτύου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου και των δικτύων τηλεθέρμανσης–τηλεψύξης για την κάλυψη των αναγκών των εξωμοναστηριακών κτισμάτων της Ι. Μονής. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 124. Βελτίωση -Αναβάθμιση κεντρικής οδού Ι.Μ. Βατοπαιδίου –  Καρυές. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης (2021)
 125. Βελτίωση-Αναβάθμιση Τοπικών Οδών της Ευρύτερης Περιοχής του Μοναστηριού της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου. Τροποποίηση της μελέτης (2021)
 126. Έγκριση συμπλήρωσης της 120/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. με θέμα «Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης «Προστασία από τη διάβρωση της Δυτικής Ακτής της Ι.Μ. Βατοπαιδίου» (2021)
 127. Κτίριο μύλου – σιταποθήκης Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση ως προς το τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 128. Συντήρηση, αποκατάσταση & επανάχρηση κτισμάτων στην ζώνη υποδοχής προσκυνητών στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους» στη ΣΑΜ911 του ΠΔΕ. Καθορισμός τρόπου ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου (2022)
 129. Αποκαταστάσεις από τη θεομηνία της 12ης Δεκεμβρίου 2019 στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Υποέργα:      α. Αποκατάσταση αναβαθμίδων, λιθόκτιστων τοίχων και περιφράξεων β. Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση με τεχνικά έργα του οδικού δικτύου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου         γ. Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης, στις δεξαμενές και στις πηγές της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο (2022)
 130. Αξιοποίηση καινοτόμων και πράσινων πηγών ενέργειας στην επέκταση του μικροδικτύου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου (2022)
 131. Καινοτόμα ενεργειακή αναβάθμιση του θερμικού συστήματος της Ι. Μ. Μ. Βατοπαιδίου με τη χρήση πράσινων πηγών ενέργειας. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου (2022)
 132. Αποκατάσταση και βελτίωση των κεντρικών μονοπατιών της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 133. Αποκαταστάσεις από τη θεομηνία της 12ης Δεκεμβρίου 2019 στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Τροποποίηση της 27/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. ως προς το δοσολόγιο του έργου (2022)
 134. Νέο Ενεργειακό Κέντρο Ιεράς Μονής Βατοπεδίου -Εσωτερική Διαρρύθμιση Λεβητοστασίου. Έγκριση της μελέτης (2022)
 135. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεύματος “Αθωνιάδα”. Τροποποίηση της μελέτης του έργου (2022)
 136. Αξιοποίηση καινοτόμων και πράσινων πηγών ενέργειας στην επέκταση του μικροδικτύου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση της Β΄ τροποποίησης της μελέτης του έργου (2022)
 137. Διευθέτηση Χειμαρρικού Ρεματος “Αθωνιάδα”.  Ενημέρωση Φακέλου της τροποποιητικής μελέτης του έργου (2023)
 138. Αρσανάς Α5 -Συντήρηση και Αποκατάσταση της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση ως προς τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 139. Αρσανάς Α6 -Συντήρηση και Αποκατάσταση της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση ως προς τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 140. Αρσανάς Α7 -Συντήρηση και Αποκατάσταση της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση ως προς τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 141. Αρσανάς Α8 -Συντήρηση και Αποκατάσταση της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση ως προς τεχνικό μέρος της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 142. Κηπόσπιτα-Κ1-Κ2-Μελέτη συντήρησης Αποκατάστασης της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 143. Κηπόσπιτo-Κ3 – Μελέτη συντήρησης Αποκατάστασης της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 144. Κηπόσπιτα-Κ4-Μελέτη συντήρησης Αποκατάστασης της Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 145. Αποκατάσταση κτιριακού κελύφους Παλαιάς Σιταποθήκης της Ι.Μ. Βατοπαιδίου και ένταξη νέων χρήσεων. Αναθεώρηση της εγκεκριμένης μελέτης. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 146. Διευθέτηση κεντρικού χειμάρρου Πλατανάρα ανάντι της τοπικής οδού Μοναστήρι-Τουβλαριό και στην περιοχή της Σκήτης Αγίου Δημητρίου της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου». Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2023)
 147. Πολυϊατρείο (με μονάδα ημερήσιας νοσηλείας) στο υπάρχον “Νοσοκομείο” και σε προσθήκες νότια και βόρεια αυτού – Φάση Α΄: Νότιο κτήριο πολυϊατρείου.  Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης του έργου (2023)

 

Καρυές
 1. Υποστήλωση Αντιπροσωπείου στις Καρυές (1983)
 2. Υποστηλώσεις στο Αντιπροσωπείο (1994)
 3. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2001)
 4. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Προϋπολογισμού σε Α΄ και Β΄ Τμήμα και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Β΄ Τμήματος (2003)
 5. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Διαχωρισμός Προϋπολογισμού – Β1 και Β2 Φάσεις (2004)
 6. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τμήμα Κολιτσούς – Έγκριση Διαχωρισμού του Α΄ Τμήματος σε Α1 Φάση «Κολιτσούς» (2005)
 7. Βελτίωση Βατότητας Οδού Καρυών – Ι. Μ. Βατοπεδίου. Τμήμα Κολιτσούς – Έγκριση Διαχωρισμού του Α΄ Τμήματος σε Α1 Φάση «Κολιτσούς». Διάνοιξη – Βελτίωση Τμήματος «Διασταύρωση Κολιτσούς – Σκαμνί Ηγουμένου», Κεντρικού Δασικού Οδικού Δικτύου, Μήκους 2+011,44 χλμ. Έγκριση Προϋπολογισμού (2006)
 8. Βελτίωση Δασικής Οδού «Διασταύρωση Καρυών – Σταυρός Μακρυγένους», Συνολικού Μήκους 3+112,30 χλμ. (2013)
 9. Αποκατάσταση Κτηριακού Συγκροτήματος Αντιπροσωπείου και Ι. Ναού Αναλήψεως στις Καρυές (2016)
 10. Αποκατάσταση Βουρδουναριού Παλαιού Αντιπροσωπείου στις Καρυές του Αγ. Όρους (2016)
 11. Αποκατάσταση κτηριακού συγκροτήματος Βατοπαιδινού αντιπροσωπείου και Ιερού Ναού Αναλήψεως στις Καρυές Αγ. Όρους. Έγκριση της τροποποίησης και έγκριση του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου (2021)

* Ιερό Βατοπεδινό Κτίσμα (Πλατείας Πρωτάτου)

 1. Άμεσα Μέτρα Προστασίας (1991)

Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα (Σεράϊ)

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 2. Επείγουσες Εργασίες για την Εγκατάσταση της Νέας Αδελφότητας (1993)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κυριακό της Σκήτης (1999)
 4. Δημιουργία Κελιών και Εργαστηρίων στη Νότια Πτέρυγα της Σκήτης (1999)
 5. Επισκευαστικές Εργασίες στον Κυριακό Ναό της Ι. Σκήτης του Αγίου Ανδρέα. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2001)
 6. Δημιουργία Κελιών και Εργαστηρίων στη Ν. Πτέρυγα της Ι. Σκήτης Αγ. Ανδρέα. Έγκριση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2003)
 7. Σωστικές Επεμβάσεις Επικάλυψης Στέγης στη Βόρεια Κόρδα της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα (2003)
 8. Επισκευή – Συντήρηση Λεβητοστασίου και Χώρου Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Αθωνιάδας Σχολής (2003)
 9. Ανάπλαση και Επαναχρησιμοποίηση της Ν.Δ. Πτέρυγας της Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα – Β΄ Φάση (2003)
 10. Επισκευή – Ανακατασκευή Αναλημματικού Τοιχίου στον Αύλειο Χώρο της Αθωνιάδας Σχολής (2003)
 11. Επισκευαστικές Εργασίες στον Κυριακό Ναό της Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέα. Τροποποιητική Μελέτη – Διαχωρισμός σε Α΄ και Β΄ Φάσεις (2005)
 12. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα (2005)
 13. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα. Έγκριση Τροποποίησης Κατασκευής(2006)
 14. Επισκευή Στέγης Αθωνιάδας Σχολής στην Ι. Σκήτη Αγίου Ανδρέα. Τροποποίηση Μελέτης (2006)
 15. Σύστημα Πυρανίχνευσης Αθωνιάδας Σχολής (2007)
 16. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου της Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέου της Ι. Μ. Βατοπεδίου” (2010)
 17. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου, Ι. Σκήτης Αγίου Ανδρέου Καρυών (2010)
 18. Προμελέτη Σκοπιμότητας για τη Στερέωση, Αποκατάσταση και Ένταξη Χώρων Φύλαξης και Συντήρησης Νεωτέρων Κειμηλίων (2015)
 19. Αθωνιάς Ακαδημία – Μελέτη Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως. Έγκριση της μελέτης (2019)
 20. Πυρασφάλεια Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας–Σχολείου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της μελέτης του έργου (2020)
 21. Προσθήκη εξωτερικών κλιμακοστασίων στο κτήριο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους. Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου» (2020)
 22. Αθωνιάς Ακαδημία – Μελέτη στερέωσης, αποκατάστασης και ένταξης νέων χώρων. Έγκριση του προϋπολογισμού της ήδη εγκεκριμένης μελέτης του έργου (2021)
 23. Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου της παλαιάς Αθωνιάδος Ακαδημίας. Έγκριση ως προς το τεχνικό μέρος της μελέτης (2021)
 24. Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου της παλαιάς Αθωνιάδος Ακαδημίας. Έγκριση του προϋπολογισμού της ήδη εγκεκριμένης μελέτης (2022)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Αντωνίου

 1. Άμεσες Εργασίες στο Ι. Κελί (1986)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Νικολάου

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος (2015)

β. Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου

 1. Έγκριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου» (2010)
 2. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου (2010)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίου Τράπεζας, Μαγειρείου και Κωδωνοστασίου Ι. Βατοπεδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου. Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (2012)
 4. Συντήρηση και Αποκατάσταση Δικαιάτου Ι. Σκήτης Αγ. Δημητρίου, Προσθήκη Νέου Κτηρίου Η/Μ Εγκαταστάσεων & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (2015)

* Ιερά Καλύβη Εισοδίων της Θεοτόκου

 1. Στερέωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καλύβης (2012)
 2. Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου. Έγκριση της επικαιροποίησης του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου (2021)
 3. Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Καλύβης. Έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (2022)

Ιερό Kελί Αγίου Νικολάου, Καρυές

 1. Επείγουσες Εργασίες (1986)
 2. Επείγουσες Εργασίες – B΄ Φάση (1988)
 3. Συντήρηση και Αποκατάσταση του Ι. Κελιού (2014)

* Ιερό Κελί Αγίων Αναργύρων, Κολιτσού

 1. Επείγουσες Στερεωτικές Εργασίες (1984)
 2. Xoρήγηση Υλικών (1991)
 3. Επισκευή Στέγης Ι. Κελιού (1994)
 4. Επισκευή Ι. Κελιού (1996)

* Ιερό Κελί Τιμίου Προδρόμου, Κολιτσού

 1. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου, Κολιτσού

 1. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί (2001)

* Ιερό Κελί Αγίου Προκοπίου

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1987)
 2. Προμήθεια Σωλήνων μήκους 2 Χιλιομέτρων για
  τις Ανάγκες Ύδρευσης του Ι. Κελιού (1990)
 3. Κατασκευή Δεξαμενής (1991)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί Α΄ Φάση (1992)
 5. Επισκευαστικές Εργασίες στο Ι. Κελί Β΄ Φάση (1993)
 6. Αποκατάσταση Απλωταριάς, Χώρων Υγιεινής και Η-Μ Εγκαταστάσεις στο Ι. Κελί (2004)
 7. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Ολοκλήρωση Εργασιών (2004)
 8. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίου Προκοπίου, Ι. Κελιού. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2009)
 9. Συντήρηση και αποκατάσταση Ναού Αγ. Προκοπίου Ι. Κελλίου Αγ. Προκοπίου Ι.Μ. Βατοπαιδίου. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Αιγυπτάδικα)

 1. Επισκευές στο Ι. Κελί (1988)

* Ιερό Κελί Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μυτιληναίοι)

 1. Ερευνητικές Εργασίες στο Ι. Κελί (1988)
 2. Ανακατασκευή Βορειοανατολικής Πλευράς (1989)
 3. Κατασκευή Στραγγιστικού Δικτύου (1997

* Ιερό Κελί Αναλήψεως του Κυρίου

 1. Επισκευή Tμήματος Στέγης (1988)

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων

 1. Αποκατάσταση Στέγης Ι. Κελιού (1988)

* Ιερό Κελί «Γεννέσιον της Θεοτόκου»

 1. Αποκατάσταση Στέγης Αποθήκης κ.λπ. (1998)

* Ιερό Κελί Αγίου Χαραλάμπους, Καρυές

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2001)
 2. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2002)
 3. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Η/Μ (2002)
 4. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2006)
 5. Συντήρηση – Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Η/Μ (Τροποποιητικός Προϋπολογισμός) (201

* Εξωμοναστηριακό Ιερό Κελί Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Συντήρηση & Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2016)

* Ιερό Κελί Αγίου Τρύφωνα

 1. Ανακαίνιση Ι. Κελιού (2001)

* Ιερό Κελί Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού –Α΄ Φάση (2007)

* Ιερό Κελί Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού – Α΄ Φάση (2011)
 2. Αποκατάσταση Ι. Κελλίου. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Αρτεμίου

 1. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ι. Καθίσματος. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)

Print Friendly, PDF & Email