Γενικά

Είδος Έργων

Είναι έργα αποκατάστασης, συντήρησης, επισκευής, αναστήλωσης, ανακατασκευής, υποδομών αλλά και αναγκαίων νέων κτηρίων.

Χαρακτηριστικά Έργων

Είναι ειδικής φύσης, λόγω των συνθηκών της αθωνικής χερσονήσου. Είναι έργα σεζωντανά μνημεία, που προσδιορίζονται από την ιστορική συνέχεια μνημείου και μοναχισμού, τη βιωματική σχέση ανθρώπου – μνημείου και την αμεσότητα χρήστη – κτίσματος.

Διαδικασία Επιλογής Έργων

Οι είκοσι κυρίαρχες Ιερές Μονές με τα Εξαρτήματά τους (Σκήτες, Καθίσματα, Κελιά, Ησυχαστήρια) προτείνουν εκτέλεση έργων, με κριτήρια τις ανάγκες τους. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους συνηγορεί για την υλοποίησή τους και υποβάλλει  στο Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. σχετικό αίτημα προς έγκριση. Το Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. εγκρίνει τα έργα, συνεκτιμώντας τα επιστημονικοτεχνικά και ιστορικά δεδομένα.

Τρόπος Εκτέλεσης Έργων
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του Κε.Δ.Α.Κ. (Ν.1198/1981), ο τρόπος εκπόνησης των μελετών, έργων ή άλλων συναφών εργασιών στο Άγιον Όρος (απολογιστικά, με εργολαβία ή με αυτεπιστασία από τις ίδιες τις Ιερές Μονές) γίνεται με έγκριση και απόφαση του Δ.Σ. του. Τα τελευταία χρόνια η εκτέλεση των έργων γίνεται κατά κανόνα με αυτεπιστασία από τις ιερές Μονές και με επίβλεψη ή εποπτεία του Κε.Δ.Α.Κ.

Επίβλεψη Έργων Κε.Δ.Α.Κ.

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Κε.Δ.Α.Κ. επιβλέπει όλα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από αυτό και εποπτεύει ορισμένα από τα αυτά που υλοποιούνται από τις Ιερές Μονές, τα οποία επιβλέπονται από ιδιώτες μηχανικούς.

Προγραμματισμός του Κε.Δ.Α.Κ.

Ο Προγραμματισμός του Κε.Δ.Α.Κ. περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες:

 1. Το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα (τρέχουσες εργασίες επισκευών, συντηρήσεων κ.λ.π.). 
 2. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (έργα μείζονος κλίμακας, αναστηλωτικών επεμβάσεων). 
 3. Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα (τεκμηρίωση όλων των στοιχείων του αθωνικού πολιτισμού, καθώς και σύνταξη πλήρους χωροταξικής – οικιστικής μελέτης).

Οι πιστώσεις του Κε.Δ.Α.Κ. προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η χρηματοδότηση δίδεται μέσω του ενδιάμεσου Φορέα που επιβλέπει το Κε.Δ.Α.Κ., δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), καθώς και από τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στατιστικά και Οικονομικά Στοιχεία Έργων

Περισσότερα από 1.500 έργα μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας έχουν πραγματοποιηθεί στην αθωνική χερσόνησο από το 1981 μέχρι το τέλος του 1999.

Συνολική Δαπάνη Έργων Ευθύνης Κε.Δ.Α.Κ. (1981-1999):

 • 0,5 δις – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (1981-1983)
 • 1,5 δις – Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1989-1994)
 • 2,5 δις – Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1995-1999)
 • 1,0 δις – Χ” Διεύθυνση Πολιτιστικής Δράσης Ε.Ε. (1984-1999)
 • 11,0 δις – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / Υ. Μα. –Θ. (1984-1999)
 • 0,5 δις – Λοιπά Προγράμματα (1983-1999)
 • 18,0 δις – Μελέτη – Επίβλεψη
 • 26 δις – Σύνολο Έργου (1981-1999) 

Πρόγραμμα 2000-2006:

 • 45 δις για έργα στο Άγιον Όρος (Γ΄ Κ.Π.Σ.)
Print Friendly, PDF & Email