Ιερά Μονή Γρηγορίου

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Επισκευή Προβλήτας (1983)
 3. Προκαταρκτικές Εργασίες Δαπέδου Τράπεζας (1984)
 4. Εξωτερικό Αποχετευτικό Δίκτυο (1984)
 5. Επισκευή Ξηρολιθοδομών (1984)
 6. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 7. Αντικατάσταση Μολυβδόφυλλων Ι. Παρεκκλησίου
 8. Αγίου Σπυρίδωνα (1984)
 9. Υποστύλωση Βουρδουναριού Αρσανά (1984)
 10. Αποκατάσταση Στέγης Βουρδουναριού (Αρσανά) (1985)
 11. Ανακατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης και Καλντεριμιού Αρσανά (1986)
 12. Ανακατασκευή Εξωστών (1986)
 13. Στεγανοποίηση Ταράτσας, Νάρθηκα Καθολικού. Διάνοιξη Αύλακος κλπ. (1986)
 14.  Ενίσχυση Φέροντος Σκελετού Τριώροφου Κλειστού Εξώστη Βορειοδυτικής Πτέρυγας (1987)
 15. Κατασκευή Ανοιχτού Εξώστη στο Ηγουμενείο (1987)
 16. Ολοκλήρωση Παραλιακού Ξενώνα και Δημιουργία Χώρου Μεταστέγασης Διακονημάτων (1988)
 17. Ολοκλήρωση Παραλιακού Ξενώνα Β΄ Φάση (1988)
  – Κεντρική Θέρμανση Ξενώνα (1988)
 18. Μετατροπή Κτηρίων Αποθήκης Ξυλείας σε Βουρδουναριό, Εργατόσπιτο, Ξυλουργείο (1989)
 19. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ξενώνα (1988)
 20. Αλλαγή Χρήσης Βουρδουναριού σε Τράπεζα Ξενώνα 1990)
 21. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 22. Επανασχεδιασμός Τράπεζας και Βοηθητικών Χώρων
  – Α1 Φάση (1992)
 23. Επανασχεδιασμός Τράπεζας και Βοηθητικών Χώρων
  – Α2 Φάση (1993)
 24. Επανασχεδιασμός Τράπεζας και Βοηθητικών Χώρων – Β΄ Φάση (1993)
 25. Επισκευή Εργατόσπιτου (1993)
 26. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού (1993)
 27. Επανασχεδιασμός Τράπεζας και Βοηθητικών Χώρων – Γ΄ Φάση (1994)
 28. Εργασίες Αναστήλωσης – Συντήρησης Ανατολικής
  Κόρδας (1995)
 29. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 30. Βορειοανατολική Κόρδα Κειμηλιακών και Λοιπών Χώρων – Β1 Φάση (1998)
 31. Συντήρηση των υπ΄ αρ. 1 και 7 Χειρογράφων Κωδίκων (1999)
 32. Βορειοανατολική Κόρδα Κειμηλιακών και Λοιπών Χώρων – Β2 Φάση (1999)
 33. ΒΑ Κόρδα Κειμηλιακών και Λοιπών Χώρων Ι. Μ. Γρηγορίου. Οργάνωση και Εξοπλισμός Εσωτερικών Χώρων (2001)
 34. Προμελέτη – Ανάπλαση του Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου Α) Διευθέτηση Χειμάρρου, Β) Αποκατάσταση Αρσανά (2001)
 35. Επισκευές στο Καθολικό της Ι. Μ. Γρηγορίου (2002)
 36. Οριστική Μελέτη – Ανάπλαση του Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου Α) Διευθέτηση Χειμάρρου, Β) Αποκατάσταση Αρσανά (2002)
 37. Καθαρισμός Ρέματος, Αποκατάσταση Κοίτης, Σταθεροποίηση Πρανών & Κατασκευή Γέφυρας στην Περιοχή «Μύλος», στα όρια των Ι. Μονών Γρηγορίου και Σίμωνος Πέτρας (2002)
 38. Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στην Τοποθεσία «Μύλος» και Δημιουργία Χώρου Αποθήκευσης Ξυλείας της Ι. Μ. Γρηγορίου (2002)
 39. Ανακατασκευή Πεζουλιών στην Περιοχή της Ι. Μονής (2003)
 40. Κατασκευή Βοηθητικού Οικίσκου (Εργατόσπιτο) στους Κήπους του Αγ. Γεωργίου της Ι. Μ. Γρηγορίου (2003)
 41. Αποκατάσταση Στοιχείων Υπαίθριου Χώρου Κυρίας Εισόδου: Αύλειος Χώρος, Λιθόστρωτα, Λίθινοι Αναβαθμοί κ.ά. (2004)
 42. Αποκατάσταση και Στερέωση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Γρηγορίου (2004)
 43. Υβριδικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό και Υδροηλεκτρικό Σύστημα της Ι. Μονής (Προμελέτη) (2005)
 44. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού. Τεχνικό Μέρος (2006)
 45. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού. Προϋπολογισμός (2006)
 46. Πυροπροστασία των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ι. Μονής, Μετά των Περί Αυτής Εξαρτημάτων & Περιβάλλοντος Χώρου (2006)
 47. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης (2006)
 48. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Ζημιών από τις Κατολισθήσεις στην Ι. Μ. Γρηγορίου (2006)
 49. Αποκατάσταση Τμημάτων Εσωτερικών Όψεων, Τοίχων Αντιστήριξης, Πλακοστρώσεων και Λοιπές Εργασίες στην Ι. Μ. Γρηγορίου (2007)
 50. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2007)
 51. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού. Διαχωρισμός σε Φάσεις (2007)
 52. Αποκατάσταση και Στερέωση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Γρηγορίου. Τροποποίηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης – Η/Μ (2008)
 53. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β1 Ψαρόσπιτο (2008)
 54. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β2 Αρσανάς (2008)
 55. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β4 Περιβάλλων Χώρος (2008)
 56. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β5 Προβλήτας (2008)
 57. Αποκατάσταση και Στερέωση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Γρηγορίου. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 58. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Α΄ Φάσης (2009)
 59. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Β΄ Φάσης (2009)
 60. Αποκατάσταση Τμημάτων Εσωτερικών Όψεων, Τοίχων Αντιστήριξης, Πλακοστρώσεων και Λοιπές Εργασίες στην Ι. Μ. Γρηγορίου. Τακτοποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 61. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β1 Ψαρόσπιτο (Η/Μ Εγκαταστάσεις) (2009)
 62. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β1 Ψαρόσπιτο (Η/Μ Εγκαταστάσεις) – Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 63. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β1 Ψαρόσπιτο (Τροποποίηση Προϋπολογισμού – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) (2010)
 64. Αποκατάσταση και Στερέωση Δυτικής Πτέρυγας Ι. Μ. Γρηγορίου (Συγκεντρωτικός Τροποποιητικός Προϋπολογισμός και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) (2010)
 65. Αποκατάσταση Όψεων Καθολικού – Β’ Φάση (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) (2010)
 66. Σταθεροποίηση Κατολίσθησης Ορύγματος στο Νέο Δρόμο προς την Ι. Μ. Γρηγορίου (Περιοχή «Αμπελώνα») (2012)
 67. Σταθεροποίηση Κατολίσθησης Ορύγματος στο Νέο Δρόμο προς την Ι. Μ. Γρηγορίου (Περιοχή «Αμπελώνα»). Περιβαλλοντική Έκθεση (2012)
 68. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β2 Αρσανάς. H/M (2012)
 69. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β2 Αρσανάς. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2012)
 70. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β5 Προβλήτας 1. Τροποποιητικός Τελικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2012)
 71. Αποκατάσταση Κατολίσθησης και Μέτρα Προστασίας Έναντι Μελλοντικών Κατολισθήσεων και Καταπτώσεων Βράχων στο Απότομο Πρανές της Λιθόστρωτο της Οδού προς την Είσοδο της Ι. Μονής (2012)
 72. Αποκατάσταση Κατολίσθησης και Μέτρα Προστασίας Έναντι Μελλοντικών Κατολισθήσεων και Καταπτώσεων Βράχων στο Απότομο Πρανές της Λιθόστρωτο της Οδού προς την Είσοδο της Ι. Μονής. Περιβαλλοντική Έκθεση (2012)
 73. Έγκριση Διαχωριστικού Προϋπολογισμού του Έργου «Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β4 Περιβάλλων Χώρος» (2012)
 74. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β2 Αρσανάς. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2017)
 75. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Β΄ Φάση: Αποκατάσταση Αρσανά, Παρακείμενων Κτισμάτων, Τοίχων Αντιστήριξης Πρανών, Λιθόστρωτων και Λοιπών Εγκαταστάσεων – Β2 Αρσανάς.  Διαχωρισμός σε Φάσεις (2017)
 76. Αποκατάσταση Κατολίσθησης και Μέτρα Προστασίας Έναντι Μελλοντικών Κατολισθήσεων και Καταπτώσεων Βράχων στο Απότομο Πρανές της Λιθόστρωτο της Οδού προς την Είσοδο της Ι. Μονής. Πρώτος Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2017)
 77. Διευθέτηση Χειμάρρου Χρέντελη (2017)
 78. Κατασκευή Εργαστηρίου – Αγιογραφείου Άνωθεν Νέου Κλιμακοστασίου / Βοηθητικών Χώρων της Μεσαίας Πτέρυγας της Ι. Μ. Γρηγορίου (2017)
 79. Αλλαγή Στέγης ΒΔ Τμήματος της Πτέρυγα του 2ου Ορόφου ς του Αρχονταρικίου και Διαρρύθμιση του Εσωτερικού Χώρου Αυτού (2017)
 80. Ανάπλαση Ευρύτερου Περιβάλλοντος Παράλιου Χώρου Ι. Μ. Γρηγορίου – Α΄ Φάση: Διευθέτηση Χειμάρρου και Δημιουργία Νέων Βοηθητικών Χώρων (Κτήριο Κ2) (2017)
 81. Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης και Λοιπών Χρήσεων στην Τοποθεσία Αγνάντι – Ανάπτυξη Δικτύου Πυροσβέσεως στην Δασώδη Περιοχή Πέριξ της Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου» (2019)
 82. Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου δασοκτήματος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Έγκριση μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2020)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Εργασίες Ανακαίνισης Βοηθητικών Χώρων Αντιπροσωπείου (Καρυές) (1993)
 2. Στερέωση και Επισκευή Αντιπροσωπείου. Β΄ Φάση: Κτηριακό Συγκρότημα & Περιβάλλων Χώρος. Τροποποίηση Μελέτης και Προϋπολογισμού. Αρχική Απόφαση (2005)
 3. Στερέωση και Επισκευή Αντιπροσωπείου. Γ1 Φάση: Άμεσες Σωστικές Επεμβάσεις στο Παλιό Εργατόσπιτο. (2001)
 4. Στερέωση και Επισκευή Αντιπροσωπείου Τροποποίηση Νότιας Όψης (2008)

* Ιερό Kελί Αγίων Πάντων – Αγίου Φιλοθέου, Καρυές

 1. Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης του Ι. Κελιού (1993)
 2. Επισκευές και Προσθήκες για την Αναβάθμιση
  του Κελιού – Α΄ Φάση (1994)
 3. Επισκευές και Προσθήκες για την Αναβάθμιση
  του Κελιού – Β΄ Φάση (1995)
 4. Κεντρική Θέρμανση Ι. Κελιού (2012)

* Ιερό Kελί Αγίου Νικολάου (Κομμένων), Καρυές

 1. Επισκευές και Προσθήκες στο Ι. Κελί και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Αρχιτεκτονικά – Η/Μ) (2009)
 2. Επισκευές και Προσθήκες στο Ι. Κελί και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Οικονομικά Τεύχη) (2009)
 3. Επισκευές και Προσθήκες στο Ι. Κελί και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου (Έγκριση Περιβαλλοντικής Μελέτης) (2010)

* Ιερό Kελί Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

 1. Αποκατάσταση και Ανάπλαση Ι. Κελιού. Ανακατασκευή Ι. Ναού και Προσθήκη Τράπεζας – Αρχονταρικίου (2015)

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα Αθωνιτών Πατέρων (Παναγίας)

 1. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Τοίχου Αντιστήριξης στο Ι. Κάθισμα. Αντιπλημμυρική Προστασία Υποδομών Αγίου Όρους (2001)
 2. Αποκατάσταση και Ανάπλαση Ι. Καθίσματος (2004)

Print Friendly, PDF & Email