Ιερά Μονή Καρακάλλου

 1. Επανέκθεση Κειμηλίων Σκευοφυλακίου (1982)
 2. Στερέωση Κωδωνοστασίου (1982)
 3. Αποκατάσταση Κλειστού Εξώστη (1983)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 5. Εργασίες Αποκατάστασης Αποχετευτικού Αγωγού (1983)
 6. Επισκευή Πεσσών Αποθήκης Αρσανά (1984)
 7. Επισκευή Προβλήτας (Αρσανά) (1984)
 8. Επισκευή Στέγης Βορειοδυτικής Κόρδας (1984)
 9. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 -1985)
 10. Αποκατάσταση Απλωταριάς Βόρειας Όψης (1985)
 11. Αποκατάσταση Στέγης Βορειοδυτικής Γωνίας (1986)
 12. Πρόσθετες Εργασίες Στέγης Βορειοδυτικής Γωνίας (1986)
 13. Αποπεράτωση Τοιχίου Αντιστήριξης Κοιμητηρίου (1986)
 14. Αποκατάσταση στέγης παρεκκλησίου Αγίου Γεδεών (1987)
 15. Αποπεράτωση εργασιών Βορειοδυτικής Γωνίας (1987)
 16. Καθαρισμός και Διευθέτηση Χώρου Βιβλιοθήκης (1988)
 17. Άμεσος καθαρισμός και στερέωση Καμμένης Πτέρυγας (1988)
 18. Κατασκευή Προστατευτικού Τοίχου στον Αρσανά (1988)
 19. Μέτρα για την Προστασία Χειρογράφων και Κειμηλίων (1988)
 20. Προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνου (989)
 21. Ανακατασκευή της Καμμένης πτέρυγας – Α΄ Φάση (1990)
 22. Αποκατάσταση Καμμένης Πτέρυγας (κουφώματα) (1991)
 23. Επισκευή Καμμένης Βορειοανατολικής Κόρδας – Β1 Φάση (1992)
 24. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού (1992)
 25. Συμπλήρωση Ηλεκτροδοτικού Δικτύου (1992)
 26. Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση Βορειοδυτικής Κόρδας – Α΄ Φάση (1993)
 27. Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση Βορειοδυτικής Κόρδας – Β΄ Φάση (1993)
 28. Κεντρική Θέρμανση Ανατολικής Κόρδας (1993)
 29. Επισκευή Καμμένης Βορειοανατολικής Κόρδας – Β2 Φάση (1993)
 30. Κεντρική Θέρμανση Βόρειας Κόρδας (1996)
 31. Κεντρική Θέρμανση Νότιας Κόρδας (1996)
 32. Αποκατάσταση Φθορών Προκυμαίας Λιμανιού (1996)
 33. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 34. Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης Ανάντη (αναλημματικών) (1997)
 35. Συντήρηση – Επισκευή – Αποκατάσταση της Βορειοανατολικής Πτέρυγας – Ε΄ Φάση (1997)
 36. Αποκατάσταση Πύργου – Α1 Φάση (1998)
 37. Συντήρηση – Επισκευή – Αποκατάσταση της Βορειοανατολικής Πτέρυγας – ΣΤ΄ Φάση (1998)
 38. Αποκατάσταση Πύργου – Α2 Φάση (1999)
 39. Αποκατάσταση Στέγης Νότιας Κόρδας (1999)
 40. Συντήρηση Ξυλόγλυπτου Τέμπλου (1999)
 41. Επισκευή – Αποκατάσταση Καθίσματος και Κοιμητηριακού Ναού (2001)
 42. Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων. Τροποποιητική Μελέτη (2001)
 43. Αποκατάσταση Στέγης Τμήματος Ν. Κόρδας. Τροποποιητική Μελέτη. (2001)
 44. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Β΄ (2001)
 45. Άμεσες Σωστικές Εργασίες στον Οχυρό Πύργο Αρσανά (2001)
 46. Στεγάνωση και Προστασία Θεμελίωσης Καθολικού (2002)
 47. Στεγάνωση και Προστασία Θεμελίωσης Καθολικού. Διάθεση Πίστωσης (2002)
 48. Συντήρηση και Αποκατάσταση Εξωτερικής Μαρμάρινης Κρήνης (2003)
 49. Επισκευή – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου – Σκευοφυλακίου – Καθολικού (2003)
 50. Επισκευή – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου – Σκευοφυλακίου – Καθολικού. Ανάκληση Πίστωσης (2003)
 51. Επισκευή – Αποκατάσταση Καθίσματος και Κοιμητηριακού Ναού (2004)
 52. Στεγάνωση και Προστασία Θεμελίωσης Καθολικού. Έγκριση Τροποποιητικού – Τακτοποιητικού Προϋπολογισμού και Ανάκληση πίστωσης (2004)
 53. Συντήρηση και Αποκατάσταση Εξωτερικής Μαρμάρινης Κρήνης. Ανάκληση Πίστωσης (2004)
 54. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Β΄. Εγκατάσταση Θέρμανσης (2004)
 55. Επισκευή – Αποκατάσταση Καθίσματος και Κοιμητηριακού Ναού. Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2005)
 56. Συντήρηση Αποκατάσταση ΝΑ Πτέρυγας – Τεχνικά (2005)
 57. Συντήρηση Αποκατάσταση ΝΑ Πτέρυγας – Οικονομικά (2005)
 58. Αποκατάσταση – Αναδιάρθρωση με Κατασκευή Βοηθητικών Χώρων της ΝΔ Πτέρυγας – Αρχιτεκτονική Μελέτη (2005)
 59. Αποκατάσταση – Αναδιάρθρωση με Κατασκευή Βοηθητικών Χώρων της ΝΔ Πτέρυγας – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2006)
 60. Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Γ΄ Κατηγορίας «Άγιος Στέφανος – Πηγές» (2006)
 61. Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Μήκους 5 + 300 χλμ (2006)
 62. Μελέτη Βελτίωσης Υποβαθμισμένων Δασών (2006)
 63. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δάσους (2006)
 64. Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Μήκους 5 + 300 χλμ. Τροποποίηση Μελέτης (2007)
 65. Εργασίες Συμπλήρωσης Πυροπροστασίας (2009)
 66. Επισκευή – Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Α΄ – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 67. Άμεσα Μέτρα Υποστήλωσης Πύργου Εισόδου (2015)
 68. Δημιουργία Ανοίγματος και Κατασκευή Βοηθητικού Χώρου Παρά τω Καθολικώ (2015)
 69. Αντιμετώπιση Επικινδυνότητας Κατάρρευσης Πύργου Εισόδου (2016)
 70. Αποκατάσταση ΝΑ Τμήματος Α΄ και Β΄ Υπογείου και Μετασκευή του σε Χώρο Προβολής και Φύλαξης Κειμηλίων (2017)
 71. Διευθέτηση Χειμάρρων στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι.Μ. Καρακάλλου. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 72. Διευθέτηση Χειμάρρων στον Περιβάλλοντα Χώρο της Ι.Μ. Καρακάλλου. Επικαιροποίηση Προϋπολογισμού (2018)
 73. Διευθέτηση χειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο της Ι.Μ. Καρακάλλου. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου (2022)
 74. Διευθέτηση χειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο της Ι.Μ. Καρακάλλου. Τροποποίηση της μελέτης του έργου (2022)
 75. Αποκατάσταση ΝΑ τμήματος Α΄ και Β΄ υπογείου Ι. Μ. Καρακάλλου και μετασκευή του σε χώρο προβολής και φύλαξης κειμηλίων.  Έγκριση της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης (2022)

 

Παλιό Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Επείγουσες εργασίες στο Αντιπροσωπείο (Καρυές) (1993)
 2. Άμεσα μέτρα στο Καρακαλλινό Αντιπροσωπείο (1993)
 3. Ανακατασκευή Συντήρηση Κτιρίων Αντιπροσωπείου (Καρυές) (1994)
 4. Ανακαίνιση – Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου
  (Καρυές) (1996)
 5. Αποκατάσταση Προκτισμάτων του Αντιπροσωπείου –Οικοδομικά και Η/Μ (2010)

 Ιερό Kελί Γεννήσεως της Θεοτόκου (Γαλατσάνων), Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες στο Κελί (1986)
 2. Επισκευή – Αποκατάσταση Στέγης Ι. Κελιού (2003)

* Ιερό Κελί Αγίας Παρασκευής

 1. Μικροεπισκευές Στέγης (1986)
 2. Συντήρηση Παρεκκλησίου – Α΄ Φάση (1986)
 3. Επισκευή – Συντήρηση Κελιού (2013

* Ιερό Κελί Τιμίου Σταυρού

 1. Κατασκευή Χώρων Υγιεινής – A΄ Φάση (1995)
 2. Επείγουσες Εργασίες στο Κελί (1997)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κελί (1999)

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου

 1. Επισκευή Στέγης και Χώρων Υγιεινής (1996)
 2. Επισκευή Στέγης και Χώρων Υγιεινής – Α΄ Φάση (2004)

* Ιερό Κελί Αγίων Τριών Ιεραρχών

 1. Αποκατάσταση Επιχρισμάτων Κελιού (1997)
 2. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υγρασίας στο Παρεκκλήσι του Κελιού (2002)

* Ιερό Κελί Αγίων Πάντων

 1. Αποκατάσταση Κελιού (1999)
 2. Εργασίες Αποκατάστασης Κελιού (2012)

Print Friendly, PDF & Email