Ιερά Μονή Ζωγράφου

 1. Συντήρηση της Κεραμοσκεπής Βορειοδυτικής
  Κόρδας (1986)
 2. Αντικατάσταση Λαμαρινοσκεπής Μύλου
  του Αρσανά (1987)
 3. Αποκατάσταση Στεγών Κελιών – Ναού – Αποθηκών στον Αρσανά – Α΄ Φάση (1991)
 4. Ανακατασκευή Καμμένης Νότιας Κόρδας (1992)
 5. Αποκατάσταση Στεγών Κελιών – Ναού – Αποθηκών στον Αρσανά – Α΄ Φάση (1996-1997)
 6. Αποκατάσταση Τμήματος Δυτικής Πτέρυγας (1996)
 7. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 8. Αποκατάσταση Τράπεζας και Μαγειρείου (1997)
 9. Αποκατάσταση Τελωνείου (1997)
 10. Αποκατάσταση Αρσανά – Β΄ Φάση – Επισκευή Όψεων και Στερεωτικές Εργασίες στον Πύργο (1997)
 11. Αποκατάσταση Αρσανά – Β΄ Φάση – Επισκευή Όψεων και Στερεωτικές Εργασίες στον Πύργο (1999)
 12. Αποκατάσταση Αρσανά – Β΄ Φάση – Επισκευή Όψεων και Στερεωτικές Εργασίες στον Πύργο. 2η Τροποποίηση (2000)
 13. Αποκατάσταση Πρανούς Οδού Σύνδεσης Ι. Μ. Ζωγράφου με Αρσανά (Αντιπλ. Προστ. Υποδομών Α.Ο.) (2001)
 14. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Θαλάσσιας Επικοινωνίας στον Αρσανά της Ι. Μ. Ζωγράφου (2001)
 15. Αποκατάσταση – Ανακατασκευή Εργαστηρίου Παρασκευής Άρτου (2001)
 16. Άμεσα Μέτρα Αποκατάστασης Θαλάσσιας Επικοινωνίας στον Αρσανά της Ι. Μ. Ζωγράφου. Διάθεση Πίστωσης (2002)
 17. Επισκευαστικές Εργασίες στο Εργατόσπιτο του Αρσανά της Ι. Μονής Ζωγράφου (2002)
 18. Διαμόρφωση Τμήματος Ισογείου σε Χώρο Υποδοχής (Αρχονταρίκι) (2002)
 19. Μετατροπή Βουρδουναριού σε Χώρο Γεννητριών και Κατασκευή Χώρων Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων (2003)
 20. Διαμόρφωση Τμήματος Ισογείου σε Χώρο Υποδοχής (Αρχονταρίκι). Τροποποιητικός – Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2003)
 21. Επισκευαστικές Εργασίες στο Εργατόσπιτο του Αρσανά. Η/Μ (2005)
 22. Μετατροπή Βουρδουναριού σε Χώρο Γεννητριών και Κατασκευή Χώρων Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων. Τροποποιητική Μελέτη και Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2005)
 23. Επισκευαστικές Εργασίες στο Εργατόσπιτο του Αρσανά (2006)
 24. Κατασκευή Εσωτερικού – Εξωτερικού Δικτύου και Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Τεχνικό Μέρος (2006)
 25. Κατασκευή Εσωτερικού – Εξωτερικού Δικτύου και Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Οικονομικά Τεύχη (2006)
 26. Επισκευαστικές Εργασίες στον ΒΑ Πύργο – Χώρων Υγιεινής (2006)
 27. Κατασκευή Έργων Αντιπυρικής Προστασίας του Μοναστηριακού Δασοκτήματος (Υδατοδεξαμενή & Αγωγοί Μεταφοράς Ύδατος). Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2006)
 28. Κατασκευή Έργων Αντιπυρικής Προστασίας του Μοναστηριακού Δασοκτήματος (Υδατοδεξαμενή 100 κ.μ. & Αγωγοί Μεταφοράς Νερού) της Ι. Μ. Ζωγράφου (2007)
 29. Αντικεραυνική Προστασία Ι. Μ. Ζωγράφου (2007)
 30. Κατασκευή Εσωτερικού – Εξωτερικού Δικτύου και Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Τροποποίηση Μελέτης (2007)
 31. Αποκατάσταση Τμήματος της Στέγης στη ΒΑ Γωνία της Β. Κόρδας (2008)
 32. Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού στις Λιθοδομές του Μοναστηριακού Συγκροτήματος (2008)
 33. Κατασκευή Εσωτερικού – Εξωτερικού Δικτύου και Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 34. Αποκατάσταση Πύργου Καμπαναριού (Τμήμα Ανατολικής Πτέρυγας) (2009)
 35. Αποκατάσταση – Μετασκευή Παλαιού Κτίσματος Νοσοκομείου σε Ξενώνα (2009)
 36. Αποκατάσταση – Μετασκευή Παλαιού Κτίσματος Νοσοκομείου σε Ξενώνα. Έγκριση Οικονομικών Τευχών (2009)
 37. Αποκατάσταση – Μετασκευή Παλαιού Κτίσματος Νοσοκομείου σε Ξενώνα. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2010)
 38. Αποκατάσταση – Ενίσχυση Νότιας Πτέρυγας. Στατική Μελέτη Εφαρμογής (2010)
 39. Επισκευαστικές Εργασίες στον ΒΑ Πύργο – Χώρων Υγιεινής (2010)
 40. Επισκευαστικές Εργασίες στον ΒΑ Πύργο – Χώρων Υγιεινής. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2011)
 41. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Στέγης Ανατολικής Πτέρυγας (2012)
 42. Αντιπλημμυρική Προστασία Περιοχής Αρσανά Ι. Μ. Ζωγράφου – Ρέμα Βαγενοκαμάρας. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 43. Έγκριση της Μελέτης «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας Ι.Μ. Ζωγράφου» (2019)
 44. Έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών τευχών της ήδη εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι.Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ΄» (2021)

Παλιό Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Αποψίλωση της Περιοχής γύρω από το Παλιό Κονάκι της Μονής (1990)
 2. Αποκατάσταση Ζημιών στο Παλιό Κονάκι της Μονής (1996)

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Αντιπροσωπείου, για Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης (2001)
 2. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου για τη Στέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρυών -Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντιπροσωπείου (2001)
 3. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Αντιπροσωπείου, για Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου (2003)
 4. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου για τη Στέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καρυών -Η/Μ Εγκαταστάσεις Αντιπροσωπείου (2003)
 5. Τροποποιητική Μελέτη Αποκατάστασης Εργατόσπιτου Αντιπροσωπείου, για Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2003)
 6. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου Αντιπροσωπείου, για Εγκατάσταση Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Αναβάθμιση Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής (2006)

Print Friendly, PDF & Email