Ιερά Μονή Φιλοθέου

 1. Κατασκευή Βιβλιοθήκης (1981)
 2. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 3. Επισκευή Στέγης Συνοδικού (1984)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 5. Επανατοποθέτηση Σχιστόπλακας Τμήματος Ανατολικής Κόρδας (1984)
 6. Υδροδότηση Περιοχής Μυλοποτάμου (1985)
 7. Εργασίες Συντήρησης Κοιμητηρίου (1986)
 8. Επισκευή Φούρνου και Προμήθεια Φίλτρων Νερού (1986)
 9. Επισκευή Στεγών Ανατολικής και Νότιας Πτέρυγας (1987)
 10. Ανέγερση Κτιρίου κατ΄ επέκταση της Νότιας και Δυτικής Πτέρυγας (1988)
 11. Επισκευή Στέγης Αρχονταρικίου (1988)
 12. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1989)
 13. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πρόσθετου Αλεξικέραυνου (1989)
 14. Ανέγερση Κτιρίου Στέγασης Μαγειρείου, Γηροκομείου, Νοσοκομείου, Αρχονταρικίου (1990)
 15. Μετασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου στη Βόρεια Κόρδα – Α΄ Φάση (1992)
 16. Μετασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου στη Βόρεια Κόρδα – Β΄ Φάση (1993)
 17. Κατασκευή Κιγκλιδωμάτων στο Αντιπροσωπείο (1993)
 18. Μετασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου στη Βόρεια Κόρδα –  Γ Φάση (1993)
 19. Μετασκευή Κτιρίου Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου στη Βόρεια Κόρδα – Δ΄ Φάση (1994)
 20. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 21. Αποκατάσταση Διαδρόμων (1997)
 22. Μερική Ανακατασκευή Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυροπροστασίας (1999)
 23. Μερική Ανακατασκευή Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Πυροπροστασίας Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Μ. Φιλοθέου (2002)
 24. Διαμόρφωση Χώρου για Προληπτική Προστασία Λειτουργικών Σκευών της Ι. Μ. Φιλοθέου (2001)
 25. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτίσματος Κήπου του Παρεκκλησίου του Αγίου Τρύφωνος της Ι. Μ. Φιλοθέου (2001)
 26. Επισκευή – Αποκατάσταση Κτίσματος Νεραντζώνα της Ι. Μ. Φιλοθέου (2001)
 27. Αποκατάσταση Βλαβών από Υγρασία του Καθολικού της Ι. Μ. Φιλοθέου (2002)
 28. Μερική Ανακατασκευή Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Πυροπροστασίας Κτηριακού Συγκροτήματος της Ι. Μ. Φιλοθέου (2002)
 29. Επισκευή – Αποκατάσταση Βουρδουναριού (2003)
 30. Επισκευή και Αποκατάσταση Νερόμυλου (2004)
 31. Επισκευή και Αποκατάσταση Νερόμυλου. Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 32. Επισκευή – Αποκατάσταση Βουρδουναριού. Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 33. Επισκευή – Αποκατάσταση Βουρδουναριού. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)
 34. Επισκευή και Αποκατάσταση Νερόμυλου. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών και Μελέτης (2006)
 35. Επισκευή – Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Αγίων Πάντων (2005)
 36. Επισκευή – Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Αγίων Πάντων. Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)
 37. Επισκευή – Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Αγίων Πάντων. Τροποποίηση Μελέτης (2006)
 38. Επισκευή – Αποκατάσταση Αρσανά Ι. Μ. Φιλοθέου (2007)
 39. Επισκευή – Αποκατάσταση Κοιμητηριακού Ναού Αγίων Πάντων. Τροποποίηση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2007)
 40. Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου Συνολικού Μήκους 9+026 χλμ. (2006)
 41. Εργασίες στο Εργατόσπιτο του Ξυλουργείου (2006)
 42. Μελέτη Βελτίωσης Υποβαθμισμένων Δασών (2006)
 43. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δάσους (2006)
 44. Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου Ι. Μ. Φιλοθέου (Τεχνικό Μέρος) (2008)
 45. Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Λαδαριού Ι. Μ. Φιλοθέου (Τεχνικό Μέρος) (2008)
 46. Συντήρηση – Ανακατασκευή Κτηρίου Αρχονταρικίου – Πλυντήριο Μαγειρείου (Λάντζας) Ι. Μ. Φιλοθέου – Αρχιτεκτονικά (2008)
 47. Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Συνοδικού Ι. Μ. Φιλοθέου – Αρχιτεκτονική Μελέτη (2008)
 48. Συντήρηση και Επισκευές στο Κτήριο Τράπεζας – Αρχονταρικίου Ι. Μ. Φιλοθέου. Έγκριση ως προς το Τεχνικό Μέρος (2008)
 49. Συντήρηση – Ανακατασκευή Κτηρίου Αρχονταρικίου – Πλυντήριο Μαγειρείου (Λάντζας) Ι. Μ. Φιλοθέου – Στατική Μελέτη (2009)
 50. Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Συνοδικού Ι. Μ. Φιλοθέου – Στατική Μελέτη (2009)
 51. Έγκριση Οικονομικών Τευχών Σύμφωνα με το Ισχύον Τιμολόγιο και την 59/09 Απόφαση του Κε.Δ.Α.Κ. και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση  Χώρου Λαδαριού Ι. Μ. Φιλοθέου» (2010)
 52. Έγκριση Οικονομικών Τευχών Σύμφωνα με το Ισχύον Τιμολόγιο και την 59/09 Απόφαση του Κε.Δ.Α.Κ. και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή Κτηρίου Αρχονταρικίου – Πλυντήριο Μαγειρείου (Λάντζας) Ι. Μ. Φιλοθέου» (2010)
 53. Έγκριση Οικονομικών Τευχών Σύμφωνα με το Ισχύον Τιμολόγιο και την 59/09 Απόφαση του Κε.Δ.Α.Κ. και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Μαγειρείου – Νοσοκομείου Ι. Μ. Φιλοθέου» (2010)
 54. Έγκριση Οικονομικών Τευχών Σύμφωνα με το Ισχύον Τιμολόγιο και την 59/09 Απόφαση του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της Εγκεκριμένης Μελέτης «Συντήρηση και Ανακαίνιση Κτηρίου Συνοδικού Ιεράς Μονής Φιλοθέου» (2010)
 55. Ηλεκτρομηχανολογικά Δυτικής Πτέρυγας (2010)
 56. Έγκριση Οικονομικών Τευχών Σύμφωνα με το Ισχύον Τιμολόγιο και την 59/09 Αποφ. του Δ.Σ. του Κε.Δ.Α.Κ. και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της Εγκεκριμένης Μελέτης του Έργου «Συντήρηση και Επισκευές στο Κτήριο Τράπεζας – Αρχονταρικίου Ι. Μ. Φιλοθέου» ( 2010)
 57. Συντήρηση – Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας. Α΄ Φάση Κατασκευής: Επείγουσες Αναστηλωτικές – Στερεωτικές Εργασίες με Αποκατάσταση Κελύφους – Προέγκριση (2017)
 58. Συντήρηση – Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας. Έγκριση της Μελέτης του Έργου (2019)
 59. Έγκριση της μελέτης «Κατασκευή νέου κτηρίου κελλίων εις το κενόν της ΝΑ γωνίας της Ι.Μ. Φιλοθέου» (2020)
 60. Συντήρηση – Αποκατάσταση Νότιας Πτέρυγας. Τροποποίηση Μελέτης του Έργου (2020)
 61. Συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση της Β.Α. Πτέρυγας της Ι.Μ. Φιλοθέου. Έγκριση της μελέτης του έργου ως προς το τεχνικό μέρος (2021)
 62. Συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση της Β.Α. Πτέρυγας της Ι.Μ. Φιλοθέου. Έγκριση των οικονομικών τευχών της ήδη εγκεκριμένης μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 63. Επισκευή-Αποκατάσταση Αρσανά Ι.Μ. Φιλοθέου. Έγκριση της τροποποίησης της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 64. Αξιοποίηση υδάτινων πόρων Ι. Μ. Φιλοθέου με υποδομές αντιπυρικής προστασίας δασοκτήματος. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2022)
 65. Επισκευή-Αποκατάσταση Αρσανά Ι.Μ. Φιλοθέου. Έγκριση, ως προς το τεχνικό μέρος, της τροποποίησης της μελέτης και επικαιροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (2023)

 

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Στεγάνωση Αντιπροσωπείου (1984)

* Ιερό Kελί Αγίας Τριάδος

 1. Ενίσχυση Τοιχοποιίας του Κελιού (1988)
 2. Επισκευή Στέγης Κελιού (1993)
 3. Αποκατάσταση Κελιού

* Ιερό Κελί Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

 1. Ανακατασκευή Στέγης (1990)
 2. Εσωτερικές Επισκευές στο Ναό – Α΄ Φάση (1992)
 3. Επισκευαστικές Εργασίες στο Κελί (1996)
 4. Επισκευαστικές Εργασίες (Χώροι Υγιεινής) (1998)
 5. Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής στο Εργατόσπιτο – Λαδαριό του Ι. Κελιού (2004)

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου

 1. Αντικατάσταση Επικάλυψης Στέγης και Μικροεπισκευές Κελιού (1996)

* Ιερό Κελί Αγίου Δημητρίου

 1. Αποκατάσταση Βορείου Τμήματος Ι. Κελιού (2003)
 2. Αποκατάσταση Βορείου Τμήματος Ι. Κελιού. Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2003)
 3. Αποκατάσταση Βορείου Τμήματος Ι. Κελιού. Β΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2005)

* Ιερό Κελί Γενεσίου της Θεοτόκου

 1. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2004)
 2. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Α΄ Τροποποιητικός Προϋπολογισμός (2006)
 3. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού. Διόρθωση Οικονομικών Τευχών (2006)

* Ιερό Κελί Προφήτου Ηλιού

 1. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Κελιού (Η/Μ Εγκαταστάσεις) (2008)

Print Friendly, PDF & Email