Ιερά Μονή Xιλανδαρίου

 1. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1983 – 1984)
 2. Επισκευή Ξύλινου Πατώματος (1984)
 3. Επισκευή Απλωταριάς και Σκάλας (1984)
 4. Αντιμετώπιση Αναγκών Χειμώνα (1984 – 1985)
 5. Στεγανοποίηση Μουσείου (1986)
 6. Προσωρινή Στεγάνωση Βορειοδυτικής Κόρδας 1986)
 7. Επείγουσες Επισκευές Στεγών (1986)
 8. Επισκευή Πλακοσκεπούς Τράπεζας 1987)
 9. Αποκατάσταση Νότιας Κόρδας – Α’ Φάση: Κάλυψη Στέγης (1988)
 10. Αποκατάσταση Εξωστών και Στερεωτικές Εργασίες
  Νότιας Κόρδας (1988)
 11. Προμήθεια και Εγκατάσταση Αλεξικέραυνου (1990)
 12. Επανάχρηση Νότιας Κόρδας (1995)
 13. Επανάχρηση Νότιας Κόρδας (1995)
 14. Εργασίες Επισκευής Αποχετεύσεων και Χώρων Υγιεινής στην Νότια & Δυτική Πτέρυγα (1995)
 15. Κεντρική Θέρμανση Καθολικού (1996)
 16. Συντήρηση Κειμηλίων (1996)
 17. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων (1997)
 18. Κεντρική Θέρμανση Τμημάτων (Κελιά Μοναχών, Δοκίμων, Τραπεζαρία) (1997)
 19. Αποκατάσταση Εργατόσπιτου (1997)
 20. Αποκατάσταση Πύργου Αγίου Σάββα (1999)
 21. Αποκατάσταση Αρσανά Ιεράς Μονής ( Αστυνομικό Φυλάκιο) (1999)
 22. Συλλογή Υδάτων και Επισκευή Πηγής Περιόνιτσα (1999)
 23. Επισκευή Προβλήτας στην Γιοβάνιτσα (1999)
 24. Αποκατάσταση του Πύργου του Αγίου Σάββα. Προμελέτη (2001)
 25. Αποκατάσταση Αρσανά (2001)
 26. Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2001)
 27. Αποκατάσταση του Πύργου του Αγίου Σάββα. Τελικός Τακτοποιητικός Προϋπολογισμός (2002)
 28. Θέρμανση, Ψύξη, Αφύγρανση και Σύστημα Προστασίας για τους Χώρους Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου της Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2002)
 29. Πυροπροστασία, Σύστημα Ασφαλείας – Επιτήρηση Κλειστού Κυκλώματος, Φωτισμός Ψυχρός – Ασθενή Ρεύματα, για τους Χώρους Βιβλιοθήκης – Σκευοφυλακίου. Διάθεση Πίστωσης (2003)
 30. Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χορταποθήκης σε Ξενώνα (2004)
 31. Εργασίες Διαμόρφωσης Εργατόσπιτου για Βελτίωση Συνθηκών Διαμονής Εποχικού Κλιμακίου Πυροσβεστών (2004)
 32. Άρση Επικινδυνότητας στις Καμένες Πτέρυγες της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – 1ος Λογαριασμός (2004)
 33. Λήψη Άμεσων Μέτρων Αντιμετώπισης Προβλημάτων στην Ι. Μ. Χιλανδαρίου Μετά την Πρόσφατη Πυρκαγιά – Α΄ Φάση – Έγκριση Προϋπολογισμού & Διάθεση Συμπληρωματικής Πίστωσης (2004)
 34. Απομάκρυνση Υλικών Κατάρρευσης από Λευκό Κονάκι και Κτήριο Δεσποτικών Κελιών (2004)
 35. Στερέωση – Αποκατάσταση Νότιου Τοίχου στο «Λευκό Κονάκι» (2004)
 36. Μελέτη Κατασκευής Ελαφρού Στεγάστρου Κάλυψης Βόρειας Καμμένης Πτέρυγας (2004)
 37. Άρση Επικινδυνότητας στις Καμένες Πτέρυγες της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – Ειδική Στατική Μελέτη Στέγασης Ι. Παρεκκλησίων Αγ. Σάββα & Αγ. Δημητρίου (2004)
 38. Επισκευή Στέγης ΒΔ Πτέρυγας (2004)
 39. Αποκατάσταση Πορταρικίου (2005)
 40. Άρση Επικινδυνότητας στις Καμένες Πτέρυγες της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – Κατασκευές στην Κίτρινη Περιοχή – 3ος Λογαριασμός (2005)
 41. Ανακατασκευή – Διαμόρφωση Χορταποθήκης σε Ξενώνα (Οίκημα Βουρδουνάρη) (2006)
 42. Αντιστήριξη και Υγρομονωτική Κάλυψη των Λιθοδομών του Λευκού Κονακίου (2006)
 43. Διαχειριστική Μελέτη Μοναστηριακού Δασοκτήματος για τη Δεκαετία 2006 – 2015 (2006)
 44. Αποκατάσταση Καμμένης Πτέρυγας (1814) της Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2006)
 45. Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη Θέση «Πρώτο Νερό» για την Αντιπυρική Προστασία του Δασοκτήματος της Ι. Μονής. Προμελέτη (2006)
 46. Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη Θέση «Πρώτο Νερό» για την Αντιπυρική Προστασία του Δασοκτήματος της Ι. Μονής. Οριστική Μελέτη (2007)
 47. Αποκατάσταση Καμμένης Πτέρυγας (1821) – Οικοδομικές Εργασίες (2007)
 48. Σωστικές Επεμβάσεις στο Ι. Παρεκκλήσιο Αγ. Νικολάου (1664), Στο Πλαίσιο της Εγκεκριμένης Μελέτης Αποκατάστασης της Καμμένης Β.Δ. Πτέρυγας (1816 – 1821) – Τεχνικό Μέρος (2007)
 49. Αποκατάσταση Ανατολικού Καστρότοιχου (Εναπομείναντος Αμυντικού Περιβόλου), Ι. Μ. Χιλανδαρίου – Β΄ Φάση (2007)
 50. Ανακατασκευή και Επέκταση Προβλήτας Αρσανά, Δημιουργία Αλιευτικού Καταφυγίου και Υπαίθριων Αποθηκευτικών Χώρων (2008)
 51. Αποκατάσταση Ανατολικού Καστρότοιχου (Εναπομείναντος Αμυντικού Περιβόλου), Ι. Μ. Χιλανδαρίου – Β΄ Φάση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού (2009)
 52. Αποκατάσταση Καμμένης Β.Δ. Πτέρυγας (1821) – Η/Μ Εγκαταστάσεις (2009)
 53. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης (2009)
 54. Σωστικές Εργασίες στη Στέγη του Πύργου του Αγίου Γεωργίου (2009)
 55. Μελέτη Αποκατάστασης της Καμμένης Εισόδου και Πτέρυγας Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2012)
 56. Λειτουργία Ελαιοτριβείου και Συσκευαστηρίου Λαδιού. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2014)
 57. Αποκατάσταση της Πτέρυγας «Λευκό Κονάκι». Αρχιτεκτονικά (2014)
 58. Αποκατάσταση της Πτέρυγας «Λευκό Κονάκι». Στατικά (2015)
 59. Διάνοιξη Δασικής Οδού από «Πασά Κονάκι» Ι. Μ. Χιλανδαρίου έως Βαγενοκαμάρα Ι. Μ. Εσφιγμένου (2017)
 60. Αποκατάσταση του Πύργου του Κωδωνοστασίου (2017)
 61. Αποκατάσταση της Τράπεζας της Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2017)
 62. Κατασκευή Δεξαμενής Πυρόσβεσης. Τροποποίηση Μελέτης (2018)
 63. Μελέτη του Συστήματος Θέρμανσης (λεβητοστασίου) της Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Έγκριση Μελέτης και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (2018)
 64. Κατασκευή Προσωρινής – Προκατασκευασμένης Τράπεζας στον Αύλειο Χώρο της Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2018)
 65. Αποκατάσταση της Τράπεζας της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – 1η Φάση: Αποκατάσταση Στέγης (2018)
 66. Αποκατάσταση της Τράπεζας της Ι. Μ. Χιλανδαρίου – 2η Φάση (2019)
 67. Κατασκευή νέου οινοποιείου Ι.Μ. Χιλανδαρίου. Έγκριση της μελέτης και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 68. Κατασκευή νέου οινοποιείου Ι.Μ. Χιλανδαρίου. Έγκριση οικονομικών τευχών της ήδη εγκεκριμένης μελέτης του έργου (2021)
 69. Μελέτη Αποκατάστασης των καμένων πτερύγων της Ι.Μ. Χιλανδαρίου Αγίου Όρους, Ηγουμενείου και Δοχείου. Έγκριση της μελέτης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (2021)
 70. Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών θεμελίωσης της Ιεράς Μονής. Χιλανδαρίου – μέτρα ανάσχεσης παρατηρούμενων καθιζήσεων. Έγκριση της μελέτης του έργου (2023)

 

Αντιπροσωπείο (Κονάκι) της Ιεράς Μονής στις Καρυές

 1. Εργασίες Στεγάνωσης στο Κονάκι Καρυών (Αντιπροσωπείο) (1994)
 2. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου Καρυών (2002)
 3. Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου Καρυών – Συμπληρωματική Πίστωση (2003)

 Ιερό Kελί Γεννήσεως της Θεοτόκου, Καρυές

 1. Στερεωτικές Εργασίες στον Ιερό Ναό (1984)

 

* Ιερό Κελί Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες – Α΄ Φάση (1986)

 

* Ιερό Κελί Γεννήσεως Τιμίου Προδρόμου, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες – Α΄ Φάση (1986)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Σάββα, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες – Α΄ Φάση (1986)
 2. Αποκατάσταση Τμήματος Στέγης Κελιού (1989)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Σάββα (Τυπικαριό), Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)
 2. Αποκατάσταση του Τυπικαριού (2001)

 

* Ιερό Κελί Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Πατερίτσα)

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2003)

 

* Ιερό Κελί «Γενέθλιον της Θεοτόκου» (Φλασκά), Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)
 2. Επισκευή Στέγης (1989)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Γεωργίου, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1985)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου του Μπουραζέρη, Καρυές

 1. Άμεσες Εργασίες (1986)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου, Καρυές

 1. Επισκευή Ι. Κελιού (1984)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου (Μπαρμπερά)

 1. Επισκευή Κατασκευή Ανοικτών – Κλειστών Εξωστών
  & Περιμετρικής Λιθοδομής (1996)
 2. Ανακατασκευή Στέγης – Αποκατάσταση Όψεων Ι. Κελιού (2003)

 

* Ιερό Κελί Αγίου Νικολάου Βραχνιώτη, Καρυές

 1. Επισκευή – Αποκατάσταση Ι. Παρεκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ι. Κελιού (1998)
 2. Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Χώρου Ι. Παρεκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ι. Κελιού (2001)
 3. Αποκατάσταση Μανδρότοιχου Ι. Κελιού (2003)

* Ιερό Κελί Γεννήσεως της Θεοτόκου (Μαρουδά)

 1. Αποκατάσταση Απλωταριάς (1996)
 2. Διευθέτηση Λειτουργικών Αναγκών στο Ι. Κελί (2002)

 

* Ιερό Κελί Αγίων Αρχαγγέλων, Καρυές

 1. Αποκατάσταση Ι. Κελιού (2003)
 2. Αποκατάσταση Ξενώνα Ι. Κελιού (2004)
 3. Αναμόρφωση Βοηθητικού Κτίσματος στο Ι. Κελί (2015)
 4. Αναμόρφωση Βοηθητικού Κτίσματος στο Ι. Κελί. Τροποποίηση Μελέτης (2016)

 

*Ιερό Κελί Αγίου Θωμά, Καρυές

 1. Ανέγερση ισογείου βοηθητικού κτίσματος στο Κελλί του Αγ. Θωμά της Ι.Μ. Χιλανδαρίου στις Καρυές Αγ. Όρους. Έγκριση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του έργου (2023)

 

Αστυνομικό Φυλάκιο Αρσανά Ιεράς Μονής

 1. Επείγουσες Εργασίες (1995)

 

Καθίσματα της Ιεράς Μονής

* Ιερό Κάθισμα Αγίου Βασιλείου

 1. Στερέωση Πύργου (1983)
 2. Προστασία Ανατολικού Καστρότοιχου (1997)
 3. Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης για την Προστασία Κτίσματος και Πύργου Αγίου Βασιλείου (1997)
 4. Κατασκευή Λοιπών Αντιστηρίξεων στον Άγιο Βασίλειο – Παλαιομονάστηρο (1998)
 5. Στερέωση Ανατολικού Εσωτερικού Τείχους Αγίου Βασιλείου (Παλαιομονάστηρο) της Ι. Μ. Χιλανδαρίου (2013)

Print Friendly, PDF & Email