Χειρόγραφα

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Εκτός από τις τοιχογραφίες και τις φορητές εικόνες, το Άγιον ‘Όρος διαθέτει πάνω από 12.000 χειρόγραφα, περγαμηνά, βομβύκινα και χάρτινα.
Θεωρείται στον τομέα αυτό το πλουσιότερο από όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Όλα χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης. Ξεχωρίζουν τα εικονογραφημένα ή ιστορημένα χειρόγραφα, που ξεπερνούν τα 800. Πολλά από αυτά, ιδιαίτερα τα περγαμηνά, έχουν πλούσια διακόσμηση. Τα εικονογραφημένα αυτά χειρόγραφα χρονολογούνται από τον 9ο και 10ο αιώνα. Είναι στην πλειονότητά τους θρησκευτικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου.

Print Friendly, PDF & Email