Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
για το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορειτικής Κληρονομιάς,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Κατεβάστε εδω ολη την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατεβάστε εδω το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ προς συμπλήρωση και υποβολή.

Κατεβάστε εδω το ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  προς συμπλήρωση και υποβολή.

Print Friendly, PDF & Email