Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης
για το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορειτικής Κληρονομιάς,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.Κατεβάστε εδω ολη την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΚατεβάστε εδω το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ προς συμπλήρωση και υποβολή.Κατεβάστε εδω το ΕΝΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ προς συμπλήρωση και υποβολή.

Print Friendly, PDF & Email