ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ: «Μια Οπτικοακουστική Ξενάγηση»

kqtpxngxdz

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ:
«Μια Οπτικοακουστική Ξενάγηση»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΟΥΝΗ 12-14  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
24/01/2008 – 31/103/2008

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Η έκθεση «Αγιορειτικά Μνημεία: μία Οπτικακουστική Ξενάγηση»:

 • Χαρακτηρίζεται κυρίως ως έκθεση οπτικοακουστικής τεκμηρίωσης και ανάδειξης των αθωνικών μνημείων.
 • Συμπληρώνεται με εποπτικά εκθέματα που σημειολογικά συμπληρώνουν το πολλαπλό θεματολόγιο του Κεφαλαίου «Άγιον Όρος – Αγιορειτικά Μνημεία»
 • Η έκθεση ανιχνεύει χαρακτηριστικές πτυχές των αγιορειτικών μνημείων.
 • Αποτελεί «έκθεση – τεκμηρίωσης» και ταυτόχρονα «έκθεση – κατάδειξης» της αγιορειτικής κληρονομιάς.
 • Αποτελεί δημιουργική συνέχεια της μεγάλης έκθεσης «Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος» που παρουσιάστηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας (Δεκέμβριος 2003 – Μάρτιος 2004)
 • Αποτελεί έκθεση τεκμηρίωσης της αγιορειτικής κληρονομιάς και του αθωνικού περιβάλλοντος.

ΣΤΟΧΟΣ

H έκθεση «Αγιορειτικά Μνημεία: Μια Οπτικοακουστική Ξενάγηση»:

 • Αναδεικνύει μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τυπολογικά – μορφολογικά – λειτουργικά) τα αγιορειτικά Καθιδρύματα: (Μονή, Σκήτη, Κελί, Καλύβη, Κάθισμα, Ησυχαστήριο)
 • Προσεγγίζει τις αξιακές ποιότητες οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές όλων των αγιορειτικών μνημείων
 • Καταδεικνύει την αλληλουχία και αλληλεπίδραση: βιωματικότητας – πνευματικότητας – παράδοσης – πολιτισμικών αξιών – θεσμών διαφύλαξης – δηλαδή όλα αυτά που συνδιαμορφώνουν την έννοια του «Ζωντανού Μνημείου»
 • Προσεγγίζει τα μοναστηριακά συγκροτήματα του Αγίου Όρους όπως τα συναντά κανείς διαδοχικά, είτε με αφετηρία την Ουρανούπολη, είτε από την Ιερισσό

Οι θεματικές συνθέσεις:

 • Παρουσιάζουν την ισορροπία φυσικού – δομημένου μοναστικού περιβάλλοντος
 • Καταδεικνύουν τη ειδική σχέση της βυζαντινής τέχνης (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μικροτεχνία, χειρόγραφα κ.λ.π.) με την πίστη, την παράδοση, τον ασκητισμό
 • Αναλύουν βασικά ιστορικά, μορφολογικά, τυπολογικά στοιχεία που συνθέτουν τα είκοσι αυτοδιοίκητα μοναστικά συγκροτήματα με όλες τους τις εκφάνσεις και την ειδική παρουσίαση των Καρυών και της Δάφνης
 • Διευκρινίζουν τα ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά που διέπουν τα αγιορειτικά Καθιδρύματα της αθωνικής χερσονήσου
 • Ενημερώνουν αναλυτικά για τη δομή των Μοναστικών Καθιδρυμάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους και για την ξεχωριστή σχέση των Εξαρτημάτων στην αγιορειτική παράδοση
 • Γνωστοποιούν αγιορειτικές μορφές που ταυτίστηκαν με τη διαδρομή των είκοσι κυρίαρχων Μονών και ταυτόχρονα στιγμιότυπα μοναχών από τον καθημερινό βίο που αποτελούν τη «ζωντανή» συνιστώσα των μνημείων
 • Προβάλουν πτυχές του πολυσύνθετου έργου και των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς στα αγιορειτικά μνημεία και παρουσιάζουν ενδεικτικά έργα αποκατάστασης ανά μοναστηριακό – αθωνικό συγκρότημα

Η έκθεση αναπτύσσεται σε τρείς ορόφους του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής επιφάνειας κάτοψης εξακοσίων τ.μ. περίπου. Τα εκτυπωμένα (σχέδια, φωτογραφίες, κείμενα) καλύπτουν επιφάνεια τετρακοσίων 400 τ.μ. πλευρικών αναρτήσεων πάνω σε αυτοφερόμενο σκηνικό και εκατό τ.μ. ενδιάμεσων αναρτήσεων σε αυτοφερόμενα πάνελ.

Η ξενάγηση γίνεται μέσα από:

 • Ψηφιακές εκτυπώσεις θεμάτων τέχνης στο Άγιον Όρος, ιστορικής διαδρομής, καθημερινού βίου.
 • Ψηφιακές συνθέσεις αναλυτικής ξενάγησης σε κάθε μία από τις είκοσι αγιορειτικές Μονές, τη Δάφνη, τις Καρυές.
 • Ηλεκτρονικές οθόνες αφής με οπτικοακουστικό πρόγραμμα πολυμέσων «Προβολές Οπτικοακουστικού – Ηλεκτρονικού Προγράμματος Πολυμέσων για τα Αγιορειτικά Μνημεία», στην αίθουσα αμφιθεάτρου του Κέντρου.
 • Προβολή ταινίας (dvd) του Κε.Δ.Α.Κ.: «Μνημεία και Επεμβάσεις», διάρκειας 30΄, που καταδεικνύει τη φιλοσοφία των επεμβάσεων στα αγιορειτικά μνημεία, στην αίθουσα αμφιθεάτρου το Κέντρου.
 • Αναπαραστάσεις και μακέτες σε φυσικό μέγεθος και υπό κλίμακα.
 • Παρουσίαση τμήματος των εκδόσεων του Κε.Δ.Α.Κ. για το Άγιον Όρος.

Αναλυτικότερα:

IΣΟΓΕΙΟ: Σχέση Μνημείων και Περιβάλλοντος

Οι αυτοφωτιζόμενες έγχρωμες διαφάνειες αναδεικνύουν την αρμονική σχέση φυσικού περιβάλλοντος και μνημείων στην αθωνική χερσόνησο.

2ος ΟΡΟΦΟΣ: Εκθεσιακή Περιήγηση – Παρουσίαση όλων των Αγιορειτικών Μονών

Με ψηφιακά εκτυπωμένες συνθέσεις κειμένων – φωτογραφιών – σχεδίων γίνεται η συνοπτική ιστορική παρουσίαση της δημιουργίας των είκοσι μοναστηριακών συγκροτημάτων με ειδική έμφαση στους κτήτορες, το Καθολικό και την Τράπεζα των ιερών Μονών.

Η εκθεσιακή προσέγγιση προσομοιάζει μεταφορικά τη γεωγραφική θέση των ιερών Μονών:

 • Μέσα από έναν εκθεσιακό «περίπλου» που έχει αφετηρία την Ουρανούπολη και κατάληξη – μέσω Δάφνης – την Ιερισσό (για τις παράκτιες Μονές).
 • Με οδική ξενάγηση ( για τις Μονές της ενδοχώρας), όπως αυτές προσεγγίζονται με τον αμαξωτό δρόμο (Δάφνης – Καρυών).

H οπτικοακουστική ξενάγηση εμβαθύνει σε κάθε μια αγιορειτική Μονή, σε τριάντα πέντε ειδικές ενότητες ( Καθολικό, Τράπεζα, Πτέρυγες, Πύργοι, χώροι κειμηλίων, περιβάλλοντα κτίσματα, Εξαρτήματα κ.α.), μέσα από τρείς ηλεκτρονικές οθόνες αφής με το οπτικοακουστικό πρόγραμμα πολυμέσων «Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος». Το πρόγραμμα αποτελείται από τετρακόσιες θεματικές ενότητες κειμένων και εναλλασσόμενων φωτογραφιών, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, σε πέντε infokiosks.

3ος ΟΡΟΦΟΣ: Οπτικοακουστική Εμβάθυνση στα Θέματα Τέχνης

Εμβάθυνση σε θέματα τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, χειρόγραφα, μικροτεχνία κ.λ.π.) και ειδικά για κάθε αγιορειτική Μονή γίνεται:

 • Μέσα από εκθεσιακά θεματικά ταμπλό – με ψηφιακές θεματικές εκτυπώσεις που αφορούν στην τέχνη, όπως αυτή συνυπάρχει στα αγιορειτικά μνημεία.
 • Παράλληλα, μέσα από δύο ηλεκτρονικές οθόνες αφής με το οπτικοακουστικό πρόγραμμα πολυμέσων «Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος» με θεματικές ενότητες αφηγηματικών κειμένων και εναλλασσόμενων φωτογραφιών.
 • Με ενδεικτική παρουσίαση έργων του Κε.Δ.Α.Κ. σε ειδικές πινακίδες (πάνελ) σχεδίων – φωτογραφιών – κειμένων.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

 • Προβολή της ταινίας «Άγιον Όρος: Μνημεία και Επεμβάσεις», διάρκειας 30΄.
 • Προβολή – με προεπιλογή – θεματικών οπτικοακουστικών ενοτήτων πολυμέσων «Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος».

Οι θεματικές συνθέσεις:

 • Παρουσιάζουν την ισορροπία φυσικού – δομημένου μοναστικού περιβάλλοντος
 • Καταδεικνύουν τη ειδική σχέση της βυζαντινής τέχνης (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μικροτεχνία, χειρόγραφα κ.λ.π.) με την πίστη, την παράδοση, τον ασκητισμό
 • Αναλύουν βασικά ιστορικά, μορφολογικά, τυπολογικά στοιχεία που συνθέτουν τα είκοσι αυτοδιοίκητα μοναστικά συγκροτήματα με όλες τους τις εκφάνσεις και την ειδική παρουσίαση των Καρυών και της Δάφνης
 • Διευκρινίζουν τα ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά που διέπουν τα αγιορειτικά Καθιδρύματα της αθωνικής χερσονήσου
 • Ενημερώνουν αναλυτικά για τη δομή των Μοναστικών Καθιδρυμάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους και για την ξεχωριστή σχέση των Εξαρτημάτων στην αγιορειτική παράδοση
 • Γνωστοποιούν αγιορειτικές μορφές που ταυτίστηκαν με τη διαδρομή των είκοσι κυρίαρχων Μονών και ταυτόχρονα στιγμιότυπα μοναχών από τον καθημερινό βίο που αποτελούν τη «ζωντανή» συνιστώσα των μνημείων
 • Προβάλουν πτυχές του πολυσύνθετου έργου και των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς στα αγιορειτικά μνημεία και παρουσιάζουν ενδεικτικά έργα αποκατάστασης ανά μοναστηριακό – αθωνικό συγκρότημα
Print Friendly, PDF & Email