«Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του αρχείου του ΝΠ με έδρα τη Θεσσαλονίκη».

To Kε.Δ.Α.Κ. Προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών για στέγαση του αρχείου του Ν.Π., με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης διακήρυξης στον τύπο, από την αρμόδια Επιτροπή του Ν.Π.

Δείτε εδώ το ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ και τους ΟΡΟΥΣ της Διακήρυξης.

Print Friendly, PDF & Email