21 Αυγ
0

Ο κ. Ηλίας Περτζινίδης νέος Διευθυντής του Κε.Δ.Α.Κ.

Με την υπ΄ αρ. 3736/21-8-2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Καράογλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 και την υπό στοιχεία 1095Β/9-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄3180), διορίστηκε Διευθυντής του Κέντρου ...

Δείτε περισσότερα